Ewch i’r prif gynnwys
Phillip Lugg-Widger  BEng, PhD

Dr Phillip Lugg-Widger

(Translated he/him)

BEng, PhD

Darlithydd

Yr Ysgol Peirianneg

Email
WidgerP@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75125
Campuses
Adeiladau'r Frenhines, Ystafell Ystafell C/4.03, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rhagymadroddion: ef/ef/ei.

Rwy'n ddarlithydd ac yn Diwtor Blwyddyn 1 EEE ac IEN ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae fy modiwlau a addysgir ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar ddadansoddi rhwydwaith cylchedau, electroneg ddigidol a dylunio ac ymarfer cymhwysol peirianneg.

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar brosiectau cymhwysol amlddisgyblaethol gan gynnwys peirianneg drydanol, peirianneg fecanyddol, cemeg a ffiseg. Rwy'n cynnal datblygiad ymchwil wrth gymhwyso a nodweddu deunyddiau newydd ar gyfer systemau ynni trydanol, deunyddiau magnetig ac effeithiau mellt yn y Sefydliad Ymchwil Systemau Ynni.

Mae gen i radd mewn peirianneg drydanol ac electronig a doethuriaeth mewn peirianneg drydanol foltedd uchel. Mae gen i brofiad ymchwil mewn peirianneg foltedd uchel, magneteg ac astudio ffenomenau mellt gan weithio gyda phartneriaid prosiect diwydiannol fel y Grid Cenedlaethol, Rolls Royce, Western Power Distribution, UK Power Networks a Scottish and Southern Electric.

Fy ymchwil

Mae fy ngwaith ymchwil yn gysylltiedig â'r Ganolfan Ymchwil Peirianneg Foltedd Uchel Uwch, labordy Mellt a'r Grŵp Ymchwil Deunyddiau a Chymwysiadau Magneteg. Mae gen i brofiad o ddatblygiadau labordy ar raddfa fawr, dylunio a chynnal prosiectau peilot arbrofol. Mae gen i ddiddordeb mewn deunyddiau yn y dyfodol a fydd yn helpu i leihau allyriadau carbon ac effaith amgylcheddol i gyrraedd targedau sero net a gwella effeithlonrwydd y rhwydweithiau cynhyrchu pŵer, trosglwyddo a dosbarthu trydan. Cyn hynny, roeddwn yn aelod o weithgor Safonau Cigre Rhyngwladol ar gyfer nwyon inswleiddio amgen ar gyfer rhwydweithiau ynni foltedd uchel. Ar hyn o bryd mae fy ymchwil wedi cynhyrchu dros 20 o gyhoeddiadau cyfnodolion, papurau cynhadledd ac erthyglau ymchwil.

Mae fy ngweithgareddau a diddordebau ymchwil yn y gorffennol a pharhaus yn cynnwys:

 • Foltedd uchel a chynhyrchu, profi a monitro cyfredol uchel
 • Nodweddu deunydd magnetig ac anelio
 • Effeithiau atmosfferig a ffenomena ffiseg mellt
 • Effaith digwyddiadau naturiol eithafol gan gynnwys mellt streiciau ar asedau rhwydwaith trydanol hanfodol.
 • Rhyngweithio deunyddiau newydd a dadansoddiad cemegol
 • Inswleiddio nwyon sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd yn y dyfodol o offer pŵer foltedd uchel
 • Technolegau trosglwyddo a dosbarthu trydanol yn y dyfodol gan gynnwys switchgear, llinellau pŵer, trawsnewidyddion, moduron a generaduron.
 • Isadeiledd rhwydwaith trydanol a gwytnwch
 • Rhyddhau foltedd uchel rhannol o offer pŵer trydanol
 • Effaith a mesur allyriadau electromagnetig llinellau pŵer trydanol
 • Allyriadau acwstig o offer foltedd uchel a chreiddiau trawsnewidydd magnetig
 • Uwch optegol, cyflymder uchel, schlieren a thechnegau sbectrograffig i arsylwi mellt neu arcing trydanol

COES

Rwy'n cymryd rhan weithredol mewn digwyddiadau a gweithdai allgymorth cyhoeddus yn y gymuned leol, gan gynnwys arwain Animeiddiadau Peirianneg ar gyfer ysgolion cynradd fel rhan o Arloesedd i Bawb Prifysgolion Caerdydd a Gwobr Ymgysylltu â'r Cyhoedd Dyfeisgar yr Academi Beirianneg Frenhinol.

Rwy'n angerddol am gynwysoldeb, cydraddoldeb ac amrywiaeth, yn enwedig mewn STEM.

