Ewch i’r prif gynnwys
Fredric Windsor  BSc, MSc, PhD, FHEA, FRES, MRSB

Dr Fredric Windsor

(Translated he/him)

BSc, MSc, PhD, FHEA, FRES, MRSB

Darlithydd mewn Ecoleg

Ysgol y Biowyddorau

Email
WindsorFM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 14554
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Ystafell C/6.09, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n ecolegydd rhwydwaith sydd â diddordeb mewn sut mae ecosystemau yn ymateb i newidiadau naturiol ac anthropogenig. Mae fy ngwaith yn canolbwyntio'n bennaf ar ryngweithiadau rhyng-benodol, o beillio hyd at ysglyfaethu. Fy nod yw cyfuno'r rhyngweithiadau hyn yn rhwydweithiau cymhleth sy'n cynrychioli strwythur a swyddogaeth systemau'r byd go iawn - mae hyn yn aml yn anodd iawn!

Y rheswm dros gynnal yr ymchwil hon yw darparu rhagfynegiadau ar gyfer amrywiaeth o wahanol gymwysiadau, gan gynnwys bioreolaeth, adfer a chadwraeth. Symud tuag at ecoleg ragfynegol, sy'n dibynnu ar ddealltwriaeth fanwl o ryngweithio uniongyrchol ac anuniongyrchol o fewn ecosystemau, yw nod eithaf fy ymchwil.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

Articles

Thesis

Ymchwil

Crynodeb

Rwy'n ecolegydd rhwydwaith sydd â diddordeb mewn sut mae ecosystemau yn ymateb i newidiadau naturiol ac anthropogenig. Mae fy ngwaith yn canolbwyntio'n bennaf ar ryngweithiadau rhyng-benodol, o beillio hyd at ysglyfaethu. Fy nod yw cyfuno'r rhyngweithiadau hyn yn rhwydweithiau cymhleth sy'n cynrychioli strwythur a swyddogaeth systemau'r byd go iawn - mae hyn yn aml yn anodd iawn!

Y rheswm dros gynnal yr ymchwil hon yw darparu rhagfynegiadau ar gyfer amrywiaeth o wahanol gymwysiadau, gan gynnwys bioreolaeth, adfer a chadwraeth. Symud tuag at ecoleg ragfynegol, sy'n dibynnu ar ddealltwriaeth fanwl o ryngweithio uniongyrchol ac anuniongyrchol o fewn ecosystemau, yw nod eithaf fy ymchwil.

Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i weithio mewn rhai lleoedd anhygoel, ac mae gennyf ddiddordeb bob amser mewn ehangu i systemau astudio newydd a allai arddangos nodweddion unigryw (ee, systemau llif alpaidd) neu sydd â heriau arbennig o gymhleth a rhyng-gysylltiedig. Hyd yn hyn, rwyf wedi gweithio, neu rwyf yn gweithio ar hyn o bryd yn:

 • Parc Cenedlaethol Denali a Rhewlif Bae Cenedlaethol Parc Cenedlaethol (Alaska, UDA)
 • Dalgylchoedd Afon Taf, Brynbuga a Gwy (Cymru, y DU)
 • Arsyllfa Arbrofol Llyn Brianne (Cymru, DU)
 • Y Pampas (Talaith Buenos Aires, yr Ariannin)
 • Alpau Japan (Kamikochi, Japan)

Grantiau

Cefnogwyd fy ngwaith gan y cyllidwyr canlynol:

 • ANCHG
 • Y Gymdeithas Frenhinol
 • Cymdeithas Ecolegol Prydain

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n dysgu ar y modiwlau canlynol:

 • BI2135 - Ecoleg Rhan A
 • BI4002 - Dulliau Ymchwil Uwch
 • BI9999 - Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol
 • BIT050 - Sgiliau Maes Ecoleg a Chadwraeth
 • BIT056 - Cyfathrebu Gwyddoniaeth
 • BIT107 - Gwyddor Data Mawr

Bywgraffiad

Rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i weithio ar ddarnau gwych a gyda phobl wych!

Fy llwybr hyd yn hyn yw:

 • Daearyddiaeth BSc (2011-2014, Prifysgol Birmingham)
 • Amgylcheddau Afon a'u MSc Rheoli (2014-2015, Prifysgol Birmingham)
 • PhD (2015-2019, Prifysgol Caerdydd)
 • Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol (2019-2022, Prifysgol Newcastle)
 • Darlithydd Ecoleg (2022-presennol, Prifysgol Caerdydd)

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gennyf ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr neu gydweithio'n fwy cyffredinol ar y meysydd ymchwil canlynol:

 • Ecoleg dŵr croyw
 • Rhwydweithiau ecolegol
 • Modelu ecosystemau
 • Llygredd cemegol

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Ecoleg rhwydwaith
 • Ecoleg dŵr croyw
 • Ecoleg ecosystemau