Ewch i’r prif gynnwys
Peng Zhou  BA (Hons) BSc (Hons) MSc PhD (Econ) PGCE FHEA

Dr Peng Zhou

(Translated he/him)

BA (Hons) BSc (Hons) MSc PhD (Econ) PGCE FHEA

Darllenydd mewn Economeg

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
ZhouP1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88778
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell D47, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Athroniaeth ym Mhrifysgol Peking (Prifysgol Peking ) ac MSc mewn Economeg a Chyllid ym Mhrifysgol Efrog, dechreuais fy ngyrfa mewn cwmni ymgynghori, gan ddarparu cyngor cyfreithiol ac ariannol i'r llywodraeth a busnesau mewn prosiectau seilwaith, megis gweithfeydd pŵer, gweithfeydd dŵr, gweithfeydd trin carthion, priffyrdd, a thanddaearoedd. Gadewais y cwmni yn 2007 i ddilyn fy PhD mewn Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd, gan ganolbwyntio ar fodelu macro-economaidd DSGE a micro-economeg gymhwysol. Modelu meintiol a dadansoddi data yw fy arbenigeddau.

Ar ôl cael fy PhD yn 2012, dechreuais fy ngyrfa academaidd fel darlithydd mewn Economeg a Chyllid ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd tan 2016, ac roeddwn yn ddarlithydd gwadd ym Mhrifysgol Caerdydd yr un pryd. Yn 2016, ymunais â Phrifysgol Caerdydd yn ffurfiol (Adran Economeg, Ysgol Busnes Caerdydd) ac rwyf bellach yn Ddarllenydd mewn Economeg.

Mae fy ymchwil mewn macroeconomeg, entrepreneuriaeth a gwerthuso polisi wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion maes gorau fel Polisi Ymchwil, Astudiaethau Reginal, Economic History Review, Annals of Tourism Research, Journal of Economic Behavior and Organization, Energy Economics, ac ati.

Yn y cyfamser, rwy'n cadw cysylltiad agos â'r diwydiannau, gan ddarparu ymgynghoriaeth ar gyfer Confused.com, Ausnutria Dairy Co, Ltd a Peril Capital Ltd. Cyfrannais hefyd at werthusiad meintiol cynllun Addasu Byw'n Annibynnol Llywodraeth Cymru yn 2014 ac ymchwilio i anghenion iechyd y digartref yn 2016 (ar y cyd â Shelter Cymru). Mae fy erthygl gyhoeddedig ar fasnach ryngwladol wedi denu sylw eang yn llywodraeth Prydain, a chefais wahoddiad i gyflwyno fy nghanfyddiadau yn Nhŷ'r Senedd ym mis Chwefror 2015 a Mai 2021. Gwnaeth fy nghydweithrediadau a'm prosiectau ariannu gydag ymchwilwyr o Fanc Pobl Tsieina a Banc Datblygu Tsieina effaith ar werth cyhoeddus ar bolisïau cyllid gwyrdd a diwygiadau ariannol yn Tsieina. Ysgrifennais hefyd erthyglau sylwebaeth ar gyfer Oxford Analytica, gyda darllenwyr eang yn amrywio o'r Cenhedloedd Unedig i fusnesau rhyngwladol.

Lawrlwythwch fy CV yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

Articles

Book sections

Conferences

 • Wang, Y. and Zhou, P. 2017. Are we better off working in the public sector?. Presented at: 2016 International Conference on Applied Economics (ICOAE), Nicosia, Cyprus, 7-9 July 2016 Presented at Tsounis, N. and Vlachvei, A. eds.Advances in Applied Economic Research. Springer Proceedings in Business and Economics Cham, Switzerland: Springer International Publishing pp. 379-409., (10.1007/978-3-319-48454-9_28)

Monographs

Thesis

Ymchwil

Research Interests

 • Macroeconomics: DSGE Modelling with Heterogeneous Agents, Economic Growth, Business Cycle, Monetary Economics
 • Applied Economics: Public Policy, Housing Economics, Entrepreneurship and Innovation

Research Projects

 • 2016-2017: Research Grant for investigating the health needs of the homeless, joint research project with Shelter Cymru, commissioned by Cymorth Cymru.
 • 2016: Research Grant for investigating the economic effects of income tax devolution in Wales, comissioned by Peril Capital.
 • 2014-2015: Research Grant for economic evaluation of Independent Living Adaptations, joint research project with Shelter Cymru (£38,110), commissioned by Welsh Government.

For more information, please go to my website.

Addysgu

Teaching commitments

For more information, please go to my website.

Bywgraffiad

Education and Qualifications

 • PhD Economics, Cardiff University, 10/2007-03/2012
 • MSc Economics and Finance, York, 10/2005-09/2006
 • BA Philosophy & BSc Economics (Dual), Peking University (北京大学), 09/2001-07/2005

Professional Activities

 • Referee for the ESRC research fund application, Journal of International Financial Markets, Institutions & MoneyApplied Economics, Quarterly Review of Economics and Finance, International Review of Entrepreneurship, Strategic Change, and Economic Research (Ekonomska Istraživanja).
 • External Examiner of economics programmes at University of Nottingham, Kingston University London, University of East London, and University of Pretoria (South Africa).

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2012: Chinese Government Award for Outstanding Self-Financed Students Abroad.
 • 2008-2011: Overseas Research Students (ORS) Awards Scheme, HEFCW.
 • 2007-2011: Julian Hodge Macroeconomic Study Bursary, Julian Hodge Bank, UK.

Aelodaethau proffesiynol

 • Fellowship of The Higher Education Academy, since 2013 (via PgC THE).
 • Membership of The American Economic Association, The European Economic Association, The Royal Economic Society.

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2012-2016: Lecturer in Economics and Finance, Cardiff Metropolitan University.

Pwyllgorau ac adolygu

 • Dyfarnwr ar gyfer ceisiadau cronfa ymchwil ESRC, Astudiaethau Reginal, Economeg Ynni, Journal of Population Economics, Oxford Economic Papers, Journal of Financial Markets Institutions and Money, Gwyddorau Cynllunio Cymdeithasol-Economaidd, Economeg Gymhwysol, Modelu Economaidd, ac ati.

Meysydd goruchwyliaeth

 • Twf Economaidd
 • Cylchoedd Busnes
 • Economeg Ariannol

Goruchwyliaeth gyfredol

Yang Li

Yang Li

Myfyriwr ymchwil

Shijie Jin

Shijie Jin

Myfyriwr ymchwil

Xueying Hu

Xueying Hu

Myfyriwr ymchwil

Shuhao Zhang

Shuhao Zhang

Myfyriwr ymchwil

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Economeg gymhwysol
 • Macro-economeg
 • Rheoli arloesi
 • Cynaliadwyedd
 • Bancio, cyllid a buddsoddiad