Ewch i’r prif gynnwys
Alexia Zoumpoulaki

Dr Alexia Zoumpoulaki

Lecturer

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarlithydd (athro cynorthwyol) mewn Cyfrifiadureg a Gwybodeg ym Mhrifysgol Caerdydd, y DU, sy'n arbenigo mewn AI, dysgu peirianyddol ar gyfer Ceisiadau Ffactorau Dynol. Yn y gorffennol rwyf wedi gweithio mewn amrywiol brosiectau ymchwil rhyngddisgyblaethol, gan gynnwys dosbarthu cof, canfod twyll ac efelychiadau torfol. Mae llawer o'm gwaith wedi canolbwyntio ar ddatblygu dulliau ar gyfer dadansoddi a dosbarthu data cyfres amser. 

Ar hyn o bryd mae gen i ddiddordeb mewn prosesu fideos amlfoddol. Mynegiant yr wyneb (micro) - cydnabyddiaeth emosiwn, dadansoddi testun, dadansoddi llais ym maes canfod twyll gan ddefnyddio dysgu peiriant. Mae gen i ddiddordeb mewn ymgorffori nodweddion a dynnwyd o'r dulliau hyn gyda ffactorau seicolegol eraill yn ogystal â nodweddion o olrhain llygaid.

Yn fras, mae gen i ddiddordeb mewn gwyddoniaeth gynhwysfawr (cyfrifiadurol) (niwro) a sut y gall cyfrifiadureg helpu ymddygiad enghreifftiol a phrosesau gwybyddol. Bydd y ddealltwriaeth hon yn ein helpu i adeiladu ceisiadau newydd cyffrous.

Cyhoeddiad

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2010

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

Mae gen i ddiddordeb mewn cymhwyso AI, technegau dysgu peirianyddol i adeiladu cymwyseddau ffactorau dynol, gan ganolbwyntio ar feysydd fel sylw, amldasgio a gwneud penderfyniadau. Rwy'n defnyddio mesuriadau ffisiolegol fel syllu, dilation disgyblion, eeg ar y cyd â fideo, testun a dadansoddiad llais i astudio'r meysydd uchod.  

Mae gen i ddiddordeb mewn ymddygiadau o dan sefyllfaoedd llawn straen, a sut i ddatblygu technolegau i helpu pobl i wneud penderfyniadau a pherfomance tasgau. 

Mae gen i arbenigedd mewn dadansoddi a dosbarthu data niwroddelweddu/cyfres amser.

Addysgu

Meddwl Cyfrifiannol CM6114 / CM6614: Nod y cwrs yw galluogi myfyrwyr i drosi problemau yn y byd go iawn yn god cyfrifiadur. Mae'r ffocws ar ddatblygu'r gallu i gymhwyso cysyniadau craidd trwy ysgrifennu cod sy'n datrys problemau sylfaenol, gan osod y sylfaen ar gyfer codio cynhyrchiol mewn modiwlau diweddarach. Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn yn llwyddiannus, disgwylir i fyfyrwyr fynd i'r afael â phroblemau mewn ffordd gyfrifiadurol trwy feddwl rhesymegol, diwygio, tynnu sylw, dadelfennu a chynrychiolaeth ddata briodol. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu dealltwriaeth sylfaenol o'r algorithmau datrys problemau mwyaf poblogaidd (chwilio, didoli, llwybro, dyrannu adnoddau), eu disgrifio mewn ffordd wyddonol a gwerthuso eu cymhlethdod. Yn olaf, byddant yn ymdrin â sut mae gwybodaeth yn cael ei storio a'i chyrchu mewn cyfrifiadur a byddant yn gallu cyfieithu ar draws gwahanol systemau rhifau.

Goruchwyliaeth prosiect israddedig ac ôl-raddedig:  Mae'r prosiectau presennol a'r gorffennol yn cynnwys: 

 • Canfod Osgiliad Amledd Uchel Gan ddefnyddio Dadansoddiad Wavelet a Rhwydweithiau Niwclear Cyfnewidiol
 • Canfod twyll mewn testun gyda Dysgu Tranfer
 • Cais ar gyfer cymharu a delweddu piblinellau cyn-brosesu M/EEG
 • Canfod Celwyddau gan ddefnyddio Eyetracker a dadansoddiad fideo
 • Astudiaeth Archwiliol i Effeithiau Delweddu ar Gywirdeb Canfod Twyll
 • Canfod twyll amlfoddol mewn Fideos gyda Dysgu Dwfn

Bywgraffiad

 • PhD mewn Cyfrifiadureg (Niwrowyddoniaeth Gyfrifiadurol) - Prifysgol Caint, Caergaint, DU
 • MSc mewn Cyfrifiadureg Uwch (Cudd-wybodaeth Gyfrifiadurol): Rhagoriaeth - Prifysgol Caint, Caergaint, DU
 • MSc Dylunio Cynnyrch a Systemau Peirianneg: Rhagoriaeth - Prifysgol yr Aegean, Syros, Gwlad Groeg
 • Peirianneg Systemau Gwybodaeth a Chyfathrebu BEng - Prifysgol yr Aegean, Samos, Gwlad Groeg

Meysydd goruchwyliaeth

Ar hyn o bryd rwy'n edrych i gefnogi ceisiadau PhD ym maes canfod twyll awtomatig. 

Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Dadansoddiad fideo - micro-ymadroddion awtomatig, canfod ystumiau
 • Dadansoddi testun - canfod twyll gan ddefnyddio dysgu peiriant / rhwydweithiau niwral
 • Dadansoddiad llais - nodweddion ar gyfer canfod twyll
 • Eyetrackers - echdynnu nodwedd ar gyfer dosbarthu
 • HCI - sylw gweledol, amldasgio a datrys problemau - gan ddefnyddio tracio llygad a/neu niwroddelweddu

Goruchwyliaeth gyfredol

Asmail Muftah Muftah

Mr Asmail Muftah Muftah

Myfyriwr ymchwil