Ewch i’r prif gynnwys
Catrin Williams

Dr Catrin Williams

Darlithydd

Ysgol y Biowyddorau

Email
WilliamsCF@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74595
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Ystafell W/2.12, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
cymraeg
Siarad Cymraeg
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n ficrobiolegydd sydd â diddordeb mewn ffyrdd arloesol o ganfod a thrin afiechydon. Prif ffocws technolegol fy ngwaith yw cymhwyso microdonnau biofeddygol: meysydd electromagnetig a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer cymwysiadau diwydiannol, gwyddonol a biofeddygol. Fy nod yw deall yn well sut mae microdonnau'n rhyngweithio â systemau byw fel y gallwn ddylunio dulliau newydd o fynd i'r afael â materion iechyd cyhoeddus byd-eang, megis ymwrthedd gwrthficrobaidd. Mae fy nhîm wedi'i leoli yn y grŵp Microbiomau, Microbau a Gwybodeg (MMI) yn Ysgol y Biowyddorau Caerdydd.

Rwy'n cydweithio'n agos ag ymchwilwyr o bob rhan o'r pynciau STEM ac rwy'n angerddol am ymgysylltu â'r cyhoedd. Rwy'n mwynhau cyfathrebu fy ymchwil i gynulleidfaoedd amrywiol, gan gynnwys trwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn mynd ati i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ferched a menywod mewn gwyddoniaeth. Rwyf hefyd yn teimlo'n freintiedig o gael y cyfle i addysgu ein myfyrwyr talentog yn Ysgol y Biowyddorau fel rhan o fodiwlau BI1001, BI1003, BI2332 a BI3155.

Mae gen i ddiddordeb bob amser mewn clywed gan gydweithwyr neu fyfyrwyr posibl a hoffai weithio fel rhan o fy ngrŵp ymchwil. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Cyhoeddiad

2023

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

CYLLID

Ymchwil:

 • Biosynwyryddion a Diagnosteg Rhyngddisgyblaethol Hyfforddiant Doethurol Hub (5 ysgoloriaeth), aelod o'r tîm rheoli gyda CHEMY (arweinydd), ENGIN, PHARMY A MEDDYGOL.
 • Cymrodoriaeth Sêr Cymru II, gan ERDF, Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Caerdydd (£185,298), 2016
 • Efrydiaeth PhD SWBio (£ 70,000) a ddyfarnwyd fel cyd-ymgeisydd gyda'r Athro Joanne Cable (BIOSI), 2018
 • Cronfa Ymchwil Offer Bach yr Ysgol Peirianneg (£ 16,933) a ddyfarnwyd fel cyd-ymgeisydd gyda'r Athro Adrian Porch i brynu microsgop fflworoleuedd, 2015
 • Cronfa Ymchwil Offer Bach yr Ysgol Peirianneg (£5,700) wedi'i ddyfarnu i brynu cyfleusterau diwylliant celloedd, 2017
 • Grant Crwsibl Cymru (£5,000) a ddyfarnwyd fel cyd-ymgeisydd gyda Dr Jo Welton (Prifysgol Metropolitan Caerdydd) i hwyluso'r cydweithrediad newydd hwn, 2018
 • Grant Ymchwil Bach Cymdeithas Pysgodfeydd Ynysoedd Prydain (£5,000) i hwyluso cydweithrediad newydd gyda Dr Rachel Paterson (BIOSI), 2018
 • Bwrsariaeth Myfyrwyr MSc CITER (£2500) i gynhyrchu data peilot ar gyfer cais cymrodoriaeth newydd gan Ymddiriedolaeth Wellcome, 2021
 • Myfyriwr Haf CUROP (£2,000) i gefnogi cyflog myfyriwr prosiect israddedig, 2018, 2020

Teithio yn y gynhadledd:

 • Ail Gronfa Deithio Symposiwm Chance Britton ( $ 1000) i fynychu'r gynhadledd, Mehefin 2018
 • Cymdeithas Ryngwladol Protistologists - Gwobr Teithio Cyfarfod Bioleg Proftist Prydain i Fyfyrwyr a Postdocs ($ 500) a ddyfarnwyd i fynychu a chyflwyno yng nghyfarfod ar y cyd ISOP/BSPB a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Caint, Caergaint, 18-23 Gorffennaf 2010
 • Grant Teithio Cyfarfod Gwyddonol Cymdeithas Microbioleg (£350) a ddyfarnwyd i fynychu a chyflwyno yng Nghyngres Protistolegwyr Ewrop, Berlin, 25-29 Gorffennaf, 2011
 • Grant Cynhadledd Cymdeithas Microbioleg (£ 350) a ddyfarnwyd i fod yn bresennol a chyflwyno yng Nghynhadledd Flynyddol SGM, Birmingham, 30 Mawrth - 2 Ebrill, 2015
 • Grant Cynhadledd Cymdeithas Microbioleg (£270) a ddyfarnwyd i fynychu a chyflwyno yng Nghynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Microbioleg, Caeredin, 3-6 Ebrill, 2017

Ymweliadau â labordai rhyngwladol:

