Ewch i’r prif gynnwys
Martin Willis

Yr Athro Martin Willis

Athro Saesneg

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Email
WillisM8@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75595
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell 2.72, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Ar hyn o bryd rwy'n Athro  Saesneg yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth.

Ymunais â'r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Medi 2015 fel Athro Llenyddiaeth Saesneg. Cyn hynny roeddwn yn dal Cadair Bersonol mewn Gwyddoniaeth, Llenyddiaeth a Chyfathrebu yn yr Adran Saesneg ym Mhrifysgol Westminster.

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar lenyddiaeth, gwyddoniaeth a meddygaeth, 1800 hyd heddiw.

O'm wyth llyfr yn y maes hwn, y diweddaraf yw Staging Science: Scientific Performance on Street, Stage and Screen (Palgrave, 2016), Llenyddiaeth a Gwyddoniaeth (Palgrave, 2015) a Gweledigaeth, Gwyddoniaeth a Llenyddiaeth ,1870-1920: Ocular Gorwelion (Pickering & Chatto, 2011). Mae dwy elfen i'm hymchwil bresennol: yn gyntaf, cynrychioliadau gwladwriaethau trance, ac yn enwedig natur a chyflwr cwsg, mewn llenyddiaeth, celf a'r gwyddorau o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg i'r presennol, ac yn ail, y dadansoddiad o ddulliau cydweithredu rhwng y dyniaethau a'r gwyddorau nawr ac yn hanesyddol.

Mae'r olaf yn un o brif weithgareddau'r Science Humanities Intiative, prosiect ymchwil mawr yr wyf yn ei arwain gyda'r Athro Keir Waddington (Hanes) a Dr James Castell (Llenyddiaeth Saesneg). Mae mwy o wybodaeth am y Fenter Dyniaethau Gwyddoniaeth ar gael ar ei gwefan (https://cardiffsciencehumanities.org).

Mae fy nghyfraniad i ysgolheictod llenyddiaeth a gwyddoniaeth hefyd yn cael ei gydnabod yn fy swydd fel Golygydd y Journal of Literature and Science  ac yn fy rôl flaenorol fel Cadeirydd Cymdeithas Llenyddiaeth a Gwyddoniaeth Prydain (2015-18).

Yn ogystal, fi yw Arweinydd Academaidd Rhaglen Arweinyddiaeth Ymchwil Crwsibl Cymru, menter hyfforddiant ymchwil ryngddisgyblaethol Cymru gyfan sydd wedi ennill gwobrau sy'n ymroddedig i wella sgiliau'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr ymchwil.

Mae fy arbenigedd addysgu mewn Llenyddiaeth a Gwyddoniaeth, Llenyddiaeth a Meddygaeth, ac yn fwy eang mewn Llenyddiaeth y 19eg ganrif. Fodd bynnag, mae fy ffocws addysgu canolog yn deillio o fy ymchwil ar y berthynas rhwng llenyddiaeth, gwyddoniaeth a meddygaeth. Rwyf wedi dysgu hyn yn eang, i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ac wedi goruchwylio ymchwil MA a PhD yn y maes hwn.

Yn ogystal, rwyf wedi cael y cyfle i ddylanwadu ar ymchwil ac addysgu llenyddiaeth, gwyddoniaeth a meddygaeth yn rhyngwladol trwy fentrau traws-Brifysgol, archwilio allanol, ac amrywiaeth o ddarlithoedd, seminarau a gweithgareddau cyhoeddus rhyngwladol.

Byddwn yn croesawu ymholiadau gan ddarpar fyfyrwyr ymchwil sydd â diddordeb mewn astudio llenyddiaeth, gwyddoniaeth a meddygaeth; ac ymholiadau gan grwpiau cyhoeddus neu allfeydd cyfryngau sydd â diddordeb yn fy ymchwil a'm hysgolheictod.

I gael rhagor o wybodaeth am fy mhrosiectau a chyhoeddiadau ymchwil presennol, cliciwch ar y tab perthnasol uchod.

