Ewch i’r prif gynnwys
Ruth Westgate

Dr Ruth Westgate

Uwch Ddarlithydd Hanes ac Archaeoleg yr Henfyd, Cyd-Bennaeth Hanes a Chrefydd yr Henfyd

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Research and teaching interests

 • Greek archaeology and social history
 • Greek and Roman art and architecture
 • Domestic space in classical antiquity
 • Ancient mosaics and painting, especially in the Classical and Hellenistic periods

Cyhoeddiad

2021

 • Westgate, R. 2021. Housing and inequality in ancient Greece. In: Cerasuolo, O. ed. Inequality in Antiquity. The Institute for European and Mediterranean Archaeology Distinguished Monograph Series Vol. 7. Albany, NY: State University of New York Press

2019

 • Westgate, R. 2019. Household organization. In: Pache, C. ed. The Cambridge Encyclopedia of Homer. Cambridge: Cambridge University Press

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 • Westgate, R. C. 2010. Interior decoration in Hellenistic houses: context, function and meaning. In: Ladstätter, S. and Scheibelreiter, V. eds. Städtisches Wohnen im östlichen Mittelmeerraum, 4. Jh. v. Chr. – 1. Jh. n. Chr.: Akten des Internationalen Kolloquiums vom 24.–27. Oktober 2007 an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Archäologische Forschungen Vol. 18. Vienna: Austrian Academy of Sciences, pp. 497-528.

2007

2002

 • Westgate, R. C. 2002. Hellenistic mosaics. In: Ogden, D. ed. The Hellenistic World: New Perspectives. Swansea/ London: Classical Press of Wales and Duckworth, pp. 221-251.

2000

1999

1998

Articles

Book sections

 • Westgate, R. 2021. Housing and inequality in ancient Greece. In: Cerasuolo, O. ed. Inequality in Antiquity. The Institute for European and Mediterranean Archaeology Distinguished Monograph Series Vol. 7. Albany, NY: State University of New York Press
 • Westgate, R. 2019. Household organization. In: Pache, C. ed. The Cambridge Encyclopedia of Homer. Cambridge: Cambridge University Press
 • Westgate, R. C. 2013. Making yourself at home in the Hellenistic world. In: Ager, S. L. and Faber, R. A. eds. Belonging and Isolation in the Hellenistic World. Phoenix. Supplementary volume Vol. 51. Toronto: University of Toronto Press
 • Westgate, R. C. 2012. Mosaics. In: Smith, T. J. and Plantzos, D. eds. A Companion to Greek Art. Blackwell Companions to the Ancient World Oxford: Wiley-Blackwell, pp. 186-199.
 • Westgate, R. C. 2012. Mosaics, Roman Empire. In: Bagnall, R. S. et al. eds. The Encyclopedia of Ancient History. Oxford: Wiley-Blackwell, pp. 4598-4602.
 • Westgate, R. C. 2011. Party animals: the imagery of status, power and masculinity in Greek mosaics. In: Lambert, S. D. ed. Sociable Man: Essays on Ancient Greek Social Behaviour in Honour of Nick Fisher. Swansea: Classical Press of Wales, pp. 291-322.
 • Westgate, R. C. 2010. Interior decoration in Hellenistic houses: context, function and meaning. In: Ladstätter, S. and Scheibelreiter, V. eds. Städtisches Wohnen im östlichen Mittelmeerraum, 4. Jh. v. Chr. – 1. Jh. n. Chr.: Akten des Internationalen Kolloquiums vom 24.–27. Oktober 2007 an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Archäologische Forschungen Vol. 18. Vienna: Austrian Academy of Sciences, pp. 497-528.
 • Westgate, R. C. 2007. Life's rich pattern: decoration as evidence for room function in Hellenistic houses. In: Westgate, R. C., Fisher, N. R. E. and Whitley, A. J. M. eds. Building Communities: House, Settlement and Society in the Aegean and Beyond. Proceedings of a Conference held at Cardiff University 17-21 April 2001. British School at Athens Studies Vol. 15. London: British School at Athens, pp. 313-321.
 • Westgate, R. C. 2002. Hellenistic mosaics. In: Ogden, D. ed. The Hellenistic World: New Perspectives. Swansea/ London: Classical Press of Wales and Duckworth, pp. 221-251.

Books

Ymchwil

My research is primarily concerned with the architecture and decoration of Greek and Roman houses, and the relationship between houses and the society, politics and economy of the ancient world.

Greek mosaics of the Classical and Hellenistic periods

I am working on a monograph about decorated mosaics in the Greek world from the fifth century to the early first century BC, covering pavements of pebbles, tesserae, stone chips and various combinations of materials. This will be the first comprehensive study of Greek mosaics since the 1930s, ranging from the pebble mosaics of the Classical period to the late Hellenistic pavements of Delos and Pompeii, and including a corpus of decorated mosaics which will enable scholars to get a reliable overview of this material for the first time. The book will survey the techniques, materials and design of the mosaics, and will re-evaluate the prevailing models of their stylistic and technical development, considering each pavement in its architectural and regional context. But it also goes beyond conventional art-historical concerns to explore the changing ways in which mosaics and other decoration were used to structure the space in houses, and thus to gain insights into social and economic trends in the Classical and Hellenistic periods.

