Ewch i’r prif gynnwys
Ashley Walsh

Dr Ashley Walsh

Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Modern Cynnar

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Email
WalshA6@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79731
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell 4.57, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Ymunais â'r Adran Hanes ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2019 fel Darlithydd mewn Hanes Modern Cynnar ac, ers 2023, Uwch Ddarlithydd. Mae fy ymchwil ac addysgu yn canolbwyntio ar hanes deallusol, crefyddol a gwleidyddol yr ail ganrif ar bymtheg a'r ddeunawfed ganrif ym Mhrydain ac Ewrop yn ogystal â hanes meddwl gwleidyddol. Mae gen i ddiddordeb arbennig yn y berthynas rhwng Cristnogaeth a syniadau gwleidyddol yn ystod yr Oleuedigaeth.

Cyhoeddiad

2024

2022

2020

2019

2018

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

Mae fy ymchwil ac addysgu yn canolbwyntio ar hanes deallusol, crefyddol a gwleidyddol yr ail ganrif ar bymtheg a'r ddeunawfed ganrif ym Mhrydain ac Ewrop yn ogystal â hanes meddwl gwleidyddol. Mae gen i ddiddordeb arbennig yn y berthynas rhwng Cristnogaeth a syniadau gwleidyddol yn ystod yr Oleuedigaeth.

Addysgu

Blwyddyn 1
HS0001: Byd yn llawn o dduwiau
HS1105: Gwneud y Byd Modern, 1750-1970
HS1117: Dadeni, Diwygiad a Chwyldro
HS1119: Hanes mewn Ymarfer Rhan I: Cwestiynau, Fframweithiau a Chynulleidfaoedd
HS1120: Hanes yn Ymarfer Rhan II: Ffynonellau, Tystiolaeth a Dadl

Blwyddyn 2
HS6201: Hanes Darllen
HS6202: Gwneud Hanes: Haneswyr, Tystiolaeth, Cynulleidfaoedd
HS6203: Hanes Trafod
HS6215: Goleuedigaeth(au) Ewropeaidd: Yr olygfa o'r ymylon

Blwyddyn 3
HS1801: Traethawd Hir
HS1802: Ridicule, Gweriniaethau, Chwyldroadau: Yr Oleuedigaeth (Lletchwith) yn Lloegr

MA mewn Hanes
HST079: Darllen Moderniaeth
HST081: Ffynonellau a Thystiolaeth: Sgiliau Ymchwil Hanesyddol Uwch
HST083: Diwinyddion, Dulliau ac Arferion Hanes
HST085: Hanes Ysgrifennu: Paratoi Traethawd Hir
HST086: Traethawd Hir

Bywgraffiad

Cymerais fy ngraddau MA, MPhil a PhD yng Ngholeg Downing, Caergrawnt, ac ar ôl hynny bûm yn dysgu ym Mhrifysgol Caergrawnt a Phrifysgol Durham cyn dod i Brifysgol Caerdydd fel Darlithydd ac, ers 2023, Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Modern Cynnar.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Teaching Awards

  • Supervisor of the Year 2018-19, Department for Politics and International Studies, University of Cambridge (£100 honorarium)

Aelodaethau proffesiynol

Fellow of the Royal Historical Society
Fellow of the Higher Education Academy

Safleoedd academaidd blaenorol

  • 2023-presennol: Uwch Ddarlithydd mewn Hanes Modern Cynnar, Prifysgol Caerdydd
  • 2019-2023: Darlithydd mewn Hanes Modern Cynnar, Prifysgol Caerdydd
  • 2014-2019: Goruchwyliwr, Prifysgol Caergrawnt
  • 2017-2018: Cymrawd Addysgu mewn Hanes Modern Cynnar, Prifysgol Durham