Ewch i’r prif gynnwys
James Whitley MA, PhD

Yr Athro James Whitley

(Translated he/him)

MA, PhD

Athro yn Archaeoleg Môr y Canoldir, Dirprwy Bennaeth Archaeoleg a Chadwraeth

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Ymchwil a diddordebau ysgolheigaidd

 • Oes yr Haearn Cynnar a Groeg Archentaidd, yn enwedig Creta
 • Ethnigrwydd a diwylliant materol
 • Dwyrain Creta a Praisos
 • Knossos o'r Neolithig hyd heddiw
 • Hanes Archaeolegol
 • Hanes Archaeoleg, yn enwedig Archaeoleg Glasurol
 • Celf ac Asiantaeth yn y Byd Groeg
 • Llythrennedd hynafol, arferion epigraffig ac arysgrifau
 • Personoliaeth, asiantaeth ac eiconograffeg
 • Damcaniaeth archaeolegol
 • Cymeradwyrwydd, gwleidyddiaeth hynafol a'r wladwriaeth dinasyddion (Pwyleg)
 • Homer, hanes ac archaeoleg
 • Arferion a rhywedd Morwriaethol (e.e. 'beddi rhyfelgar')
 • Cyltiau beddau, cyltiau arwr, cyndeidiau a defnydd y gorffennol (cof cymdeithasol)

Prosiectau ymchwil

 • Prosiect Praisos
 • Cynhyrchu a Defnydd Crochenwaith mewn Creta Oes yr Haearn: Knossos a Sybrita
 • ZOOCRETE (a ddatblygwyd o wledda a gwladwriaethau yn y Byd Aegean)
 • Rhwydwaith Ymchwil: Yr Aegean o'r Oes Efydd Diweddar i'r Cyfnod Hynafol (ar gyfer myfyrwyr PhD ac Ysgolorion Gyrfa Gynnar) 

Fy mhrif ymchwil a diddordeb ysgolheigaidd yw celf ac archaeoleg byd y Môr Canoldir (yn enwedig yr Aegean) yn yr Oes Haearn Gynnar a'r cyfnodau Archentaidd (1100-450 CC).   Mae gen i ddiddordeb mewn dau berthynas: un rhwng archaeoleg a hanes yn yr hen fyd; yr ail rhwng archaeoleg gynhanesyddol ddamcaniaethol yn benodol ac archaeoleg Glasurol sydd, yn draddodiadol, wedi dadrithio 'theori'.   Felly, er bod fy ngwaith cyhoeddedig yn cwmpasu pynciau penodol archaeolegol megis archaeoleg gladdu, mae cyfraniadau eraill yn ymdrin â phynciau a themâu, megis cyltiau beddau, cyltiau arwr a chyndeidiau, y berthynas rhwng celf a chymdeithas, a llythrennedd cynnar yng Ngwlad Groeg.  Cyfraniad archaeoleg i'n dealltwriaeth o hynafiaeth yn gorwedd nid cymaint wrth fynd i'r afael â chwestiynau sy'n codi o astudio testunau hynafol, ond yn hytrach wrth esbonio 'achosion rhyfedd', megis y ffaith bod y rhan fwyaf o arysgrifau Groeg cynnar yn annerch y darllenydd yn y person cyntaf (rwy'n lekythos Tataie).   Mae fy niddordebau mewn theori archeolegol yn deillio o gred y dylai dehongliadau o ddeunydd Groeg gael eu llywio gan gysyniadau anthropolegol fel personoliaeth, Cenedl, Ethnigrwydd, Rhywedd ac Ethnigrwydd. Yn yr un modd, mae fy niddordeb yn hanes meddwl archeolegol yn deillio o awydd i esbonio'r gwahanol lwybrau a gymerwyd gan archaeoleg Glasurol a chynhanesyddol.

Credaf hefyd y dylai prifysgol fod yn gymuned o ysgolheigion, gwyddonwyr a myfyrwyr yn cydweithio i chwilio am y gwir am bethau, yn chwiliad i'w gynnal gyda bywiogrwydd moesol a difrifoldeb deallusol. Felly, nid wyf yn credu yn nyfnderoedd Seciwlariaeth Fetropolitanaidd - Cynnydd, Celf, Llenyddiaeth, Rheoli, yr Economi neu Lwyddiant - ac ni fues erioed yn gyfranogwr yn y Cwlt o Adeiladau Mawr, Sgleiniog diweddar.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

