Ewch i’r prif gynnwys
Christopher Whitman B.Arch (Hons), Dip.Arch, PhD, FHEA

Dr Christopher Whitman

(Translated he/him)

B.Arch (Hons), Dip.Arch, PhD, FHEA

Cyfarwyddwr Effaith

Ysgol Bensaernïaeth

Email
WhitmanCJ@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75893
Campuses
Adeilad Bute, Ystafell 1.35, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n bensaer cymwysedig gyda dros 20 mlynedd o brofiad mewn ymarfer ac academia.

Ers 2007 mae fy ymchwil wedi canolbwyntio ar y cysur a'r defnydd o ynni mewn anheddau cynhenid, brodorol, traddodiadol a chyfoes, gan ddefnyddio mewn monitro situ, efelychu digidol ac adeiladu a monitro celloedd prawf corfforol. Roedd fy PhD yn canolbwyntio ar ddosbarthu adeiladau ffrâm bren hanesyddol yn y DU ac effeithiau eu hôl-ffitio ynni isel, maes yr wyf yn parhau i'w ymchwilio.

Ar yr un pryd mae fy mhrofiad mewn ymarfer pensaernïol wedi cynnwys gwaith ar ystod eang o brosiectau sydd wedi ennill gwobrau. O'r herwydd, mae fy mhrofiad yn darparu cydbwysedd o wyddoniaeth bensaernïol, dylunio ac adeiladu adeiladau, a hanes a theori pensaernïol.

Ar hyn o bryd fi yw Arweinydd Cwrs yr MSc mewn Cadwraeth Adeiladu Cynaliadwy, ac Arweinydd Modiwl ar gyfer "Defnydd ynni mewn Adeiladu hanesyddol", "Rôl y Cadwraethwr", "Astudiaethau Achos a Gwaith Rhanbarthol" a chydlynydd y traethawd hir. 

Mae fy rolau gweinyddol academaidd presennol yn cynnwys Cyfarwyddwr Effaith yr Ysgol, ac aelodaeth o Bwyllgor Gwaith yr Ysgol, y Pwyllgor Moeseg Ymchwil a'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysedd.

Rwy'n llofnodwr ac yn gwirfoddoli gyda Heritage yn datgan https://heritagedeclares.org/ Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Articles

Book sections

Conferences

Monographs

Thesis

Ymchwil

Research interests

 • Energy use in historic buildings
 • Vernacular Architecture
 • Retrofit
 • Bioclimatic Architecture
 • Non-conventional materials
 • Environmental comfort

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n Arweinydd Cwrs MSc Cadwraeth Adeiladu Cynaliadwy ac Arweinydd Modiwl y modiwlau "Defnydd Ynni mewn Adeiladau Hanesyddol", "Rôl y Cadwraethwr" a chydlynydd y traethawd hir.

Yn ogystal, rwy'n arweinydd uned ar gyfer Uned Dylunio M.Arch2 5ed blwyddyn "Pastau Carbon, Dyfodol Carbon Isel" sy'n canolbwyntio ar ddyfodol cynaliadwy etifeddiaeth ôl-ddiwydiannol De-ddwyrain Cymru.

Mae fy mhrofiad yn cynnwys addysgu ar gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig a addysgir yn Chile a'r DU. Mae cyrsiau blaenorol wedi cynnwys stiwdio ddylunio israddedig ac ôl-raddedig, dylunio cynaliadwy a biohinsoddol, ac ynni adnewyddadwy ar gyfer dylunwyr diwydiannol.

Bywgraffiad

I am a qualified architect with over 17 years’ experience in both practice and academia.

Since 2007, my research has focused on the comfort and energy use in indigenous, vernacular, traditional and contemporary dwellings, utilizing in situ monitoring, digital simulation and the construction and monitoring of physical test cells. During this time, I have co-ordinated 2 laboratories of building environment monitoring, participated in 2 research projects funded by the Chilean government and 4 research projects funded by Chilean Universities. In 2015 I was the winner of the Association for Preservation Technology (APT) Martin Weaver Scholarship.

My experience in architectural practice has included work on a wide range of award winning projects, including 7 years as a director of Edward Cullinan Architects. These experiences have provided a balance of architectural science, building design and construction, and architectural history and theory.

I am currently in the 3rd year of my PhD which I am undertaking as a Staff Candidate. My postgraduate research focuses on the energy efficiency of historic timber-framed buildings in the UK. Concurrently I am the Deputy Course Leader of the MSc in Sustainable Building Conservation, and Module Leader for “Energy use in historic Building”.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 1996Silver Medal. Edinburgh Architectural Association.
 • 1998University Medal for Architecture. Heriot-Watt University.
 • 1997Student Winner, Faculty of Building, National Student challenge. Hostel for Young Homeless People.
 • 1994&1995Architectural Bursaries. Edinburgh College of Art.
 • 2006Landscape Industry Association of Singapore, Gold Award. Singapore Management University, Edward Cullinan Architects.
 • 2007Hertfordshire Association of Architects, 1st Prize. New Music Centre, Purcell School, Edward Cullinan Architects.
 • 2007Brick Awards. Highly Commended. New Music Centre, Purcell School, Edward Cullinan Architects.
 • 2008Brick Awards: Best Private Housing Development. Barge Arm Development, Gloucester with Edward Cullinan Architects.
 • 2008Gloucester Civic Awards - Commendation for Best Climate Friendly Scheme: Barge Arm Development, Gloucester, with Edward Cullinan Architects.
 • 2008British Homes apartment of the year, Honourable Mention. Barge Arm Development, Gloucester with Edward Cullinan Architects.
 • 2015Martin Weaver Scholarship. Association for Preservation Technology International.
 • 2016Student Presentation Award, Energy Institute, South Western and South Wales Chapter.

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Dirprwy Arweinydd y Cwrs, MSc Cadwraeth Adeiladu Cynaliadwy
 • Arweinydd Modiwlau, Defnydd Ynni mewn Adeiladau Hanesyddol

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD mewn ystod eang o feysydd sy'n ymwneud yn bennaf â Phensaernïaeth Gynaliadwy

Mae'r rhain yn cynnwys Cynaliadwyedd a'r Amgylchedd Adeiledig Hanesyddol

 • Defnydd o ynni mewn adeiladau hanesyddol
 • Ôl-osod adeiladau hanesyddol a thraddodiadol
 • Pensaernïaeth Brodorol a Brodorol
 • Cadwraeth Adeiladu Cynaliadwy

Cynaliadwyedd ac Adeiladu Newydd

 • Carbon Isel ac An-gonfensiynol Deunyddiau Adeiladu
 • Recyling ac Ailddefnyddio
 • Pensaernïaeth Biohinsoddol
 • Ynni adnewyddadwy
 • Monitro Perfformiad Adeiladu a Gwerthuso Ôl-Alwedigaethol

Goruchwyliaeth gyfredol