Cyhoeddiad

2023

  • Waddington, K. and Willis, M. 2023. Treatment. In: Altschuler, S., Metzl, J. and Wald, P. eds. Keywords for Health Humanities. Keywords New York: New York University Press, pp. 209-211.

2021

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2002

2000

1999

1995

1994

Articles

Book sections

Books

Exhibitions

Monographs

Ymchwil

My research focuses on the study of the inter-relationships between literature, science and medicine. My first monograph, Mesmerists, Monsters and Machines: Science Fiction and the Cultures of Science in the Nineteenth Century (2006) reconsidered canonical nineteenth-century science fictions in the context of the history of science. 

My second monograph, Vision, Science and Literature, 1870-1920: Ocular Horizons (2011) investigated Victorian and modern ways of seeing in the visual sciences, literature and dramatic performance. In 2012, this book was awarded both the British Society for Literature and Science Book Prize and the European Society for the Study of English Cultural Studies Book Prize.

I have also published two books aimed at undergraduates and postgraduates interested in the Victorian period and in literature and science. The Victorian Literature Handbook, which I edited with my long-time collaborator, Alex Warwick, was published in 2010 and Literature and Science: A Readers’ Guide to Essential Criticism was published in 2015.

My present research has two directions. First, I am beginning the work for a monograph on the roles and representations of science and medicine in travel guidebooks to Britain and Europe from the 1830s to the present. 

Looking across a huge range of such guidebooks, including those published by and for the British Association for the Advancement of Science (a key case study) I am asking how far, and in what ways, the literary imagination played a role in their writing, modes of representation, dissemination and use.

Second, I am investigating seizure conditions in literature, visual art and medicine, with a particular interest in how these are presently understood by medical humanities scholarship. I am considering, for example, catalepsy in the Victorian period and epilepsy in the contemporary world. The most recent output from this project has been a gallery of seizure images, funded by the AHRC and hosted on their website from November 2015.

Much of my collaborative work on science and medicine is undertaken with Professor Keir Waddington, historian of medicine at Cardiff University. Together we lead the Collaborative Interdisciplinary Study of Science, Medicine and Imagination Research Group.

I have led research projects related to all of my areas of interest with the support of funding awards from the AHRC, British Academy, The Wellcome Trust, HEFCW, Strategic Insight Programme, and Cardiff Humanities Research Institute.

Addysgu

In the academic year 2020/21 I am teaching (partly online and partly in person) on the first year English Literature module, Critical Reading and Critical Writing, and on the Research Methods foundation for the MA in English Literature.

I will also be supervising BA and MA dissertations.

I continue to supervise three PhD students: Jim Scown, Cerys Knighton and Rebecca Spear.

Bywgraffiad

I joined the School of English, Communication and Philosophy at Cardiff University in September 2015 as Professor of English Literature.

Before that I held a Personal Chair in Science, Literature and Communication in the Department of English at the University of Westminster. I have also worked previously at the Universities of Edinburgh, Worcester and Glamorgan (now South Wales). I undertook my doctoral work at the University of Edinburgh. At Westminster and at Glamorgan I was also the Director of the Centre for the Study of Science and Imagination and the Research Centre for Literature, Arts and Science, the latter funded by HEFCW.

Presently I also hold a position as Honorary Senior Lecturer at the Cardiff School of Medicine, where I advise on medical education and the history of medicine.

On a personal level, I was born and brought up in Scotland’s capital city, Edinburgh, in whose University I was privileged to read English Literature and Language as an undergraduate at the end of the 1980s.

Meysydd goruchwyliaeth

I supervise students on a range of topics related to literature and science, literature and medicine, and Victorian literature and culture.

Among my present supervisees, topics under investigation include:

The role of science in the work of Jane Austen

Scientific studies of soil and literary realism in the Victorian period

Creative praxis in narratives of bereavement

Critical and creative interrogations of the histories of female anatomy