 • Whitley, A. J. 2019. Homer and history. In: Pache, C. O. et al. eds. The Cambridge Guide to Homer. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 257-266.
 • Whitley, A. 2019. Chapter 2.3: The re-emergence of political complexity. In: Lemos, I. and Kotsonas, A. eds. A Companion to the Archaeology of Early Greece and the Mediterranean. Companions to the Ancient World John Wiley, pp. 161-186.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

 • Whitley, A. J. M. 1998. From Minoans to Eteocretans: the Praisos region 1200-500 BC. Presented at: Post-Minoan Crete First Colloquium, London, UK, 10-11 November 1995 Presented at Cavanagh, W. G. and Curtis, M. eds.Post-Minoan Crete : proceedings of the First Colloquium on Post-Minoan Crete held by the British School at Athens and the Institute of Archaeology, University College London, 10-11 November 1995. British School at Athens Studies Vol. 2. London: British School at Athens pp. 27-39.

1997

1996

1995

1994

1991

1988

Articles

Book sections

Books

Conferences

 • Whitley, A. J. M. 2008. Identity and sacred topography: the sanctuaries of Praisos in Eastern Crete. Presented at: BOMOS Conferences, 2002-2005 Presented at Holm Rasmussen, A. et al. eds.Religion and Society: Rituals, Resources and Identity in the Ancient Graeco-Roman World: The BOMOS-Conferences 2002-2005. Analecta Romana Instituti Danici Supplementum Vol. 40. Rome: Edizioni Quasar pp. 235-248.
 • Whitley, A. J. M. 2006. The Minoans: a Welsh invention? A view from East Crete. Presented at: Archaeology and European Modernity: Producing and Consuming the 'Minoans', Venice, Italy, November 2005 Presented at Hamilakis, Y. and Momigliano, N. eds.Archaeology and European modernity: Producing and Consuming the 'Minoans'. Ausilio: Bottega d'Erasmo pp. 55-67.
 • Whitley, A. J. M. 2000. Style wars: towards an explanation of Cretan exceptionalism. Presented at: Knossos: Palace, City, State, Heraklion, Greece, November 2000.
 • Whitley, A. J. M. 1998. From Minoans to Eteocretans: the Praisos region 1200-500 BC. Presented at: Post-Minoan Crete First Colloquium, London, UK, 10-11 November 1995 Presented at Cavanagh, W. G. and Curtis, M. eds.Post-Minoan Crete : proceedings of the First Colloquium on Post-Minoan Crete held by the British School at Athens and the Institute of Archaeology, University College London, 10-11 November 1995. British School at Athens Studies Vol. 2. London: British School at Athens pp. 27-39.

Ymchwil

Projectau

Prosiect Praisos, 1992-2020

Mae Prosiect Praisos yn brosiect arolygu a chloddio integredig sy'n canolbwyntio ar safle a chyffiniau dinas hynafol Praisos yn Nwyrain Creta,  sy'n enwog mewn hynafiaeth fel dinas yr Eteocretaniaid ('Gwir Gretiaid'). Amcanion y prosiect yw; i ddeall hanes aneddiadau yn y rhanbarth, o'r cyfnod Neolithig hyd at y presennol; yn ail i ddeall strwythur trefol a defnydd gofod domestig o fewn yr anheddiad a'r ddinas; ac yn drydydd i ddeall sut roedd diwylliant materol yr 'Eteocretaniaid' yn wahanol, os o gwbl, o'u cymdogion Groegaidd i'r Gogledd-ddwyrain a'r Gorllewin. Fe'i hariennir gan yr Ysgol Brydeinig yn Athen; yr Academi Brydeinig; Cymdeithas Hynafiaethwyr Llundain; Sefydliad Cynhanes Aegean, Philadelphia (INSTAP); Coleg Gonville a Caius, Caergrawnt; Sefydliad Dyniaethau Packard (ar gyfer cloddio).

Cyhoeddiadau prosiect (pob cyhoeddiad gan J. Whitley oni nodir yn wahanol)

2022

Cyfraniad i Fest/Todschrift: 'Dictaean Zeus? Cymunedau gwleidyddol, gwledda defodol ac aberth anifeiliaid yn Nwyrain Creta o'r Archentaidd i'r cyfnod Helenistaidd'. Ar gyfer Jan Driessen a Carl Knappett (eds), Megistos Kouros: Astudiaethau er Anrhydedd Hugh Sackett (Aegis 23), 321-31. Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain.

