Ewch i’r prif gynnwys
Roger Wesson

Dr Roger Wesson

Cydymaith Ymchwil

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Email
WessonR1@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeiladau'r Frenhines - Adeilad y Gogledd, Ystafell N3/25, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Trosolwyg

Fy mhrif ddiddordeb ymchwil yw uwchnofa cwymp craidd, a'r llwch sy'n ffurfio yn y gweddillion a adawyd ar ôl ar ôl ar ôl y ffrwydradau serol enfawr hyn. Rwy'n ymchwilio i faint o ffurfiau llwch, pryd mae'n ffurfio, a beth sy'n digwydd iddo yn y pen draw.

Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn nebulae planedol, sy'n ffurfio pan fydd sêr màs cymharol isel yn dihysbyddu eu tanwydd niwclear. Mae llofnodion cemegol anarferol mewn rhai o'r gwrthrychau hyn yn dangos eu bod yn cynnwys rhywfaint o nwy oer iawn o darddiad aneglur. Rwy'n ceisio pennu natur y nwy oer hwn, a all effeithio'n sylweddol ar ddulliau safonol o amcangyfrif helaethrwydd elfennau cemegol yn y gwrthrychau hyn.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2009

Articles

Bywgraffiad

Derbyniais fy PhD o Goleg Prifysgol Llundain, cyn dilyn gyrfa y tu allan i'r byd academaidd yn y gwasanaeth sifil. Ar ôl dwy flynedd yn y Swyddfa Gartref, dychwelais i seryddiaeth gyda postdoc yn ôl yn UCL, cyn symud i Chile fel Cymrawd Arsyllfa Ddeheuol Ewrop gyda dyletswyddau arsyllfa yn Paranal. Dychwelais i'r DU yn 2016 gyda swydd postdoc arall yn UCL, cyn symud i Gaerdydd yn 2022.