Ewch i’r prif gynnwys
Yue Zhou

Dr Yue Zhou

Darlithydd mewn Systemau Seiber Ffisegol

Yr Ysgol Peirianneg

Email
ZhouY68@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeiladau'r Frenhines - Adeilad y Dwyrain, Ystafell Ystafell E/2.11a, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Fi yw'r Darlithydd mewn Systemau Seiber Ffisegol yng nghanolfan CIREGS Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys ymateb ochr galw system bŵer, masnachu ynni cyfoedion-i-gymar, a thechnoleg cyfriflyfr dosbarthu (blockchain).

Rwy'n Olygydd Cynorthwyol Pwnc y cyfnodolyn Applied Energy (ffactor effaith: 8.848), ac yn Olygydd Cyswllt y cyfnodolyn IET Energy Systems Integration. Rwyf hefyd yn Gyfarwyddwr Sefydlog Power Grid Gweithredu a Rheoli Is-bwyllgor Systemau Pŵer IEEE PES Trosglwyddo a Rheoli Pwyllgor Lloeren - Tsieina.

Derbyniais fy graddau B.S., M.S. a Ph.D. mewn peirianneg drydanol o Brifysgol Tianjin, Tianjin, Tsieina, yn 2011, 2016 a 2016, yn y drefn honno. Roeddwn yn gydymaith ymchwil ôl-ddoethurol yn yr Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, y DU rhwng 2017 a 2020. 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Articles

Book sections

Conferences

Ymchwil

Tri o'm meysydd ymchwil yw 1) ymateb ochr galw system bŵer, 2) masnachu ynni cyfoedion-i-gyfoed, a 3) technoleg cyfriflyfr dosbarthu ac agweddau seiber eraill ar systemau ynni.

1) Ymateb ochr galw system pŵer

Mae gen i fwy na 10 mlynedd o brofiad mewn ymateb ochr galw system pŵer. Yn y maes hwn, mae fy ymchwil yn ehangu o Reoli Ynni Smart Home, i Blanhigion Pŵer Rhithwir a Systemau Storio Ynni Rhithwir, ac i Ymateb Ochr y Galw Diwydiannol. Rhestrir y prosiectau yr wyf yn eu cymryd yn y maes hwn fel a ganlyn:

Blwyddyn

Prosiectau (fel PI neu gyd-I)

Cyfanswm

2018

Ariennir EPSRC trwy Gronfa Gyfnewid Cyfnod Cynnar 1af JUICE, "Systemau storio ynni rhithwir ar gyfer darparu gwasanaethau rheoli amlder ar gyfer systemau pŵer"

Rôl:       PI

£2,500

Blwyddyn

Prosiectau (fel Ymchwilydd)

2020 - Now

EU2020, "Virtual Power Plant ar gyfer isLANDS Interoperable a Smart (VPP4Islands)"

Rôl:       Dirprwy y Cyd-Aelod ym Mhrifysgol Caerdydd

2020 - Now

EPSRC, "Rheoli Aml-ynni Systemau Ynni Trefol Seiber-Ffisegol (MC2)"

Rôl:       Dirprwy y PI ym Mhrifysgol Caerdydd

2018-2020

Prosiect UK-Jordan a ariennir gan yr Academi Beirianneg Frenhinol "Partneriaeth addysgol ac ymchwil y DU - Jordan i adeiladu capasiti grid pŵer i integreiddio systemau PV solar"

Rôl:     Rheoli Prosiect ac Ymchwilydd

2019 - Now

Ariannwyd EPSRC, "Hwb Rhwydweithiau Ynni Supergen 2018"

Rôl:   Ymchwilydd

2018 - Now

Cyllidwyd y Comisiwn Ewropeaidd trwy Horizon 2020 Rhaglen, "Dod â hyblygrwydd a ddarperir gan integreiddio cludwyr aml-ynni i MAINT newydd"

Rôl:   Ymchwilydd

2017 - Now

Ariennir Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, "Systemau Ynni Integredig Hyblyg (FLEXIS)"

Rôl:   Ymchwilydd

2017 - Now

Prosiect a ariennir gan EPSRC y DU-India, "Joint UK-India Clean Energy Centre (JUICE)"

Rôl:   Rheoli Prosiect ac Ymchwilydd

2017-2019

Prosiect Cydweithredol y DU-India a ariennir gan yr Academi Beirianneg Frenhinol "Prosiect Cydweithredol Diwydiant-Academia i Fynd i'r afael ag Effeithiau System Gyfan Ffynonellau Ynni Adnewyddadwy mewn Rhaglen Beirianneg"

