Ewch i’r prif gynnwys
Matt Walsh  BA (Hons), PG Dip, FHEA PhD

Dr Matt Walsh

BA (Hons), PG Dip, FHEA PhD

Pennaeth yr Ysgol

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Email
WalshM8@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79916
Campuses
Sgwâr Canolog, Ystafell Ystafell 1:38, Caerdydd, CF10 1FS
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Helo, Matt Walsh ydw i.

Rwy'n bennaeth yr ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant ym Mhrifysgol Caerdydd, lle rwy'n addysgu myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Mae gen i ystod eang o brofiad yn y cyfryngau, gan gynnwys blynyddoedd lawer mewn darlledu a newyddion digidol.

Rhowch linell i mi os hoffech wybod mwy.

Cyhoeddiad

2023

2021

2020

2019

Articles

Book sections

Conferences

Monographs

Ymchwil

Fy mhrif ffocws ymchwil yw edrych ar sut mae gwleidyddion yn defnyddio'r cyfryngau digidol i gyfathrebu'n uniongyrchol â phleidleiswyr a'r effaith y mae hyn yn ei chael ar newyddiaduraeth wleidyddol. Mae hyn yn destun fy ymchwil doethurol.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Addysgu

Rwyf wedi bod yn dysgu newyddiaduraeth darlledu a digidol ers blynyddoedd lawer. Rwyf hefyd yn addysgu modiwlau ar gyfathrebu gwleidyddol yn yr oes ddigidol.

Bywgraffiad

Rwy'n bennaeth ysgol yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant. Cyn ymuno â Chaerdydd, treuliais chwe blynedd ym Mhrifysgol Northampton lle roeddwn yn bennaeth yr adran newyddiaduraeth, y cyfryngau ac astudiaethau perfformio.

Cyn symud i addysg uwch, gweithiais fel newyddiadurwr a chynhyrchydd gweithredol yn y cyfryngau darlledu a digidol am fwy nag 20 mlynedd.

Ym 1999 ymunais ag ITN gan y BBC fel gohebydd a chodais i fod yn Ddirprwy Olygydd sianel Newyddion ITV.

Gweithiais ar straeon fel yr ymosodiadau 9/11, rhyfel Irac a'r 7/7 o fomiau hunanladdiad yn Llundain. Cynhyrchais hefyd y darllediad ar ITV o etholiad arlywyddol America 2004 a chyllideb 2005.

Symudais i The Times yn 2006 lle sefydlais  ei adran newyddiaduraeth amlgyfrwng a lansio podlediadau a chyfresi fideo gwe gyda chyflwynwyr gan gynnwys John Oliver, Clive James a Gordon Ramsay.

Rwyf wedi lansio gwasanaethau darlledu a digidol aml-lwyfan ac wedi gweithio ledled y byd fel ymgynghorydd a hyfforddwr.

Rwy'n dal i gyfuno addysgu gyda gwaith ymgynghori a diwydiant.

Safleoedd academaidd blaenorol

2019 - 2020: Uwch-ddarlithydd, Prifysgol Caerdydd

2016 - 2019: Arweinydd pwnc Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Pherfformiad, Prifysgol Northampton

2014 - 2016: Uwch ddarlithydd, Prifysgol Northampton

Meysydd goruchwyliaeth

Newyddiaduraeth (gan gynnwys newyddion darlledu a digidol)

Cyfathrebu gwleidyddol

 

Ymgysylltu

Rwy'n Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Rwy'n aelod o Bwyllgor Cod Safonau rheoleiddiwr y wasg, IMPRESS.

Rwy'n un o ymddiriedolwyr The Conversation UK.

Rwy'n gyfarwyddwr anweithredol o'r Cyngor Hyfforddi Newyddiaduraeth Ddarlledu

Cysylltiadau'r diwydiant:

Beirniad Gwobrau 2014-19, Grŵp Newyddion ITV

Gwobrau Beirniaid Gwobrau Newyddiaduraeth y Gymdeithas Deledu Frenhinol 2016-23

Gwobrau Beirniaid Gwobrau Cyfryngau Myfyrwyr y Gymdeithas Deledu Frenhinol 2018

Beirniad Gwobrau Cystadleuaeth Ffilm PSVI 2019

Arholwr allanol:

Goldsmiths: MA Newyddiaduraeth 2022

Prifysgol y Drindod Leeds: BA Anrh Newyddiaduraeth Darlledu (2018 i 2021)

Prifysgol Swydd Bedford: BA Anrh Newyddiaduraeth Darlledu a BA Anrh Newyddiaduraeth Chwaraeon (2015 i 2019)

Prifysgol Lincoln: BA Anrh Newyddiaduraeth (2015 i 2018)

Arolygydd Achredu Cyngor Hyfforddi Newyddiaduraeth Darlledu. (2016 ymlaen)