Ewch i’r prif gynnwys
Robert Wilson

Dr Robert Wilson

Darllenydd

Yr Ysgol Mathemateg

Email
WilsonRH@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75517
Campuses
Abacws, Ystafell 1.06, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarllenydd mewn Mathemateg (Addysgu ac Ysgoloriaeth), ac rwyf wedi bod yn aelod academaidd o staff yn yr Ysgol Mathemateg ers 2001. Mae fy rolau penodol wedi cynnwys Deon y Brifysgol dros Arloesi Addysg (ac arweinydd academaidd Canolfan Arloesi Addysg gyntaf Prifysgol Caerdydd), Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu yr Ysgol Fathemateg, a Phennaeth y Gwasanaeth Cymorth Mathemateg ledled y Brifysgol. Rwy'n Gymrawd Addysgu Cenedlaethol o Advance H.E., ac yn aelod o fwrdd grŵp llywio cenedlaethol Rhwydwaith Sigma (Rhwydwaith Rhagoriaeth mewn Mathemateg a Chymorth Ystadegau).

Mae gen i ddiddordeb ym mhob agwedd ar ddysgu, yn enwedig addysg mathemateg sy'n canolbwyntio ar ddatblygu amgylcheddau dysgu gweithredol a diddorol.

Ymchwil

Mae gen i ddiddordeb ym mhob agwedd ar ddysgu, yn enwedig addysg mathemateg sy'n canolbwyntio ar ddatblygu amgylcheddau dysgu gweithredol a diddorol.

Ysgoloriaeth Dysgu ac Addysgu

 • Pennaeth y Grŵp Ymchwil Addysg Fathemateg, MERG (2018-presennol).
 • Gweithdy Cyfres Addysgu a Dysgu Addysg Uwch; Gwella Ymchwil ac Ysgoloriaeth Fathemategol, Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (2022). 
 • Gweithdy Addysgu a Dysgu mewn Addysg Uwch; Dulliau effeithiol o addysgu grwpiau mawr mewn mathemateg addysg uwch, Cymdeithas Fathemategol Llundain (2020)
 • Gweithdy Cyfres Addysgu a Dysgu Addysg Uwch; Adborth effeithiol mewn mathemateg: darpariaeth a myfyriwr
  ymgysylltu, Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (2019)
 • Mentor, Rhaglen Cymrodoriaethau Addysg, Prifysgol Caerdydd. (2021-presennol)
 • Pwyllgor trefnu ar gyfer cynhadledd Ryngwladol CETL-MSOR (2018-presennol ). 

Detholiad o adroddiadau a chyhoeddiadau

 • Wilson, R. H., Pugh, M. J., and Guns, J., (2022) Adborth effeithiol mewn mathemateg: darpariaeth a
  ymgysylltu â myfyrwyr, Adroddiad Gweithdy IMA [ar-lein]
 • Cynllun Rhaglen Camu i Fyny, Mathemateg a Rhifedd, Prifysgol Caerdydd (2019) 
 • Wilson, R. H., and Pugh, M. J. (2019) Adborth effeithiol mewn mathemateg: darpariaeth a myfyriwr
  ymgysylltu, Adroddiad Gweithdy IMA [ar-lein]
 • Adroddiad yr Aseswr Allanol, Cymorth Mathemateg ac Ystadegau – MASH, Prifysgol Caerfaddon (2018)
 • Adroddiad Prifysgol Caerdydd, Uwchgynhadledd Meincnodi Dysgu wedi'i Wella gan Dechnoleg ACODE-UK
  (2017) [Cyngor Agored, Pellter ac E-ddysgu]
 • Rhaglen Ysgolion Haf Mathemateg, Prifysgol Namibia (2016)
 • Gillard, JW, Knight V.A., Vile, JL, and Wilson, R., (2016). Recriwtio staff mewn mathemateg
  Gwasanaeth cymorth gan ddefnyddio model ciwio ffynhonnell gyfyngedig. IMA Journal of Management
  Mathemateg 27(2), tt. 201-209.
 • Coulman, S.A., Glaspole, S., Jarman, S., John, D.N.S., Williams, S., and Wilson, R., (2012).
  Sgiliau rhifedd annigonol myfyrwyr sy'n mynd i mewn i'r rhaglen MPharm: gwneud diagnosis o'r broblem.
  International Journal of Pharmacy Practice 20(S1).
 • Gillard, JW, Robathan, K.J., and Wilson, R., (2012). Canfyddiad myfyrwyr o effeithiolrwydd
  cefnogaeth mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd. Addysgu Mathemateg a'i Chymwysiadau 31(2).
 • Croft, A.C., Gillard, JW, Grove, M.J., Kyle, J., Owen, A., Samuels, PS, and Wilson, R., (2011).
  Tiwtora mewn Canolfan Cefnogi Mathemateg - Canllaw i Diwtoriaid Ôl-raddedig.