 

  Cofnod gwyddoniadur: 'Praisos'. yn Oxford Classical Dictionary. Gwasg Prifysgol Rhydychen, (5edargraffiad , 2015 ymlaen. Erthygl a gyhoeddwyd ar 07 Mawrth 2016; Diweddarwyd ddiwethaf ym mis Gorffennaf 2022. https://doi.org/10.1093/9780199381135.013.8716 

  Cofnod Encylopaedia: 'Eteocretans'. yn Oxford Classical Dictionary. Gwasg Prifysgol Rhydychen, (5edargraffiad , 2015 ymlaen. Erthygl a gyhoeddwyd ar 07 Mawrth 2016; Diweddarwyd ddiwethaf ym mis Gorffennaf 2022. https://doi.org/10.1093/9780199381135.013.8717

 

2018

Pennod yng nghyfrol y gynhadledd (ar y cyd ag R. Madgwick). 'Bwyta'r gwyllt: mwy o feddyliau ar yr andreion'. Yn F. Van den Eijnde, J. Blok ac R. Strootman (eds), Sefydliadau gwledda a Polis (Memnosyne Supplement 414), 125-148. Leiden: E.J. Brill.

2016

Erthygl: Ffiwsio'r gorwelion, neu pam mae cyd-destun yn bwysig: Cyd-ddibyniaeth gwaith maes ac astudiaeth amgueddfa yn archaeoleg Môr y Canoldir.' Journal of Mediterranean Archaeology 29: 247-61.

2015
Pennod yn y llyfr: 'traddodiadau ysgolheigaidd a pharadigmau gwyddonol: Dull ac atgyrchedd wrth astudio Praisos hynafol'. Yn Donald C. Haggis a Carla M. Antonaccio (eds), Archaeoleg Glasurol mewn Cyd-destun: Theori ac Ymarfer mewn Cloddio yn y Byd Groeg, 23-49. Berlin ac Efrog Newydd: Walter de Gruyter

2014
Erthygl: 'Pennod 7: Canmoliaeth a'r "Wladwriaeth Dinesydd": Achos Praisos.' Yn  F. Gaignerot-Driessen a J. Driessen (eds), Dinasoedd Cretan: Ffurfio a Thrawsnewid (Aegis 7), 141-63. Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain.

2011
Adroddiad: 'Praisos V: Adroddiad rhagarweiniol ar dymor cloddio 2007'. Blynyddol yr Ysgol Brydeinig yn Athen 106 [2011]: 3-45.

2010
Cyfraniad i festschrift: 'Eteocretans ac Eteobritons: cynhanes deallusol y Minoiaid. Yn N.V. Sekunda (gol.), Ergasteria: Gwaith a gyflwynwyd i John Ellis Jones ar ei ben-blwydd yn 80oed , 36-43. Gdańsk: Sefydliad Archaeoleg, Prifysgol Gdańsk.

2008
Erthygl: 'Hunaniaeth a thopograffeg sanctaidd: Sanctuaries Praisos yn Nwyrain Creta,' yn Anders Holm Rasmussen a Susanne William Rasmussen (eds), Crefydd a Chymdeithas: Defodau, Adnoddau a Hunaniaeth yn y Byd Groeg-Rufeinig hynafol: Cynadleddau BOMOS-2002-2005 (Analecta Romana Instituti Danici Supplementum XL), 233-246. Rhufain: Edizioni Quasar.

2006
Erthygl: 'Praisos: esblygiad gwleidyddol a hunaniaeth ethnig yn Nwyrain Creta, c.1400-300 CC yn S. Deger-Jalkotzy a I. Lemos (eds), Groeg Hynafol o'r Palasau Mycenaean i Oes Homer(Astudiaethau Leventis Caeredin 3), 597-617. Caeredin: Edinburgh University Press.

Erthygl: 'Y Minoaid: Dyfais Gymraeg? Golygfa o Ddwyrain Creta', yn Y. Hamilakis a N. Momigliano (eds), Archaeoleg a Moderniaeth Ewropeaidd: Cynhyrchu a Bwyta'r 'Minoans', 55-67. (Creta Antica 7). Padua: Bottega D'Erasmo.

1999
Adroddiad: (gyda M. Prent a S. Thorne):  "Praisos IV: Adroddiad Rhagarweiniol ar Tymhorau Arolwg 1993 a 1994," Blynyddol yr Ysgol Brydeinig yn Athen 94 (1999), 215-64.

1998
O Minoans i Eteocretans: Rhanbarth Praisos 1200-500 CC. Yn W.G. Cavanagh, M. Curtis, J.N. Coldstream ac A.W. Johnston (eds) Post-Minoan Crete: Trafodion y Colloquium Cyntaf, 27-39. Llundain: Ysgol Brydeinig Athen

1996
Adroddwyd: (gyda K. O'Conor a H. Mason) "Praisos III: Adroddiad ar yr Arolwg Pensaernïol a gynhaliwyd yn 1992," blynyddol yr Ysgol Brydeinig yn Athen 90 (1995), 405-428.

