Ewch i’r prif gynnwys
Martin Wright

Mr Martin Wright

Uwch Ddarlithydd mewn Hanes

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

cymraeg
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Diddordebau Ymchwil

 • Hanes Cymru a Phrydain Fodern.
 • Hanes Sosialaeth a Radicaliaeth

Cyhoeddiad

2022

2017

2016

2011

2010

Articles

Book sections

Books

Thesis

Ymchwil

Yn ddiweddar, rwyf wedi gorffen prosiect cydweithredol ar ddeunydd a hanes gweledol llafur yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg hir, a gynhaliwyd gyda'r Athro Nick Mansfield o Brifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn. Bydd y ffrwyth yn cael ei gyhoeddi fel Made By Labour: A Material and Visual History of British Labour, c. 1780-1924 ym mis Mehefin 2023.  

Addysgu

Blwyddyn un

Cyfrannu i'r modiwlau canlynol (sy'n cynnwys modiwlau Saesneg a Chymraeg):

 • Modern Wales (HS1104)
 • The Modern World (HS1105)
 • History in Practice (HS1107)

Blwyddyn dau

 • Diwydiannaeth, Radicaliaeth a'r Bobl Gyffredin yng Nghymru a Phrydain mewn Oes Chwyldro, 1789-1880 (HS1757)

Blwyddyn tri

 • Socialism, Society and Politics in Britain, 1880-1918 (HS1860)
 • Llafur, Sosialaeth a Chymru, 1880-1979 (HS1862)
 • Dissertation Convener (HS1801)

Dysgu ôl-raddedig

 • Cyfraniadau i'r MA Hanes Cymru

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau

BA Anrh (Prifysgol Cymru), 1987

M Phil (Prifysgol Cymru), 1992

PhD (Prifysgol Caerdydd), 2012

Trosolwg Gyrfa

2007 – Presennol: Prifysgol Caerdydd (myfyriwr PhD ac yna'n Ddarlithydd Hanes cyfrwng Cymraeg)

2006-7: Prifysgol Huddersfield – Cynorthwyydd Ymchwil

2005-7: Prifysgol Cymru, Llanbed -Is-Ddarlithydd

2005-6: Cyngor Sir Ceredigion - Tiwtor Cymraeg i Oedolion

1994-2004: Prifysgol Cymru Aberystwyth – Tiwtor a Gweinyddwr Addysg Barhaus/Pennaeth y Ganolfan Addysg Barhaus

1990-1997: Prifysgol Cymru, Llanbed - Is-Ddarlithydd Hanes a Thiwtor Addysg Barhaus ac Addysg i Oedolion.

Aelodaethau proffesiynol

 

Golygydd, Llafur: The Journal of Welsh People's History

 

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD yn y meysydd canlynol:

 • Hanes Radicaliaeth a Sosialaeth
 • Hanes modern Cymru a Phrydain

Goruchwyliaeth gyfredol

Andrew Frow-jones

Mr Andrew Frow-jones

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Mae PhD a gwblhawyd yn ddiweddar yn cynnwys:

James Phillips, o Diwylliant i Draddodiad: Tirwedd Wleidyddol Sir Fynwy, 1918-1929 (2020)

William Christophides, John Viriamu Jones ac Delfrydiaeth Gymreig (2023)

Liam Burke, Y Gyfraith Dlawd yng Nghymru (2023)