Ewch i’r prif gynnwys
Simon Ward

Yr Athro Simon Ward

Cyfarwyddwr, y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

Yr Ysgol Meddygaeth

cymraeg
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Yr Athro Simon Ward yw Athro Sêr Cymru ym maes Darganfod Cyffuriau Trosiadol, ac ef yw Cyfarwyddwr y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.   Nod y sefydliad, sy'n fuddsoddiad pwysig mewn gwyddoniaeth darganfod cyffuriau, yw trosi dealltwriaeth newydd o fecanweithiau clefydau ar lefel Caerdydd, Cymru ac yn rhyngwladol er mwyn datblygu dulliau gweithredu newydd therapiwtig ar gyfer cleifion sydd angen gwell opsiynau triniaeth.

Mae’r Athro Ward wedi arwain timau prosiect amlddisgyblaeth a grwpiau cemeg meddyginiaethol o gychwyn prosiectau darganfod cyffuriau hyd at yr astudiaethau clinigol, gan gyflwyno moleciwlau lluosog i’w datblygu’n glinigol ar gyfer amrywiaeth eang o glefydau. Mae ganddo gryn brofiad o drwyddedu i mewn ac allan yn llwyddiannus, diwydrwydd dyladwy, ymgyfreitha ynghylch patentau a chreu cytundebau masnachol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2000

1999

1998

1997

1993

0

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Llyfrau

Patentau

Ymchwil

Professor Ward is Principal Investigator on the following live grant awards:

 • LIMK1 inhibitors - A novel, disease-modifying approach for the treatment of fragile X syndrome (Medical Research Council £2.5M)
 • Transforming the treatment of schizophrenia: Design and development of AMPA receptor modulators with a much improved safety profile as novel drugs for treating the cognitive dysfunction associated with schizophrenia and other CNS disorders (Wellcome Trust £4M)
 • Oncology drug discover portfolio (Wellcome Trust £600k)

Professor Ward is co-Investigator on the following live grant awards:

 • MICA - Valium without the sedation: Anxioselective GABAA receptor modulators for the treatment of anxiety disorders (Medical Research Council £3M)
 • Alpha-GABAa receptor modulators for the treatment of cognitive impairment associated with Huntington's disease (Wellcome Trust £2M)
 • Proof-of-Concept for a5-GABAAR PAMs in the treatment of psychosis (Wellcome Trust £500k)
 • Developing small molecules as a neurosteroid replacement strategy for treating postpartum psychosis' (Wellcome Trust £500k)
 • Allosteric modulators of extrasynaptic GABAA receptors for the treatment of postpartum depression (MRC – DPFS £650k)
 • Inhibitors of serine racemase as novel therapeutic for treatment-resistant depression (Medical Research Council £18k)
 • Prodrugs of Protein Targeting Chimeras (PROTACs) With Improved Oral Bioavailability (MRC – CIC £60k)
 • Inhibition of acid ceramidase to treat multiple lysosomal storage disorders   (Harrington UK Rare Disease  £100k)
 • MSH3: a disease modifying approach to Huntington's disease (LoQus23 Therapeutics Ltd £500k)
 • Transforming Cardiff Translation (Wellcome Trust £320k)

Bywgraffiad

Mae gan yr Athro Ward Athro MA yn y Gwyddorau Naturiol a PhD mewn cemeg organig synthetig o Brifysgol Caergrawnt, y Deyrnas Unedig. Mae ganddo brofiad eang o ddarganfod cyffuriau mewn cwmnïau fferyllol mawr, biodechnoleg ac academia (GlaxoSmithKline, BioCrea GmbH, Knoll Pharmaceuticals, Vernalis, Chiroscience, Prifysgol Sussex, Prifysgol Caerdydd) a phrofiad arbenigol o ddarganfod a datblygu cyffuriau ar gyfer cleifion â salwch niwrolegol a seiciatrig ac yn erbyn canser.   Yn 2010, ar ôl gyrfa ymchwil mewn diwydiant, ymunodd yr Athro Ward â Phrifysgol Sussex i gychwyn grŵp darganfod cyffuriau trosiadol, a lwyddodd i dyfu’n ganolfan â mwy na 60 o staff a myfyrwyr drwy godi dros £35M ar gyfer portffolio o dargedau niwrowyddoniaeth ac oncoleg.

Ymhlith ei rolau allanol presennol a diweddar, mae’r Athro Ward yn:

Mae Simon yn un o Gymrodorion y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, yn Gemegydd Siartredig, ac yn Wyddonydd Siartredig (FRSC CChem CSci).