 • The Journal of Experimental Biology Travelling Fellowship ($800) a ddyfarnwyd ar gyfer ymweliad ymchwil â Phrifysgol Feddygol Fienna, 2010
 • Ysgoloriaeth Teithio Urdd Lifrai Cymru (£500) a ddyfarnwyd am ficrosgopeg electronau sganio a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Caerdydd, 2010
 • Ysgoloriaeth Deithio Charles Coles (£400) a ddyfarnwyd am ymweliad ymchwil â Phrifysgol Johns Hopkins, MD a Phrifysgol Pace, NY, 2011
 • Ysgoloriaeth Teithio Goffa Gillian Powell (£100) wedi'i dyfarnu ar gyfer ymweliad ymchwil â'r Sefydliad Dyframaeth ym Mhrifysgol Stirling, 2010

Allgymorth:

 • Grant Allgymorth Cymdeithas Microbioleg (£ 1000) ar gyfer gweithgareddau yn yr Eisteddfod Genedlaethol, 2018
 • Grant Allgymorth NRN (£500) ar gyfer gweithgareddau yn yr Eisteddfod Genedlaethol, 2017

Addysgu

Rwy'n Ddarlithydd Microbioleg sy'n addysgu ar y modiwlau canlynol:

 • Sgiliau BI1001 ar gyfer Gwyddoniaeth: Datrys Problemau mewn Bioleg ac ymarferol ar dechnegau aseptig
 • Organebau a'r Amgylchedd BI1003: y microbiome a'r ymwrthedd gwrthficrobaidd.
 • Cysyniadau Clefyd BI2332: microbiome y perfedd ac ymarferol ar achosion o heintiau.
 • BI3155 Bioleg Heintiau ac Epidemioleg: virulence bacteriol.

Rwyf hefyd wedi darlithio gwadd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, am y drydedd flwyddyn mewn Gwyddor Gofal Iechyd ac MSc mewn Iechyd Cyhoeddus Cymhwysol, yn ogystal â modiwl Electroneg Feddygol Blwyddyn 3 ym Mhrifysgol Caerdydd, Ysgol Peirianneg.

Rwy'n Gymrawd Cyswllt o'r Academi Addysg Uwch.

Rwyf wedi goruchwylio >20 o fyfyrwyr israddedig, ôl-raddedig a lleoliadau haf yn eu prosiectau labordy ac rwyf hefyd yn gyd-oruchwyliwr tair ysgoloriaeth PhD ryngddisgyblaethol (BBSRC SWBio, BIOSI-ENGIN; EPSRC IDTH mewn Biosynwyryddion a Diagnosteg, ENGIN-CHEMY-BIOSI a CHEMY-BIOSI).

Bywgraffiad

Darlithydd mewn Microbioleg, Ysgol y Biowyddorau Caerdydd

Mehefin 2021 - presennol

Cymrawd Ymchwil Sêr Cymru II, Ysgol Peirianneg Caerdydd

Rhagfyr 2016 – Awst 2021

Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol Sêr Cymru (NRN), Ysgolion Biowyddoniaeth a Pheirianneg Caerdydd

Rhagfyr 2014 - Tachwedd 2016

Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol KTP, Cultech Cyf. & Prifysgol Reading

Mehefin 2013 - Tachwedd 2014

PhD, Prifysgol Caerdydd

Hydref 2009 - Mai 2013

Ysgolion Biowyddoniaeth a Chemeg, Prifysgol Caerdydd a Neem Biotech Ltd. (EPSRC)

Goruchwylwyr: Dr Joanne Cable, Dr Michael Coogan, Yr Athro David Lloyd a Dr David Williams

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Wedi'i ddewis fel un o'r 50 o Fenywod Gorau mewn Peirianneg y Telegraph, 2017
 • Wedi'i ddewis fel un o 35 o fenywod busnes a phroffesiynol ifanc gorau Wales Online o dan 35, 2017
 • Dyfarnwyd gwobr 1af am gyflwyniadau poster/llafar yn Fforwm Microbioleg Cymru Gyfan a De-orllewin Lloegr, Abertawe, 2012; Darlith Nodedig NRN, 2015; a Gŵyl Ymchwil Sêr Cymru, 2017
 • Tystysgrif Cymeradwyaeth gan Gymdeithas Sŵolegol Llundain ar gyfer gwobr Thomas Henry Huxley, 2013
 • Gwobr Datblygiad Proffesiynol City and Guilds, 2009

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymdeithas Microbioleg Gyffredinol (SGM), rhif aelodaeth: 1081390
 • Cymdeithas Microbioleg Gymhwysol (SfAM), rhif aelodaeth: 504010
 • Cymdeithas Peirianneg Menywod
 • Sefydliad y Peirianwyr Trydanol ac Electroneg (IEEE), rhif aelodaeth: 93806199 (2018)

Pwyllgorau ac adolygu

 • Golygydd Adolygu ar gyfer Frontiers in Microbiology, 2015-presennol. Mae cylchgronau eraill yn cynnwys Nature Scientific Reports.
 • Aelod panel Fforwm Gyrfa Gynnar Peirianneg EPSRC, 2018-presennol.

Meysydd goruchwyliaeth

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio'r myfyrwyr canlynol

 • Božo Lugonja (Ysgol y Biowyddorau): Triniaethau Dŵr Newydd ar gyfer Cryptosporidium Pathogen Zoonotig Waterborne Cryptosporidium (ymgeisydd PhD)
 • Angharad Miles (Ysgol Peirianneg): Rhyngweithio sylfaenol celloedd â meysydd electromagnetig (ymgeisydd PhD)
 • Charlotte Morgan (Ysgol y Biowyddorau): Ymchwilio i botensial therapiwtig microdonnau wrth wella clwyfau (MRes)

Ymgysylltu

Array