Domestic space in Archaic–Hellenistic Greece

Another strand of my work examines the relationship between domestic space and socio-political organisation in the Greek world. At present I am exploring the ways in which the development of social and political complexity in the Aegean was played out in the architecture of houses from the Early Iron Age to the Classical period, looking at how social roles and status distinctions within and between households shaped the architecture and decoration of houses.

I am particularly interested in Classical and Hellenistic houses in Crete, which are strikingly different in their form and appearance from the courtyard houses found elsewhere in the period. The differences may be related to a different form of social organisation on Crete, which is attested by the literary sources; the austere, backward-looking appearance and furnishings of Cretan houses in this period suggest a desire to suppress or deny social change.

Addysgu

Is-raddedig

 • Ymchwilio i'r Byd Hynafol: Sgiliau a Thystiolaeth
 • Gwrthrychau hynafol: ddoe a nawr
 • Cyflwyniad i Gelf ac Archaeoleg Groeg
 • Celf ac Archaeoleg Gwlad Groeg Archentaidd
 • Celf ac Archaeoleg Gwlad Groeg Clasurol
 • Hellenistic Art and Architecture

Ôl-raddedig

 • Pwnc Arbennig: Y Byd Hynafol

Bywgraffiad

Addysg a chymwysterau

 • 1995 PhD, Hanes Gelf, Prifysgol Manceinion (Mosaigau Groeg y Cyfnodau Clasurol a Helenistaidd)
 • 1988 BA Classics, Coleg Clare, Caergrawnt

Trosolwg gyrfa

 • 2019–2023 Pennaeth Hanes a Chrefydd yr Henfyd
 • 2013–presennol Uwch Ddarlithydd mewn Archaeoleg a Hanes yr Henfyd, Prifysgol Caerdydd
 • 2004–2013 Darlithydd mewn Archaeoleg a Hanes yr Henfyd, Prifysgol Caerdydd
 • 1998–2004 Cymrawd Ymchwil/Darlithydd mewn Archaeoleg a Hanes yr Henfyd, Prifysgol Caerdydd
 • 1996 Darlithydd Cyswllt, Adran y Clasuron, Coleg y Brenin Llundain
 • 1993–1995 Myfyriwr Macmillan-Rodewald, Ysgol Brydeinig yn Athen
 • 1992–1993 Myfyriwr Ysgol, Ysgol Brydeinig Athen

Llwyddiannau nodedig

 • Cymrodoriaeth Absenoldeb Ymchwil Prifysgol Caerdydd 2017
 • 2008 Cymrodoriaeth Ymchwil Leverhulme am waith ar fonograff ar fosaigau Groegaidd.
 • 2001 Prif drefnydd y gynhadledd 'Adeiladu Cymunedau: Tŷ, Anheddiad a Chymdeithas yn yr Aegean a Thu Hwnt'.

Aelodaethau proffesiynol

Meysydd goruchwyliaeth

Ardaloedd dan oruchwyliaeth

Byddai gennyf ddiddordeb mewn goruchwylio prosiectau PhD ar:

 • Tai ac aelwydydd Groegaidd a Rhufeinig
 • Mosaigau a phaentio hynafol
 • Celf a phensaernïaeth Groegaidd a Rhufeinig, yn enwedig o'r cyfnodau Clasurol, Hellenistaidd a Imperialaidd Cynnar
 • Archaeoleg Gwlad Groeg a hanes cymdeithasol

Myfyrwyr PhD cyfredol

 • Karen Gregory, Mapio Mosaig ym Mhrydain Rufeinig y bedwaredd ganrif: patrymau rhanbarthol a rhwydweithiau elitaidd; Cyd-oruchwyliwr gyda Martin Pitts (Prifysgol Caerwysg)
 • Alexia Miltiadous-Johansson, tai ac aelwydydd yn Creta Helenistaidd–Rufeinig a Chyprus; Cyd-oruchwyliwr gyda James Whitley

Prosiectau'r gorffennol

 • Vasiliki Kontogianni, Haenau Hydroffobig ac ychwanegion organig mewn Mortariaid Hellenistic-Rufeinig: Astudiaeth Achos Creta; trydydd goruchwyliwr gyda David Watkinson a Nicola Emmerson (gwobrwywyd 2022)
 • Nadia Randle, Triumphabant aeternae domus: motiffau o arfau yn Addurno Domestig Rhufeinig; Cyd-oruchwyliwr gyda Guy Bradley (gwobrwywyd 2015)
 • Mark Woolmer, Masnachwyr Rhyngranbarthol yn y Byd Groeg: Reappraisal o'u statws cymdeithasol, gwleidyddol a chyfreithiol yn ystod y cyfnodau Archentaidd a Chlasurol; Cyd-oruchwyliwr gyda Louis Rawlings (gwobrwywyd 2009)
 • Janett Morgan, Cwlt Domestig yn y Tŷ Groeg Clasurol; Cyd-oruchwyliwr gyda Nick Fisher (gwobrwywyd 2005)

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Celf Groeg a Rhufeinig
 • Archaeoleg Groeg a Rhufeinig
 • Hanes hynafol