1992
"Praisos," yn JW Myers, E.E. Myers a G. Cadogan (gols) Atlas Awyr Creta Hynafol, 256-61. Berkeley and Los Angeles: Gwasg Prifysgol Califfornia

ZOOCRETE (Gwledda, Trefolaeth a Gwladwriaethau yn Creta, tua 1000-67 CC)

Datblygodd ZOOCRETE allan o gynnig prosiect cynharach Gwledda a Gwladwriaethau yn y Byd Aegean (1000-140 CC). Roedd hyn yn cynnig model newydd ar gyfer rôl gwledda cyhoeddus wrth gynnal gwladwriaethau dinasyddion Groeg hynafol, gan archwilio gwytnwch gwladwriaeth dinasyddion Gwlad Groeg gan dynnu ar gysyniadau o anthropoleg a hanes hynafol. Gellir deall llwyddiant y polis orau trwy ganmoliaeth gyhoeddus: yr hyn nad oedd polyn yn ei wneud i fyny trwy gyfranogiad (dinasyddiaeth yw hynny). Cafodd dinasyddion eu creu a'u diffinio trwy ganmoliaeth.

Mae ZOOCRETE yn cymryd rhai o'r syniadau hyn ac yn eu cymhwyso i gymunedau gwleidyddol Creta o'r Oes Haearn gynharaf hyd at ddiwedd y cyfnod Helenistaidd. Fe'i hariennir trwy gymrodoriaeth Marie Curie ar gyfer Dr Flint Dibble sydd wedi gweithio yn Labordy Wiener yn Ysgol Astudiaethau Clasurol America yn Athen. Mae Dr Dibble wedi gwneud astudiaethau macrosgopig helaeth o ddyddodion esgyrn anifeiliaid ar brif safle Azoria yn Eastern Crete. Bydd yn ymestyn yr astudiaethau hyn i gasgliadau o Knossos, Praisos, Itanos ac Anavlochos. Bydd hefyd yn gweithio gyda Dr Richard Madgwick i ddatblygu'r defnydd o wahanol fathau o ddadansoddiadau isotopig i ddeall ystod o gwestiynau am ddalgylch yr anifeiliaid sy'n cael eu bwyta mewn gwleddoedd, amser eu lladd ac yn y blaen. Bydd yn gweithio gyda Dr Laurence Totelin i gysylltu'r data bioarchaeolegol hwn â thestunau hynafol perthnasol am rôl anifeiliaid ym mywyd Groeg; a bydd yn gweithio gyda mi ar sut mae gwledda yn ymwneud â chymunedau gwleidyddol yn Creta (yn enwedig yn Praisos). Mae nifer o gyhoeddiadau a gyflwynwyd mewn perthynas â'r cais ERC cynharach yn berthnasol i'r prosiect hwn.

Cyhoeddiadau (i gyd gan J. Whitley oni nodir yn wahanol)

2019

Pennod 2.3: Ailymddangosiad cymhlethdod gwleidyddol'. Yn I. Lemos ac A. Kotsonas (eds), Cydymaith i Archaeoleg Gwlad Groeg Gynnar a'r Môr Canoldir, 161-86. Llundain, Chichester a Malden: John Wiley.

2018

Pennod yng nghyfrol y gynhadledd (ar y cyd ag R. Madgwick). 'Bwyta'r gwyllt: mwy o feddyliau ar yr andreion'. Yn F. Van den Eijnde, J. Blok ac R. Strootman (eds), Sefydliadau gwledda a Polis (Memnosyne Supplement 414), 125-148. Leiden: E.J. Brill.

Cynhyrchu Crochenwaith a Defnydd mewn Creta Oes yr Haearn: Knossos a Sybrita, 2005-2016

Yn y bôn, dadansoddiad petrolegol (petrograffig yn bennaf) yw'r prosiect hwn o'r crochenwaith brasach a plainer o Knossos yr Oes Haearn Gynnar a Sybrita yn Creta. Mae'r astudiaeth o ddarnau arian o'r Oes Haearn Gynnar yn yr Aegean wedi dioddef o esgeulustod cymharol o'i gymharu â rhai'r Oes Efydd. Y nod yw gwell dealltwriaeth o batrymau cynhyrchu a defnydd o'r crochenwaith bras a blaen a ddefnyddir mewn bywyd bob dydd, yn enwedig mewn cyd-destunau domestig, yn Knossos a Sybrita. Fe'i hariennir gan Sefydliad Cynhanes Aegean (INSTAP) a'r Ysgol Brydeinig yn Athen. Mae hwn yn brosiect cydweithredol sy'n cynnwys J. Whitley (Caerdydd), Dr Anna Lucia D'Agata (Canolfan Ymchwil Genedlaethol, Rhufain) a Dr Marie Claude Boileau, o Labordy Fitch yr Ysgol Brydeinig yn Athen.