Rôl:   Ymchwilydd

2) Masnachu ynni cyfoedion-i-gymar

Rwy'n un o'r grwpiau cyntaf o bobl sydd wedi ymchwilio yn y maes hwn. Rhestrir y prosiectau yr wyf yn eu cymryd yn y maes hwn fel a ganlyn:

Blwyddyn

Prosiectau (fel Ymchwilydd)

2020 - Now

EPSRC, "Canolfan Adeiladu Gweithredol"

Rôl:       Dirprwy y Cyd-Ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd

2020 - Now

Cyllidwyd Llywodraeth Cymru, "Datblygiad rhwydwaith preifat rhithwir lleol Sir y Fflint (LVPN) "

Rôl:       Rheoli Prosiect ac Ymchwilydd

2018-2019

Cyllidwyd Llywodraeth Cymru, "Arddangoswr rhwydwaith preifat rhithwir lleol Sir y Fflint (LVPN) "

Rôl:     Rheoli Prosiect ac Ymchwilydd

2015-2017

Cyllidwyd y Comisiwn Ewropeaidd trwy Horizon 2020 Rhaglen, "Rhwydweithiau dosbarthu ynni craff gan gymheiriaid"

Rôl:   Rheoli Prosiect ac Ymchwilydd

3) Technoleg cyfriflyfr dosbarthu ac agweddau seiber eraill ar systemau ynni

Rwyf yn un o'r grwpiau sydd wedi cymhwyso technoleg cyfriflyfr dosbarthu a chontractau craff mewn systemau pŵer trydan. Dechreuais hefyd ymchwilio i seiberddiogelwch ac agweddau seiber eraill ar systemau ynni. Rhestrir y prosiectau yr wyf yn eu cymryd yn y maes hwn fel a ganlyn:

Blwyddyn

Prosiectau (fel PI neu gyd-I)

Cyfanswm

2020

Innovate UK, "CyCIS: Diogelwch seilwaith critigol seiber-ffisegol"

Rôl:       Co-I

£62,790

2019

Labordy Allweddol Smart Grid, Weinyddiaeth Addysg Tsieina a ariennir trwy ei Gronfa Agored, "Dull efelychu amlgyfrwng sy'n seiliedig blockchain a llwyfan ar gyfer masnachu ynni cyfoedion-i-gymar mewn microgrid"

Rôl:        PI

£2,000

(20,000 CNY)

Blwyddyn

Prosiectau (fel Ymchwilydd)

2020 - Now

EPSRC, "Canolfan Adeiladu Gweithredol"

Rôl:       Dirprwy y Cyd-Ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd

2018-2020

Scottish Power Electricity Networks, Scottish and Southern Electricity Networks, a UK Power Networks a ariennir drwy Lwfans Arloesi Rhwydwaith (NIA), "Technoleg cyfriflyfr dosbarthu galluogi gweithrediad rhwydwaith dosbarthu"

Rôl:      Ymchwilydd

Addysgu

Rwy'n gweithredu fel darlithydd yn y modiwlau israddedig EEE canlynol yn Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd:

Mathemateg Beirianneg (Blwyddyn 1): Fectorau, Integreiddio, Gwahaniaethu Rhannol, Dadansoddi Data

Mathemateg Beirianneg (Blwyddyn 2): Calculus Fector, Dadansoddiad Fourier

Technolegau Ynni Adnewyddadwy (Blwyddyn 3): Rheoli Amlder mewn Systemau Pŵer Trydan

Bywgraffiad

PhD

Electrical Engineering, Tianjin University, China, 2016

   (Visiting student)

School of Engineering, Cardiff University, UK (2015.8-2016.4)