Animeiddiadau magnetig Prosiect Ymgysylltu â'r Cyhoedd

 

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Articles

Conferences

Thesis

Ymchwil

Prosiectau a ariennir

TeitlPoblyn NoddiHyd Gwerth
Ymgysylltiad Noddfa Creadigol Mellt Amgylcheddol (Elevate)

P. Lugg-Widger, D. Mitchard, D. Syrop, C. Williams a V. Cowper

Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC)

£8960

29/05/2023 - 26/02/2024

Ymgysylltiad Animeiddiadau Peirianneg (Ymgysylltu)

P. Lugg-Widger, D. Syrop, D. Carr, C. Harrison, D. Zabek a D. Mitchard.

Gwobr Ingenious Academi Frenhinol Peirianneg (RAEng)

£20837

01/09/2023 - 31/07/2024

Pwmp gwactod a chyfnewidydd gwres nitrogen hylifol

D. Mitchard a P. Lugg-Widger

Cronfa Hwb Ymchwil Peirianneg Prifysgol Caerdydd £6360

01/03/2023 - 31/07/2023

Animeiddiadau Magnetig Interniaeth Ymgysylltu â'r Cyhoedd (CIDS)

P. Lugg-Widger, D. Syrop, C. Harrison, J. Liu a D. Zabek.

Rhaglen Arloesi i Bawb a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) 3500

20/06/2022 - 12/08/2022

Magnations - Animeiddiadau Magnetig (Cronfa Prawf o Gysyniad Ymgysylltu â'r Cyhoedd)

P. Lugg-Widger, K. Jones, D. Syrop, C. Harrison, J. Liu a D. Zabek.

Rhaglen Arloesi i Bawb a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) 7500

01/09/2021 - 31/08/2022

Cyfyngu SF6 gollyngiadau a chyfleuster prawf dilysu ar raddfa lawn

Haddad M, Reid A, Featherston C, Lugg-Widger P.

Trosglwyddo Trydan y Grid Cenedlaethol Plc 335870

01/04/2019 - 30/09/2021

Dewisiadau amgen i SF6 fel cyfrwng inswleiddio ar gyfer offer dosbarthu

Widger P, Haddad M,

Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET) trwy Brifysgol Strathclyde 27000

01/02/2017 - 31/10/2017

Dadansoddiad sgil-gynnyrch CF3I Cymysgeddau Nwy fel Meidum Torri Amgen

Haddad M, Widger P

Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET) trwy Brifysgol Strathclyde 50000

01/07/2015 - 31/03/2016

Interniaethau

Teitl Myfyriwr Cyllidwr Gwerth Hyd
Replicating Stratospheric Lightning Labordy Internship  

Interniaeth Ymchwil UCM (CUROP)

2000 03/07/2023 – 25/08/2023
Peirianneg Magnetig Interniaeth Allgymorth Cyhoeddus   CU Arloesi ac Interniaeth Effaith 2000 19/06/2023 – 11/08/2023
Animeiddiadau Magnetig Interniaeth Ymgysylltu â'r Cyhoedd (CIDS) Nadine Aziz Rhaglen Arloesi i Bawb CU a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) 3500 20/06/2022 - 12/08/2022

Myfyrwyr dan oruchwyliaeth

Teitl
GraddStatws Myfyriwr
Eiddo rhyddhau arwyneb mewn cymysgeddau nwyMichail MichelarakiPhDcyfredol

Addysgu

2022/2023

EN1072 Labordy (Darlithydd Blwyddyn 1) - Datblygu sgiliau labordy ymarferol sy'n berthnasol i'r rhaglenni Peirianneg Electronig a Thrydanol a Pheirianneg Integredig trwy arbrofion a gweithgareddau dylunio.

EN2083 Peirianneg Drydanol ac Electronig 4 (Darlithydd Blwyddyn 2) - Mae elfen ddigidol y modiwl hwn yn ymdrin â phroblemau ymarferol sy'n gysylltiedig â pheryglon mewn cylchedau rhesymeg Boole, peiriannau cyflwr dilyniannol asyncronig ac yn cyflwyno myfyrwyr i dechnegau dylunio rhesymeg rhaglenadwy.

Prosiect Dylunio Grŵp EN2710 (Blwyddyn 2) - Goruchwylydd grŵp a darlithydd tiwtorialau Solidworks.

EN3820 Cyflwyniad i Ddeunyddiau Magnetig (Darlithydd Blwyddyn 3) - Cyd-ddarlithydd labordy sy'n nodweddu deunyddiau magnetig anhysbys, adolygydd gwaith cwrs ac asesu.

EN3024 Rheoli Prosiect Peirianneg (Blwyddyn 3) - Goruchwyliwr arweiniol y prosiect / cyd-oruchwyliwr ac adolygiadau perfformiad, viva ac arholwr traethawd hir.

EN3400 Prosiect Unigol (Blwyddyn 3) - Goruchwyliwr arweiniol y prosiect / cyd-oruchwyliwr ac adolygiadau perfformiad, viva ac arholwr traethawd hir.

Blynyddoedd blaenorol

EN0017 Cyflwyniad i Algebra (Darlithydd Sylfaen) - Cyflwyniad i algebra mathemategol gyda chydrannau sy'n berthnasol i'r rhaglenni peirianneg a gynhelir yn yr Ysgol Peirianneg.