Cyhoeddiadau prosiect

2015
Erthygl (ar y cyd â M.C. Boileau): 'True graean: cynhyrchu a chyfnewid nwyddau coginio yn y9fed ganrif CC Aegean'. Yn M. Spataro ac A. Villing (eds), Cerameg, Cuisine a Diwylliant: Archaeoleg a Gwyddoniaeth Crochenwaith Cegin ym Môr y Canoldir Hynafol, 75-90. Rhydychen a Philadelphia: Oxbow.

2010
Erthygl (ysgrifennwyd ar y cyd â M.C. Boileau): 'Patrymau cynhyrchu a bwyta bras i grochenwaith lled-gain yn Knossos yr Oes Haearn Cynnar,' Blynyddol yr Ysgol Brydeinig yn Athen 105: 225-68.

Erthygl (ysgrifennwyd ar y cyd â M.C. Boileau ac A.L. D'Agata). 'Cynhyrchu crochenwaith yn Oes yr Haearn Crete a welwyd yng nghyd-destun rhwydweithiau masnach rhanbarthol ac allanol: persbectif petroleg seramig'. Bollettino di Archeologia Ar-lein: Cyfrol Arbennig.

2009
D'Agata, A.L. a Boileau, M.-C. 2009. 'Cynhyrchu a bwyta crochenwaith yng Nghretach Oes yr Haearn Cynnar: Achos Thronos Kephala (Sybrita hynafol)', Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 51, 145-202.

(ar y cyd â M.C. Boileau ac A. L. D'Agata): 'Technoleg crochenwaith a chyfnewid rhanbarthol yn Oes yr Haearn Cynnar', yn P.S. Quinn (gol) Dehongli arteffactau Tawel: Ymagweddau Petrograffig at Ceramics Archeolegol, 157-72. Rhydychen: Archaeopress

 

Rhwydwaith Ymchwil: Yr Oes Efydd Hwyr i Aegean Archentaidd (tua 1600 i 450 CC)

Rhwydwaith yw hwn a sefydlwyd gennyf fy hun, ynghyd â Dr Michael Loy (Ysgol Brydeinig Athen/Caergrawnt), yr Athro Irene Lemos (Rhydychen) a'r Athro Robin Osborne (Caergrawnt). Fe'i cynlluniwyd i ddarparu rhwydwaith cymorth i ysgolheigion iau, yn bennaf ond nid yn unig yn y DU, sydd â diddordeb yn y cyfnodau hyn. Fe'i datblygwyd yn ystod cyfnod clo Covid er mwyn helpu'r ysgolheigion iau hyn (yn enwedig myfyrwyr PhD ac Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar - i gadw mewn cysylltiad ac i elwa o adborth gan eraill. Mae'r rhwydwaith wedi trefnu un sesiwn rhagarweiniol ('speed dating') lle mae ymchwilwyr yn syml yn cyflwyno eu hunain a'u pwnc, a thair cynhadledd fach ar-lein (lle mae pump neu felly ysgolheigion iau yn rhoi papurau). Cynhaliwyd y gynhadledd fach bersonol gyntaf yng Nghaergrawnt ym mis Ebrill 2023 ychydig cyn cyfarfod y Gymdeithas Glasurol. 

Trawsnewidiadau ym Môr y Canoldir 1200-500 CC, 2010-2015

Prosiect ymbarél yw hwn, a redir gan yr Athro Manfred Bietak (Fienna) a'r Athro Hartmut Matthäus (Erlangen), a'i ddiben yw deall y prosesau cymdeithasol ac economaidd a arweiniodd at Fôr y Canoldir 'cysylltiedig' yn Oes yr Haearn. Prif nod y prosiect yn bennaf yw deall y prosesau y cafodd Môr y Canoldir eu trawsnewid drwyddynt (neu 'wedi cysylltu'). Mae darparu fframwaith cronolegol gwell yn gam cyntaf yn y ddealltwriaeth hon. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys: gweithdai yn Fienna, Ionawr 2008; gweithdy yng Nghaergrawnt 'Pontio'r Rhaniad', 6-7 Tachwedd 2009. Mae Dr Simon Stoddart (Caergrawnt), Dr Alexandra Villing (Amgueddfa Brydeinig) a minnau'n cynrychioli cangen Prydain o'r fenter Awstriaidd / Almaeneg hon i raddau helaeth.

