Ewch i’r prif gynnwys
Elisa Wynne-Hughes

Dr Elisa Wynne-Hughes

(hi/ei)

Uwch Ddarlithydd mewn Cysylltiadau Rhyngwladol

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n astudio llywodraethu twristaidd ôl-drefedigaethol, awdurdodaeth neoryddfrydol a chwyldro Eifftaidd 2011, trwy dwristiaeth a'r mudiad aflonyddu gwrth-stryd fyd-eang.

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys:

 • Diwylliant poblogaidd a Gwleidyddiaeth y Byd
 • Gwleidyddiaeth Ryngwladol Twristiaeth
 • Ymatebion trawswladol i drais rhywiol bob dydd
 • Neoliberal subjectivities
 • awdurdodiaeth neoryddfrydiaeth a gofod trefol yn yr Aifft
 • llywodraethau ôl-drefedigaethol
 • Diwylliant poblogaidd a Gwleidyddiaeth y Byd
 • dulliau ôl-drefedigaethol, ffeministaidd ac ôl-strwythurol
 • dadansoddiad disgwrs a dulliau ymchwil ethnograffig

Rwy'n croesawu cynigion ar gyfer prosiectau ymchwil yn fy meysydd ymchwil.

Cyhoeddiad

2023

2021

2020

2017

2016

2015

2012

2007

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

Gwleidyddiaeth Ryngwladol Twristiaeth

Gwleidyddiaeth y Mudiad Aflonyddu Trawswladol Gwrth-Stryd

Llywodraethau ôl-drefedigaethol

Rhagarweiniad a chysylltiadau rhyngwladol

 

Addysgu

Addysgu Cyfredol:

 • Cyflwyniad i Globaleiddio (Blwyddyn 1af, UG)
 • Dulliau Beirniadol o Wleidyddiaeth y Dwyrain Canol (2il Flwyddyn, UG)
 • Diwylliant Poblogaidd a Gwleidyddiaeth y Byd (3edd flwyddyn, UG)
 • Gwleidyddiaeth Ryngwladol Twristiaeth: Gwahaniaeth, Darganfod ac Awydd (PGT)

Addysgwyd yn flaenorol:

 • Diogelwch Rhyngwladol (2il flwyddyn, UG)
 • Gwleidyddiaeth Ryngwladol y Dwyrain Canol: Diogelwch, Datblygu a Llywodraethu (3ydd Flwyddyn, UG)
 • Diwylliant Poblogaidd a Gwleidyddiaeth y Byd (PGT)
 • Rhyw, Rhyw a Marwolaeth (2il Flwyddyn, UG)
 • Gwladychiaeth, Economi a Datblygiad Gwleidyddol Byd-eang (2il Flwyddyn, UG)
 • Materion mewn Cysylltiadau Rhyngwladol (PGT)

Rwyf wedi cwblhau rhaglen Tystysgrif Ôl-raddedig Caerdydd mewn Addysgu a Dysgu, ac rwy'n gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau

  • PhD mewn Gwleidyddiaeth, Bryste, UK
  • MA mewn Gwyddor Gwleidyddiaeth, Prifysgol Efrog, Toronto, Canada
  • BA (Anrhydedd) mewn Astudiaethau Gwleidyddol a Llenyddiaeth Saesneg, Prifysgol y Frenhines, Kingston, Canada

Trosolwg Gyrfa

  • 2014 - presennol: Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Adran Gwleidyddiaeth ac IR Prifysgol Caerdydd

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Rosa Maryon

Rosa Maryon

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

 • Diwylliant Poblogaidd a Gwleidyddiaeth y Byd