MEng

Electrical Engineering, Tianjin University, China, 2016

BEng

Electrical Engineering, Tianjin University, China, 2011

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gwobrau Papur Dyfynnir yn Uchel 2020 (2il 'Masnachu ynni cyfoedion-i-gyfoed mewn Microgrid' & 27ain Gwerthusiad o fecanweithiau rhannu ynni rhwng cymheiriaid yn seiliedig ar fframwaith efelychu aml-asiant)
 • Papur Cyfnodolyn Eithriadol o CSEE 2018 (Ail Wobr): C. Wang, D. Wang, Y. Zhou , "dadansoddi fframwaith a heriau technegol i system dosbarthu smart," Awtomeiddio Systemau Pŵer Trydan, cyf. 39, rhif 9, tt. 1-9, 2015
 • International Journal of Electrical Power & Energy Systems 2018 Adolygydd Eithriadol
 • Trafodion y CSEE 2018 adolygydd rhagorol
 • Ynni Cymhwysol 2016 Adolygydd Gorau
 • Ysgoloriaeth Genedlaethol Tsieina 2015 yn ystod fy astudiaeth PhD ym Mhrifysgol Tianjin, Tsieina
 • 2011 Graddedigion Rhagorol (Israddedig) o Brifysgol Tianjin
 • Traethawd Graddio Israddedig Ardderchog o'r Ysgol Peirianneg Drydanol ac Awtomeiddio Prifysgol Tianjin yn 2011

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod IEEE
 • Aelod IET
 • Aelod CICRE

Safleoedd academaidd blaenorol

Ionawr 2017 - Mawrth 2020

Cydymaith Ymchwil, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd, UK

Pwyllgorau ac adolygu

Rolau Golygyddol

 • Golygydd Cynorthwyol, Ynni Cymhwysol (ffactor Effaith 8.848), 2021
 • Golygydd Cyswllt, IET Energy Systems Integration, 2020
 • Ysgrifennydd, Mater Arbennig ar Systemau Ynni Integredig yn y Diwydiant Prosesau, Ynni Cymhwysol (ffactor Effaith 8.848), 2021.
 • Golygydd Cyswllt Guest ar gyfer Gridiau Smart, Frontiers in Energy Research (ffactor Effaith 2.960), 2020
 • Golygydd Gwâd, Rhifyn Arbennig ar Farchnadoedd Ynni Lleol ar gyfer Integreiddio Systemau Ynni Lleol, Integreiddio Systemau Ynni IET, 2020
 • Golygydd Gwâd, Rhifyn Arbennig ar Weithrediadau Diogel a Gwydn Systemau Ynni Trefol Seiber-Ffisegol, Integreiddio Systemau Ynni IET, 2020

Adolygwyr

 • Comisiwn Cenedlaethol y DU ar gyfer UNESCO - Gwobr Newton 2020
 • Sefydliad Rhynglywodraethol Rhyngwladol
 • - Asiantaeth Ynni Adnewyddadwy Rhyngwladol (IRENA) ( Ers 2019)
 • Cylchgronau Elsevier
 • - Ynni Cymhwysol (Ers 2016)
 • - Trosi a Rheoli Ynni (Ers 2014)
 • - International Journal of Electrical Power & Energy Systems (Ers 2017)
 • - Journal of Energy Storage (Ers 2019)
 • - Gridiau a Rhwydweithiau Ynni Cynaliadwy (Ers 2019)
 • - Ain Shams Engineering Journal (Ers 2020)
 • - Ymchwil System Pŵer Trydan (Ers 2019)
 • Cyfnodolion IEEE
 • - Trafodion IEEE ar Smart Grid (Ers 2014)
 • - Trafodion IEEE ar Ynni Cynaliadwy (Ers 2016)
 • - Trafodion IEEE ar Wybodeg Diwydiannol (Ers 2019)
 • - Trafodion IEEE ar Systemau Pŵer (Ers 2014)
 • - IEEE Access (Ers 2019)
 • - Trafodion IEEE ar Gymwysiadau Diwydiannol (Ers 2019)
 • Cyfnodolion IET
 • - Cynhyrchu Pŵer Adnewyddadwy IET (ers 2018)
 • - Cynhyrchu IET, Trosglwyddo a Dosbarthu (Ers 2018)
 • - Grid Smart IET (Ers 2019)
 • - Integreiddio Systemau Ynni IET (Ers 2019)
 • Cyfnodolion Eraill
 • - Sefydliad a'r Amgylchedd (Ers 2019)
 • - Peirianneg (Ers 2019)
 • - Cyfrifiadureg a Gwyddorau Gwybodaeth sy'n canolbwyntio ar bobl (Ers 2020)
 • - Gwyddorau Cymhwysol (Ers 2019)
 • - CSEE Journal of Power and Energy Systems (Ers 2017)
 • - Trafodion CSEE (Ers 2017)
 • - Journal of Environmental Planning and Management (Ers 2019)

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Ymateb ochr y galw
 • Masnachu ynni cyfoedion-i-gymar
 • Technoleg cyfriflyfr dosbarthu a chontractau smart a'u cymhwysiad mewn systemau ynni
 • Optimeiddio
 • Digital Twin