Grŵp ymchwil

Strategaethau, Strwythurau ac Ideolegau'r Amgylchedd Adeiledig: Rhanbarthiaeth a Pharhad yn Hanes a Chynhanes Gwlad Groeg

Mae ymchwil ar dai, gan gynnwys cloddio tai yn Praisos, yn ffurfio rhan o'r prosiect AHRB hwn a ariennir gan AHRB ar dai ac aneddiadau yng Ngwlad Groeg a'r Aegean o'r Oes Efydd Canol hyd at ddiwedd y cyfnod Helenistaidd,  wedi'i gyfarwyddo gan Nick Fisher a minnau ac a arweiniwyd i raddau helaeth gan Ruth Westgate. Nod y prosiect yw ymchwilio i strwythurau gofod domestig a threfniant mewnol aneddiadau mewn tri rhanbarth o'r Aegean (canol Gwlad Groeg, Creta a Macedonia) rhwng 2000 a 100 CC.

Cyhoeddiadau

2011
Adroddiad: 'Praisos V: Adroddiad rhagarweiniol ar dymor cloddio 2007'. Blynyddol yr Ysgol Brydeinig yn Athen 106 [2011]: 3-45.

2007. Cyfrol y gynhadledd (golygwyd ar y cyd ag R. Westgate a N. Fisher), Building Communities: House, Settlement and Society in the Aegean and Beyond (British School at Athens, Studies Series 15). Llundain: Ysgol Brydeinig yn Athen

Addysgu

Rhan un BA / BSc modiwlau israddedig

Archaeoleg Cymdeithasau Canoldir (Yr Aifft, Gwlad Groeg a Rhufain)

Modiwlau israddedig BA/BSc Rhan Dau

 • Hanes Meddwl Archaeolegol (lefel 5)
 • Cyflwyniad i Gelf ac Archaeoleg Groeg (lefel 5)
 • Celf ac Archaeoleg Gwlad Groeg Archentaidd (lefel 6)

Ôl-raddedig

 • Themâu mewn Archaeoleg Glasurol
 • Yr hen fyd

Proffil addysgu

Prif feysydd fy nysgeidiaeth yw:-

 • Archaeoleg Groeg (o'r Oes Efydd i'r Cyfnod Helenistaidd)
 • Y rhyngwyneb rhwng archaeoleg a hanes hynafol
 • Theori Archaeolegol a Hanes Meddwl Archaeolegol

Rwyf wedi bod yn dysgu ar ryngwyneb y Clasuron, Archaeoleg a Hanes yr Henfyd yn llawn amser ers 1990. Cynhaliwyd fy mhrofiad addysgu cynnar (fel tiwtor i israddedigion) ym Mhrifysgol Caergrawnt (lle dysgais hefyd ym 1995) ac yn yr Ysgol Brydeinig yn Athen (lle dysgais ar y cwrs haf israddedig). Rwyf hefyd wedi dysgu am un semester yng Ngholeg Vassar, Poughkeepsie yn yr Unol Daleithiau. Felly, mae gen i dros 30 mlynedd o brofiad addysgu - er nad oes cymwysterau addysgu ffurfiol (math o gymwysterau diangen, yn fy marn i). 

Yng Nghaerdydd rwyf wedi dysgu ar amrywiaeth o gyrsiau ar Archaeoleg Groeg, Hanes Archaeoleg a Theori Archaeoleg. Mae themâu sy'n llywio fy ymchwil hefyd yn llywio fy addysgu. Rwy'n hoffi cymysgu'r ymarferol gyda'r damcaniaethol - felly mae myfyrwyr ar fy ncyrsiau yn mynd ar deithiau amgueddfa (i Rydychen a'r Amgueddfa Brydeinig, lle maent weithiau'n trin gwrthrychau) a gofyn naill ai eu hysgrifennu (fel bywgraffiadau gwrthrych) neu eu trafod mewn seminarau. Rhoddir dewis eang i fyfyrwyr o ran pynciau i'w dewis ar gyfer traethodau, neu pan ofynnir iddynt ysgrifennu crynodeb o lyfr. Mae gen i fwy o ddiddordeb mewn addysgu effeithiol nag arloesi er mwyn arloesi.

