Ewch i’r prif gynnwys
Helen Waller-Evans

Dr Helen Waller-Evans

Darlithydd

Ysgol y Biowyddorau

Email
Waller-EvansH@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 11093
Campuses
Y Prif Adeilad, Ystafell 0.20B, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT
cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

Rwy'n ddarlithydd niwrowyddoniaeth yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau. Er mwyn datblygu gwell cyffuriau niwrowyddoniaeth, mae angen i ni ddeall yn llawn rolau targedau cyffuriau posibl a'r llwybrau y maent yn ymwneud â nhw. Mae gwaith yn fy labordy yn canolbwyntio ar nodweddu swyddogaeth targedau cyffuriau niwrowyddoniaeth posibl a datblygu profion i asesu effeithiau cyffuriau newydd ar y swyddogaeth hon. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn datblygu therapïau sy'n gweithredu ar broteinau lysosomaidd i'w defnyddio mewn clefydau seiciatrig a niwrolegol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2020

2018

2015

2014

2013

2012

2010

2009

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar egluro swyddogaethau proteinau lysosomal a'u rolau mewn anhwylderau niwrolegol, a datblygu cyffuriau newydd sy'n targedu'r proteinau hyn i'w defnyddio yn y ddau glefydau o heneiddio ac anhwylderau storio lysosomal - clefydau genetig prin a achosir gan ddiffygion mewn proteinau lysosomal.

Fy mhrif ddiddordeb ymchwil yw'r protein NPC1, protein lysosomal sydd â rôl awgrymedig mewn trafnidiaeth colesterol. Mae colli swyddogaeth NPC1 yn asio clefyd math C Niemann-Select, anhwylder storio lysosomol, lle mae plentyn yr effeithir arno yn cael anhawster cerdded a llyncu, anawsterau dysgu, epilepsi a dementia. Gall y triniaethau presennol arafu dilyniant clefydau ond nid ydynt yn mynd i'r afael â'r diffyg gweithgarwch sylfaenol o NPC1. Rwy'n datblygu profion swyddogaethol ar gyfer protein lysosomal NPC1, a fydd yn caniatáu imi gynnal sgriniau cyffuriau ar gyfer moleciwlau a all actifadu NPC1 mewn cleifion math Niemann-Select.

Mae NPC1 hefyd yn cael ei ddefnyddio fel derbynnydd mewngellol gan nifer o firysau, gan gynnwys Ebola, hepatitis C, a coronafeirysau feline. Rwy'n ymchwilio i weld a all cyffuriau sy'n atal protein NPC1 atal SARS-CoV-2 rhag mynd i mewn i gelloedd, a allai alluogi eu hail-bwrpasu cyflym i drin Covid-19.

Aelodau presennol y Lab

Gareth Fenn - myfyriwr PhD

Sian Gardiner - uwch dechnegydd

Marcus Hanley - myfyriwr PhD

Bethany Tattersdill - cynorthwy-ydd ymchwil

Gabby Ward - technegydd

Cydweithredwyr

Dr Emyr Lloyd-Evans (Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd)

Dr Ceri Fielding (Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd)

Yr Athro Simon Pope (Ysgol Cemeg, Prifysgol Caerdydd)

Yr Athro Colin Berry (Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd)

Cyllid

Ariennir ymchwil yn fy labordy gan yr Academi Gwyddorau Meddygol, Sefydliad Ymchwil Niemann-Select, Llywodraeth Cymru, a Sefydliad Ymchwil Harrington.

Bywgraffiad

Hanes Gyrfa

2019 - presennol: Darlithydd niwrowyddoniaeth, Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau, Prifysgol Caerdydd, lle byddaf yn datblygu cyffuriau newydd sy'n targedu proteinau lysosomal

2012 - 2019: Cydymaith Ymchwil gyda Dr Emyr Lloyd-Evans, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd. Yma, ymchwiliais i'r mecanweithiau sy'n arwain at bathogenesis mewn sawl anhwylder storio lysosomal, a dyma lle datblygais fy niddordeb mewn lysosomau.

2010 - 2012: Cydymaith Ymchwil gyda'r Athro Alun Davies FRS, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd. Yma, ymchwiliais i rôl ffactorau twf mewn datblygiad niwronau, a sut mae hyn yn cael ei effeithio mewn anhwylderau niwrolegol gan gynnwys clefyd Parkinson.

2008 - 2010: Cydymaith Ymchwil gyda'r Athro Dominique Gauguier, Prifysgol Rhydychen. Yma, ymchwiliais i gyfraniad gwahanol enynnau i ddifrifoldeb diabetes math 2.

2005 - 2008: PhD gyda Dr Andreas Russ, Prifysgol Rhydychen, yn ymchwilio i rôl GPR126, GPCR amddifad, yn natblygiad y llygoden.

2004 - 2005: Technegydd gyda Dr Andreas Russ, Prifysgol Rhydychen.

2003 - 2004: Diploma Ôl-raddedig mewn Seicoleg (rhagoriaeth), Prifysgol Oxford Brookes.

2002 - 2003: Histolegydd gyda'r Athro Nick Rawlins, Prifysgol Rhydychen.

1998 - 2002: BSc Anrh (dosbarth 1af) Bioleg Gymhwysol, Prifysgol Caerfaddon.

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Iwan Williams

Iwan Williams

Arddangoswr Graddedig