Ewch i’r prif gynnwys
Briony Latter

Miss Briony Latter

(hi)

Myfyriwr ymchwil

Yr Ysgol Seicoleg

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilydd yn y Ganolfan Newid Hinsawdd a Thrawsnewidiadau Cymdeithasol (CAST) ac rwyf hefyd yn rhan o Ganolfan Ymchwil Newid Hinsawdd Tyndall. Mae fy ngwaith yn canolbwyntio ar bobl ac yn edrych ar y gymdeithas a'r newid yn yr hinsawdd. Cyn ymchwil newid hinsawdd, gweithiais yn y diwydiant creadigol fel ffotograffydd ac adferwr, yna mewn cyfathrebu.

Rwy'n gweithio'n bennaf ar gyfathrebu newid yn yr hinsawdd ac ymgysylltu â'r cyhoedd, ac wedi gweithio ar sawl prosiect ymchwil gyda ffocws creadigol. Ar hyn o bryd rwy'n ymgymryd ag ymchwil PhD sy'n canolbwyntio ar ddiwylliant ac arferion prifysgol ac ymchwil yng nghyd-destun newid yn yr hinsawdd, ac rwyf hefyd yn ymgynghorydd ymchwil.

Gweler y tab ymchwil am fwy o wybodaeth am fy ngwaith.

Cyhoeddiad

2022

2021

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

Mae fy niddordebau yn ymwneud â newid hinsawdd a chymdeithas, ac mae gen i brofiad yn bennaf mewn dulliau ymchwil ansoddol. Rwyf wedi cyhoeddi ymchwil am gyfathrebu ac ymgysylltu â newid yn yr hinsawdd gyda'r genhedlaeth hŷn yn Lloegr, a gynhaliwyd fel rhan o fy MA mewn Newid Hinsawdd: Hanes, Diwylliant, Cymdeithas, y cefais y Wobr Traethawd Orau amdani (92%).

Mae fy ymchwil PhD yn y Ganolfan Newid Hinsawdd a Thrawsnewid Cymdeithasol (CAST) yn canolbwyntio ar ddeall diwylliant ac arferion ymchwil prifysgolion yng nghyd-destun newid yn yr hinsawdd. Fel rhan o hyn, rwyf wedi cyhoeddi ymchwil sy'n dadansoddi datganiadau argyfwng hinsawdd prifysgolion y DU ac rwy'n cynnal arolwg o academyddion ar newid hinsawdd ledled y DU.

Yn ystod fy PhD, gweithiais fel Cynorthwy-ydd Ymchwil yn Allgymorth Hinsawdd ar sawl prosiect ymchwil ansoddol a meintiol, gan gynnwys Sgyrsiau Prydain COP26: Cipolwg newydd ar yr hyn y mae cyhoedd y DU ei eisiau o uwchgynhadledd hinsawdd y Cenhedloedd Unedig.

Rwyf wedi gweithio ar nifer o brosiectau ymchwil gyda ffocws creadigol. Roedd y rhain yn archwilio a all digwyddiadau diwylliannol gataleiddio ymgysylltu â newid yn yr hinsawdd, amrywiaeth mewn delweddau o fannau gwyrdd a naturiol Lloegr (yn Climate Outeach), a phrosiect cyfredol a  ariennir gan CAST i greu adnodd ar gyfer y diwydiant cerddoriaeth fyw ynghylch dylanwadu ar ddewisiadau teithio cynulleidfaoedd cerddoriaeth fyw.  

Goruchwylwyr

Stuart Capstick

Stuart Capstick

Senior Research Fellow