Dewis gwobrau ariannu

 • Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau, Addysg Uwch Addysgu a Chyfres Dysgu:
  Gwella Ymchwil ac Ysgolheictod Mathemategol (2022). Ariannu £500
 • Cyllid CUSEIP: Dadansoddiad o ganfyddiad myfyrwyr o'r gymuned ddysgu ac effaith ar lwyddiant
  (2022). Cyllid £2200
 • Cymdeithas Fathemategol Llundain, Addysgu a Dysgu mewn Addysg Uwch: Effeithiol
  Dulliau o addysgu mewn grwpiau mawr mewn Mathemateg Addysg Uwch. (2019). Cyllid £1000
 • Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau, Addysg Uwch Addysgu a Chyfres Dysgu:
  Adborth effeithiol mewn mathemateg: darpariaeth ac ymgysylltu â myfyrwyr (2018). Ariannu £500
 • Cyllid Datblygu Adnoddau Sigma i gynhyrchu canllaw poced i diwtoriaid sy'n gweithio mewn mathemateg
  cefnogaeth (2015). Cyllid o £2000.

Addysgu

 • Year 1 Refresher Class

Autumn semester

 • MA0003 Preliminary Mathematics I

Spring semester

 • MA0125 Algebra II

Bywgraffiad

Rolau a chyfrifoldebau allweddol

 • Cyd-gadeirydd Grŵp Llywio'r Ysgoloriaethau, Prifysgol Caerdydd (2022-presennol)
 • Arweinydd Academaidd, Gwyddorau Ffisegol a Grŵp Gwella Peirianneg, Cydnabod Rhagoriaeth mewn Addysgu (2021-22)
 • Deon Arloesi Addysg, Prifysgol Caerdydd (2015-18)
 • Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, Ysgol Mathemateg (2010-15)
 • Arweinydd Mathemateg ar gyfer Prosiect Phoenix, UNAM a Phrifysgol Caerdydd (2015-2018)
 • Pennaeth y Gwasanaeth Cymorth Mathemateg, Prifysgol Caerdydd (2005-2016)

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Aelod Staff Mwyaf Diddorol, Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr (enwebu, 2023).
 • Gwobr Cymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol AU (2019).
 • Gwobr Dathlu Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd, Rhagoriaeth mewn Addysgu ac Ysgolheictod (rhestr fer, 2019).
 • Gwobrau Myfyrwyr yr Ysgol Fathemateg, Aelod Staff mwyaf dylanwadol yn y flwyddyn olaf (2017).
 • Gwobr Is-Ganghellor, Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr (rhestr fer, 2016).
 • Gwobr Cyfraniad Eithriadol Prifysgol Caerdydd (2015).
 • Gwobr Dathlu Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd, Gwella Profiad y Myfyrwyr (rhestr fer, 2014).
 • Yr Aelod Staff mwyaf dyrchafol, Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr (rhestr fer, 2013).
 • Gwobr National Sigma am Gyfraniad Eithriadol ym maes Mathemateg a Chymorth Ystadegol (2012).
 • Aelod o staff sydd wedi gwneud y gwahaniaeth mwyaf i brofiad myfyrwyr, Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr (2011).

Aelodaethau proffesiynol

 • Grŵp Llywio Rhwydwaith Sigma Cenedlaethol (2017-presennol)
 • Academi Addysg Uwch (2007-presennol)
 • Cyd-Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (2019-2021)
 • Cymdeithas Ymchwil i Ddysgu Mathemateg (2013-2023)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Darllenydd, Ysgol Mathemateg, Prifysgol Caerdydd (2020-presennol)
 • Uwch Ddarlithydd, Ysgol Mathemateg, Prifysgol Caerdydd (2014-2020)
 • Darlithydd, Ysgol Mathemateg, Prifysgol Caerdydd (2010-2014)
 • Cydlynydd Cymorth Mathemateg, Ysgol Mathemateg, Prifysgol Caerdydd (2007-2010)
 • Cynorthwy-ydd Addysgu, Ysgol Mathemateg, Prifysgol Caerdydd (2001-2006)

