Skip to main content
Linda Bailey

Linda Bailey

Administrative Officer

School of Law and Politics

Email
BaileyL@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 29208 74350
Campuses
Law Building, Room 0.29, Museum Avenue, Cardiff, CF10 3AX

Overview

My main areas of work are:

  • European and International exchanges across the disciplines of Law and Politics
  • PS support to the Law and Politics Disability Officers
  • PS support for the UG Law and Politics Student-Staff Panels

I am also currently learning Welsh with the University, at Advanced Level.

************************************************************************

Fy mhrif feysydd gwaith yw:

  • Cyfnewidiadau Ewropeaidd a Rhyngwladol ar draws disgyblaethau'r Gyfraith a Gwleidyddiaeth 
  • Cefnogaeth PS i Swyddogion Anabledd y Gyfraith a Gwleidyddiaeth
  • Cefnogaeth PS i'r Paneli Myfyrwyr-Staff Israddedig y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Rwyf hefyd ar hyn o bryd yn dysgu Cymraeg drwy'r Brifysgol, ar Lefel Uwch.