Mae'r pwnc rwy'n hoffi ei addysgu orau yn ymwneud â'r Oes Haearn Gynnar a Groeg Archentaidd, cyfnod lle mae cynhanes yn cwrdd â hanes ac mae'r cofnod materol yn cwrdd â barddoniaeth (ar ffurf y cerddi Homeric). Mae hyn yn cynhyrchu cyfres ddiddiwedd o gwestiynau diddorol sydd wedi cael eu harchwilio ers cannoedd o flynyddoedd.

Rwyf hefyd wedi dysgu ôl-raddedigion ac athrawon pan oeddwn yn Gyfarwyddwr yr Ysgol Brydeinig yn Athen ar gyrsiau amrywiol. Roedd y cyrsiau hyn yn bleserus iawn - ac yn effeithiol - oherwydd eu bod yn cynnwys teithiau maes (a chyfarfyddiad uniongyrchol â'r dystiolaeth berthnasol berthnasol). Hoffwn archwilio a allai fod yn bosibl cynnal cyrsiau tebyg o Gaerdydd.

Bywgraffiad

Education and qualifications

Gonville and Caius College, Cambridge University 1976-1980

BA (now MA), part I Classics, Part II Archaeology

Cambridge University 1981-1986

PhD. in Archaeology

Career overview

Professor in Mediterranean Archaeology from 1st September 2008 onwards.

Reader in Mediterranean Archaeology, Cardiff, from 1st September 2004 - 2008.

Director of the British School at Athens, 1st October 2002 – 30th September 2007

Senior Lecturer in Mediterranean Archaeology, Cardiff, 1st September 2001 until 31st August 2004

Lecturer in Mediterranean Archaeology, Cardiff,  September 1993 – September 2001

Tutorial Fellow in Archaeology, Cardiff, 1990-1993

Visiting Assistant Professor, Vassar College, Spring 1990

Macmillan-Rodewald Student at the British School at Athens 1988-89

School Student at the British School at Athens 1986-87

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Award in recognition of contribution to 'Greek culture' awarded by Mr Giorgios Voulgarakis, the Greek Minister of Culture,  at the Athenian Agora, 20th June 2007
 • Antiquity Essay Prize for 2003, for article 'Too many ancestors'
 • Sir Steven Runciman prize awarded June 2002, for book The Archaeology of Ancient Greece

Aelodaethau proffesiynol

 • Fellow of the Society of Antiquaries of London, 2002 onwards
 • Member, Archaeological Institute of America, 1988- present
 • Member, British School at Athens, 1982 to present

Safleoedd academaidd blaenorol

Swyddi academaidd blaenorol (ac ar hyn o bryd)

Athro yn Archaeoleg Môr y Canoldir, Caerdydd,  o 1 Medi 2008 ymlaen.

Darllenydd yn Archaeoleg Môr y Canoldir, Caerdydd, o 1 Medi 2004 - 2008.

Cyfarwyddwr yr Ysgol Brydeinig yn Athen, 1 Hydref 2002 – 30 Medi 2007 (ar secondiad o Brifysgol Caerdydd). Mae'r Ysgol Brydeinig yn Athen (sefydlwyd 1886) yn sefydliad ar gyfer ymchwil uwch ar gyfer pob agwedd ar Astudiaethau Helenaidd: gweler https://www.bsa.ac.uk), 52 Odhos Souedhias, Athen GR 106 76, Gwlad Groeg. Yma roeddwn yn gyfrifol am reoli cyllideb flynyddol o tua £1.1m, am gydlynu llinynnau archeolegol, hanesyddol, gwyddonol (Labordy Fitch) a llinynnau ethnograffig ymchwil y sefydliad, am gynnal diwylliant ymchwil rhyngddisgyblaethol ac am ddatblygu prosiectau maes archeolegol mawr, hirdymor (cloddiadau Lefkandi, arolwg Knosso). Roedd dyletswyddau eraill yn cynnwys gweithredu fel cyd-olygydd ar gyfer Blynyddol yr Ysgol Brydeinig yn Athen a llunio a golygu 'Archaeoleg yng Ngwlad Groeg', yr unig grynhoad blynyddol o ddarganfyddiadau yng Ngwlad Groeg a gyhoeddwyd bryd hynny. Erbyn diwedd fy nghyfnod roedd cyllid ac enw da'r sefydliad mewn iechyd anghwrtais. 