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • sigma Network Symposiwm - Y Normal Newydd. "Adfywio'r gymuned mathemateg." (2022)
 • Symposiwm Addysg Uwch LearnFest. 'Hidlo'r Sylfeini' (2022)
 • Gweithdy Dysgu ac Addysgu Mathemateg Ar-lein (TALMO). "Ennyn diddordeb myfyrwyr mewn dysgu mathemateg ar-lein." (2020)
 • Cynhadledd Dysgu ac Addysgu, Prifysgol Caerdydd. "Asesiad Dilys mewn Mathemateg Israddedig" (2019)
 • Cynhadledd Ryngwladol Ryngwladol CETL-MSOR, Prifysgol Dinas Dulyn. "Pryder Mathemateg mewn Israddedigion Mathemateg" (2019)
 • Cynhadledd Ryngwladol Ryngwladol CETL-MSOR, Prifysgol Dinas Dulyn. 3 blynedd yn ddiweddarach - A yw'n cyfrif? Ymgysylltiad israddedig ag asesu mathemateg ffurfiannol."
 • Sigma Network Workshop, Prifysgol Coventry. "Sicrhau ansawdd ar gyfer gwasanaeth cymorth mathemateg." (2019)
 • Symposiwm Addysg Cemeg, Prifysgol Caerdydd. "Cymhelliant, Meddylfryd a Mathemateg" (2019)
 • Cynhadledd Ryngwladol Ryngwladol CETL-MSOR, Prifysgol Glasgow. "Gwreiddio'r arfer o ddysgu mathemateg mewn rhaglen radd mathemateg." (2018)
 • Cynhadledd Ryngwladol Ryngwladol CETL-MSOR, Prifysgol Glasgow. "Cymharu ymgysylltiad myfyrwyr mewn amgylchedd dysgu traddodiadol a gweithredol." (2018)
 • Cynhadledd Addysgu a Dysgu AU Advance AU, Prifysgol Aston, "Cefnogi'r cyfnod pontio i Brifysgol Mathemateg yn Affrica Is-Sahara." (2018)
 • Sigma-Network Workshop. Mesur effaith Cymorth Mathemateg. "Beth ydyn ni'n ceisio'i fesur?" (2018)

Pwyllgorau ac adolygu

 • Arholwr Allanol, Prifysgol Keele (2021-presennol)
 • Arholwr Allanol, Y Brifysgol Agored (2020-presennol)
 • Arholwr Allanol, Prifysgol Metropolitan Llundain (2019-2023)
 • Aseswr allanol, Prifysgol Caerwysg, rhaglenni MSc Modelu Mathemategol (2019).
 • Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd, Prifysgol Caerdydd (2019-2021)
 • Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth mewn Mathemateg (NNEM), Llywodraeth Cymru, (2018-2020).
 • Aseswr allanol, Prifysgol Caerfaddon, Cymorth Mathemateg ac Ystadegau – MASH (2018).
 • Golygydd Cysylltiadau MSOR. Cyfnodolyn ymchwil a adolygir gan gymheiriaid sy'n lledaenu gwaith sy'n ymwneud â dysgu, addysgu, asesu a chymorth arloesol mewn Mathemateg, Ystadegau ac Ymchwil Weithredol yn H.E. (2015-2020).
 • Adolygydd ar gyfer cynhadledd STEM AU Ymlaen Llaw (2018-2019),
 • Adolygydd ar gyfer y cyfnodolyn IMA, Teaching Mathematics and its Applications.
 • Cadeirydd Panel Amgylchiadau Esgusodol Mathemateg (2010-2023)
 • Panel Cynghori Profiad Myfyrwyr PVC / Grŵp Ymgysylltu a Strategaeth Myfyrwyr (2015-2018).
 • Cadeirydd y Bwrdd Astudiaethau Mathemateg, a'r Pwyllgor Dysgu ac Addysgu (2010-2015).

Meysydd goruchwyliaeth

  Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym maes Dysgu ac Addysgu Mathemateg Addysg Uwch.

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Addysg uwch
 • Addysg Mathemateg
 • Dysgu Gweithredol