EN0021 Ceisiadau Peirianneg (Darlithydd Sylfaen) - Datblygu sgiliau labordy ymarferol gydag arbrofion trydanol ac electronig sy'n berthnasol i'r rhaglenni peirianneg a gynhelir yn yr Ysgol Peirianneg.

EN2709 Dadansoddiad Systemau Pŵer (Blwyddyn 2) - Arddangoswr labordy systemau pŵer

Bywgraffiad

Swyddi academaidd

2023-presennol: Prosiect NERC Cyswllt Ymchwil: Dyblygu ffenomenau mellt stratosfferig (Jets) yn y labordy.

2020-2023: Rheolwr Datblygu Labordy a Chydymaith Ymchwil WEFO – Prosiect MAGMA Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (Llywodraeth Cymru): Deunyddiau a Chymwysiadau Magnetig. Sefydlu gallu ymchwil blaenllaw wrth brosesu, nodweddu, gweithgynhyrchu ac ailgylchu deunyddiau magnetig arbenigol.

2016-2020: WEFO Cyswllt Ymchwil – Prosiect Flexis Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (Llywodraeth Cymru): WP16 Pwerdy Trydanol Cyfeillgar i'r Amgylchedd ac Inswleiddio i adeiladu cyfleusterau ymchwil rhyngwladol yng Nghymru.

2017-2017: Prosiect a ariennir gan yr Academi Ymchwil IET Power Networks Research Associate Ymchwil IET o'r enw: 'Dewisiadau amgen i SF6 fel Cyfrwng Inswleiddio ar gyfer Offer Dosbarthu' yn y ganolfan ymchwil peirianneg foltedd uchel datblygedig (HIVES).

2015-2016: Prosiect a ariennir gan yr Academi Ymchwil IET Power Networks Research Associate Ymchwil IET o'r enw: 'Dadansoddiad Drwy Gynnyrch o Gymysgeddau Nwy CF3I fel Cyfrwng Torri ar Draws Ffordd'

2014-2015: Prosiect Arddangosydd Top a Chynffon a ariennir gan EPSRC o'r enw: 'Dylunio, Adeiladu a Nodweddu Arddangoswr Llinell Inswleiddio Nwy CF3I' EP / I031707/1

2010 –2014: PhD 'Ymchwiliad i Gymysgeddau Nwy CF3I-CO2 ar gyfer Inswleiddio Offer Dosbarthu Nwy' - EP/F037686/1 Prifysgol Caerdydd, Ysgol Peirianneg.

Fy astudiaethau

2014: PhD mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig, Prifysgol Caerdydd, y DU.

2010: Peirianneg Drydanol ac Electronig BENG, Prifysgol Caerdydd, y DU

Anrhydeddau a dyfarniadau

Gwobr Addysgu a Chymorth Myfyrwyr Eithriadol – Gwobr Arian ar Gynllun Sêr Addysgu Trevithick, Prifysgol Caerdydd, Ysgol Peirianneg, 2020.

Gwobr Cyfraniad Eithriadol (OCAS) - Cyfraniad Eithriadol i Addysgu ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd - Prifysgol Caerdydd, Ysgol Peirianneg, 2022.

Aelodaethau proffesiynol

Llysgennad STEM ar gyfer rhaglenni allgymorth ychwanegol fel Her Faraday Ysgolion IET, Syrcas Isatomig ac Amgueddfa Prifysgol Caerdydd After Dark

Pwyllgorau ac adolygu

Adolygydd cyfnodolion ar gyfer cyfnodolion MDPI: Energies, Prosesau, Synwyryddion, Gwyddorau cymhwysol a Thrafodion IEEE ar Dielectrics ac Inswleiddio Trydanol. 

Meysydd goruchwyliaeth

Rwyf ar gael i oruchwylio myfyrwyr PhD, MPhil, myfyrwyr prosiect (israddedig ac ôl-raddedig), interniaid a myfyrwyr sy'n ymweld â'r pynciau canlynol:

 • Technolegau trosglwyddo a dosbarthu trydanol yn y dyfodol
 • Technegau inswleiddio foltedd uchel, mesur a phrofi
 • Ffiseg mellt atmosfferig ac effaith
 • Technegau allyriadau acwstig a mesur optegol
 • Nodweddu deunyddiau magnetig, dadansoddi a chymhwyso
 • Deunyddiau newydd a dadansoddiad cemegol hylif/nwyol
 • Peirianneg Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Goruchwyliaeth gyfredol

Michail Michelarakis

Michail Michelarakis

Cydymaith Ymchwil

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Clybodeg
 • Trosglwyddo ynni trydanol, rhwydweithiau a systemau
 • Peirianneg drydanol
 • Ffiseg plasma; plasmaau ymasiad; Arllwysiadau trydanol
 • Lluched