Uwch Ddarlithydd yn Archaeoleg Môr y Canoldir, Caerdydd, 1af Medi 2001 tan 31 Awst 2004

Darlithydd yn Archaeoleg Môr y Canoldir, Caerdydd,  Medi 1993 – Medi 2001

Cymrawd Tiwtorial mewn Archaeoleg, Caerdydd, 1990-1993

Athro Cynorthwyol Gwadd , Coleg Vassar, Talaith Efrog Newydd, Gwanwyn 1990

Myfyriwr Macmillan-Rodewald yn yr Ysgol Brydeinig yn Athen 1988-89

Myfyriwr yn yr Ysgol Brydeinig yn Athen 1986-87

Pwyllgorau ac adolygu

 • CYFRIFOLDEBAU SEFYDLIADOL
 • 2016-19, 2010-11 a 2007-09: Cadeirydd y Bwrdd Astudiaethau a Bwrdd Arholi BA/BSc mewn Archaeoleg a Chadwraeth, SHARE, Prifysgol Caerdydd
 • 2012-2015 Aelod academaidd o'r Cyngor (corff llywodraethu), Prifysgol Caerdydd, y DU.
 • 2011-2015 Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig, SHARE, Prifysgol Caerdydd, a chadeirydd bwrdd arholi MA/MSc mewn SHARE.
 •  
 • ADOLYGU GWEITHGAREDDAU
 • 2019, 2018 a 2017 – Aelod o'r panel adolygu allanol, Cyngor Ymchwil Annibynnol Denmarc (Det Frie Forskingsgråd, Copenhagen) yn y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol (panel 2) sy'n ymdrin ag anthropoleg, hynafol i hanes modern, cymdeithaseg, archaeoleg ac astudiaethau clasurol.
 • 2017 – Gorffennaf ymlaen: Gwahodd gan yr Agence Nationale de Recherche (Paris) i adolygu cynigion ar gyfer sefydlu Ysgolion Graddedig ar gyfer prifysgolion Ffrainc.
 • 2017 (Mehefin) - adolygydd allanol ar reithgor ar gyfer Habilitation Alain Duplouy, Paris 1 (Panthéon Sorbonne).
 • 2008 - 2020: Adolygydd arbenigol gwahoddedig ar gyfer cynigion ymchwil gan y Swistir, Iseldireg (NWO), Francophone Belgian, Franco-Almaeneg, Canada a Pwyleg, Sefydliad Gwyddoniaeth Ewrop a Sefydliad Astudiaethau Uwch yr Iseldiroedd.
 • 2008-2020: adolygydd arbenigol ar gyfer llawysgrifau llyfrau ar gyfer yr Athenian Agora (Princeton), Gwasg Prifysgol Princeton, Gwasg Academaidd INSTAP (Philadelphia), Gwasg Prifysgol Caergrawnt a Gwasg Prifysgol California.
 • 2008-2020: adolygydd arbenigol ar gyfer cyflwyniadau i gyfnodolion, gan gynnwys American Journal of Archaeology, Hesperia, Annual of the British School at Athens, Eirene: Studia Graeca et Latina (Academi Gwyddorau Tsiec), Studi Micenei e Egeo Anatolici a'r Journal of Hellenic Studies.

Meysydd goruchwyliaeth

Ardaloedd dan oruchwyliaeth

Ystod Ddaearyddol a chronolegol

 • Oes yr Haearn Gynnar a Gwlad Groeg Hynafol (1200-500 CC)
 • Creta o'r Neolithig hyd ddiwedd y Cyfnod Hellenistaidd
 • Byd Canoldir yr Oes Haearn Gynnar (1200-500 CC)
 • Oes yr Efydd Aegean (2000-1100 CC)

Ystod Thematig/damcaniaethol

 • Ethnigrwydd a Diwylliant Materol
 • Canmoliaeth a Strwythurau Gwleidyddol
 • Y rhyngwyneb rhwng hanes hynafol ac archaeoleg
 • Asiantaeth, Rhyw a Personolaeth
 • Rhyw a Chladdedigaeth
 • Cof Cymdeithasol a Defnyddiau'r Gorffennol
 • Hanes archaeoleg (yn enwedig archaeoleg glasurol)
 • Sgriptiau a Llythrennedd
 • Celf, naratif ac eiconograffeg
 • Y ffenomen Orientalizing yn y byd Canoldir hynafol

Goruchwyliaeth gyfredol

Thanasis Gkaronis

Thanasis Gkaronis

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

 • Archaeoleg Ewrop, y Môr Canoldir a'r Lefant
 • Hanes celf
 • Hanes Groeg a Rhufeinig clasurol