Ewch i’r prif gynnwys
Roger Whitaker

Yr Athro Roger Whitaker

College Dean of Research
Professor of Mobile and Social Computing

Email
WhitakerRM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76999
Campuses
Abacws, Ystafell 2.48, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

I’m interested in the fusion between human and machine intelligence. From technologies such as social media, smartphones and embedded AI, there is now a much greater opportunity to understand the combined effects and implications of different forms of intelligence, both artificial and human. I explore this through simulation, data science, high performance computing as well as observational studies of human behavior and technology. This work is interdisciplinary, including engineering, sociology and psychology. Funders including IBM and EPSRC support my current research.

Current key projects and roles include:

 • Academic Director of Supercomputing Wales – a £15 Million collaboration between The Universities of Aberystwyth, Bangor, Cardiff and Swansea, that provides Wales with a national research facility for simulation and AI. This supports the EPSRC CDT in AI, Machine Learning and Advanced Computing.
 • Co-director of Data Innovation Accelerator, a £3.6 Million project supported by European Regional Development funding to provide 80 collaborations on Data Science and AI projects to 80 businesses. This funding supports a team of data scientists and staff for outreach and knowledge exchange.
 • Project leader for the US/UKDistributed Analytics and Information Sciences International Technology Alliance (DAIS ITA, 2016-2026) funded by the US & UK Governments and led by IBM. My involvement focuses on the Evolution of Human Systems in collaboration with Penn State, Yale and University of Massachusetts.
 • Dean of Research for the College of Physical Sciences and Engineering. I support Pro-Vice Chancellors in research management and strategy across seven disciplines.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

2001

Articles

Book sections

Conferences

Ymchwil

I am interested in mobile and biosocial computing (mobisoc). In particular I focus on:

 • The extending role of smartphones;
 • Sociality, groups and networks;
 • Human nature and behaviour.

These interests reflect that human cognition and technology are closely linked, with smartphones and social networks playing fundamental roles in the delivery and collection of diverse information. I explore the interaction between humans and technology using in-the-wild, social simulation and empirical studies. This research is conducted through the mobisoc-lab. Read more about mobisoc-lab projects and technology and human nature.

Bywgraffiad

Mae rolau a phrosiectau diweddar yn cynnwys:

 • Cyfarwyddwr Academaidd Uwchgyfrifiadura Cymru – cydweithrediad gwerth £19 Miliwn rhwng Prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd ac Abertawe, sy'n darparu cyfleuster ymchwil cenedlaethol i Gymru ar gyfer efelychu ac AI. Mae hyn yn cefnogi CDT EPSRC mewn AI, Dysgu Peiriant a Chyfrifiadura Uwch.
 • Cyd-gyfarwyddwr Cyflymydd Arloesi Data, prosiect gwerth £3.6 Miliwn a gefnogir gan gyllid Datblygu Rhanbarthol Ewrop (2019-2021) i ddarparu cydweithrediadau ar brosiectau Gwyddor Data ac AI ar gyfer dros 40 o fusnesau. Roedd yr arian hwn yn cefnogi tîm o wyddonwyr data a staff ar gyfer cyfnewid allgymorth a gwybodaeth.
 • Arweinydd prosiect Cynghrair Technoleg Ryngwladol dadansoddeg a Gwyddorau Gwybodaeth Dosbarthedig yr Unol Daleithiau / DU (DAIS ITA, 2016-2021) a ariennir gan Lywodraethau'r UD a'r DU ac a arweinir gan IBM. Arweinyddiaeth y prosiectau Esblygiad Systemau Dynol mewn cydweithrediad â Penn State, Yale a Phrifysgol Massachusetts.
 • Cyfrifoldeb Academi Gwyddor Data Prifysgol Caerdydd (2017), a lansiwyd yn 2019 i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o arbenigedd mewn Gwyddor Data a Deallusrwydd Artiffisial.
 • Cyn Ddeon Ymchwil Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, (2012-2021), yn cefnogi Dirprwy Is-Gangellorion mewn rheoli ymchwil a strategaeth ar draws saith disgyblaeth. Roedd hyn yn cynnwys cyflwyno REF2014 a REF2021.
 • Canolbwyntiodd arweinyddiaeth prosiect rhyngddisgyblaethol FP7 EC SOCIALNETS , ar fanteisio ar rwydweithio cymdeithasol ar gyfer rhwydweithio addasol;
 • Arweinyddiaeth y prosiect rhyngddisgyblaethol FP7 EC RECOGNITION, ynghylch dulliau gwybyddol sy'n cefnogi hunanymwybyddiaeth mewn systemau awtonomig.
 • Pennaeth yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Prifysgol Caerdydd (Ionawr 2009 - Medi 2013), rheoli ailddatblygiad yr Ysgol i gynnwys Gwybodeg, ailddatblygu rhaglenni a addysgir ac ailstrwythuro grwpiau ymchwil.

External profiles