Ewch i’r prif gynnwys
Inge Elfferich

Miss Inge Elfferich

Myfyriwr ymchwil

Email
ElfferichI@caerdydd.ac.uk
Campuses
Y Prif Adeilad, Ystafell Ystafell 2.28, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Trosolwyg

Mae gen i gefndir mewn gwyddorau daear ac amgylcheddol a graddiais yn 2020 o Brifysgol Wageningen (Yr Iseldiroedd) gydag MSc mewn bioleg a chemeg pridd a dŵr. Gwnes fy nhraethawd ymchwil BSc ac MSc yn yr adran ecoleg dyfrol a rheoli ansawdd dŵr gyda ffocws ar cyanobacteria a'u pryderon cysylltiedig mewn cyrff dŵr sy'n cael eu defnyddio ar gyfer cynhyrchu hamdden neu yfed dŵr. Fe wnes i interniaeth hefyd gyda'r cwmni dŵr yfed Dŵr Cymru Welsh Water yn edrych ar botensial synwyryddion yn y fan a'r lle ar gyfer darogan pryderon ansawdd dŵr sy'n gysylltiedig â cyanobacteria.

Ar gyfer fy ymchwil PhD, rwy'n gweithio gyda thîm rhyngddisgyblaethol o oruchwylwyr o Brifysgol Caerdydd a Bryste ac rwy'n cydweithio â Dŵr Cymru Welsh Water i gymhwyso fy ymchwil i'r byd go iawn yn uniongyrchol. Rwy'n ymchwilio i ba synwyryddion ar y safle ac amlder mesur sydd eu hangen mewn rhaglen fonitro amser real i ragweld problemau gyda chyfansoddion blas ac arogl mewn cronfeydd dŵr yfed.  

  Ymchwil

  Diddordebau ymchwil

  • Ansawdd dŵr
  • Cyanobacteria
  • Cylchoedd biogeocemegol
  • Maetholion
  • Ewtroffigedd
  • Yn synwyryddion situ

  Cyflwyniadau a chynadleddau

  Rwyf wedi cyflwyno peth o'm gwaith hyd yma ar gyfer CIWEM Welsh Branch, Institute of Water ac mewn gwahanol gynadleddau (EGU, AQUA360 ac ati). Edrychwch ar fy haniaethol ar gyfer EGU 2021 a'r poster atodedig, Trefnydd Cyfarfod CO EGU21 (copernicus.org), os oes gennych ddiddordeb i ddysgu mwy am fy ngwaith ar ddadansoddiad eDNA ar gyfer canfod blas ac arogl sy'n cynhyrchu cyanobacteria.

  Goruchwylwyr