Ewch i’r prif gynnwys
Briony Latter

Briony Latter

(hi/ei)

Myfyriwr ymchwil

Yr Ysgol Seicoleg

Trosolwyg

Rwy'n ymchwilydd gwyddorau cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar gymdeithas a newid yn yr hinsawdd, yn bennaf:

  • cyfathrebu ac ymgysylltu â'r cyhoedd
  • Y sector creadigol/celfyddydau a diwylliant
  • trawsnewid cymdeithasol ar draws gwahanol sectorau a graddfeydd

Darllenwch fwy am y prif feysydd hyn sy'n canolbwyntio ar y tab ymchwil. Rwy'n frwd dros weithio rhyngddisgyblaethol ac rwyf hefyd wedi gweithio ar bynciau cymdeithasol ehangach.

Ym Mhrifysgol Caerdydd, rydw i'n rhan o'r Ganolfan Newid Hinsawdd a Thrawsnewidiadau Cymdeithasol (CAST), lle rydw i yng nghamau olaf fy PhD. Trwy hyn rwy'n rhan o Ganolfan Ymchwil Newid Hinsawdd Tyndall ac rwyf hefyd wedi gweithio i Brifysgol Rhydychen a Phrifysgol Heriot-Watt. Y tu allan i'r byd academaidd, rwy'n ymchwilydd llawrydd.

Gweler fy ngwefan am restr gyfoes o gyhoeddiadau (dim ond nifer fach sydd wedi'u rhestru yma ar y tab cyhoeddiadau).

Cyhoeddiad

2024

2022

2021

Articles

Monographs

Ymchwil

Ymgysylltu â'r cyhoedd a chyfathrebu

Mae llawer o'm gwaith yn canolbwyntio ar gyfathrebu newid yn yr hinsawdd ac ymgysylltu â'r cyhoedd - sut i gysylltu'n well ag ystod eang o bobl a'u cynnwys, yn enwedig y rhai nad ydynt fel arfer yn rhan o'r sgwrs yn yr hinsawdd.

Mae hyn yn cynnwys sut i gynnwys pobl hŷn yn y sgwrs yn yr hinsawdd a phrosiect cyd-ddylunio gyda phobl hŷn ynghylch sut i greu dinasoedd a chymunedau cynhwysol, sy'n gyfeillgar i'w hoedran ac yn gallu gwrthsefyll hinsawdd.

Ar ben arall yr ystod oedran, mae hyn wedi cynnwys ymchwil am bobl ifanc a chyfiawnder hinsawdd. Rwyf hefyd wedi archwilio beth yw barn gwahanol rannau o gyhoedd y DU am COP26, y gynhadledd newid hinsawdd a gynhaliwyd yn Glasgow.

Sector celfyddydau a diwylliant

Yn wreiddiol o gefndir creadigol, mae sawl un o'm prosiectau wedi archwilio newid yn yr hinsawdd drwy lens greadigol neu'n ymwneud â'r sector celfyddydau a diwylliant.

Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda'r diwydiant cerddoriaeth fyw i ddarparu argymhellion ac astudiaethau achos ymarferol ar sut i ennyn diddordeb eu cynulleidfaoedd ar ddewisiadau teithio cynaliadwy mewn digwyddiadau. Rwyf hefyd wedi archwilio sut y gall artistiaid cerddoriaeth ymgysylltu â'u cynulleidfaoedd am newid yn yr hinsawdd.

Yn ogystal, rwyf wedi ymchwilio i sut y gall digwyddiadau celfyddydol a diwylliant ymgysylltu â phobl â newid yn yr hinsawdd ac i ba raddau y mae hyn yn effeithio ar gynulleidfaoedd. Y tu allan i ddigwyddiadau, rwyf hefyd wedi archwilio amrywiaeth mewn ffotograffau o weithgareddau awyr agored.

Trawsnewid cymdeithasol ar draws gwahanol sectorau a graddfeydd

Mae fy ngwaith yn edrych ar weithredu yn yr hinsawdd mewn gwahanol sectorau ac ar raddfeydd amrywiol i drawsnewid cymdeithas.

Ar gyfer fy PhD, gweithiais ar brosiect mawr am ymatebion prifysgolion i'r argyfwng hinsawdd, gan ganolbwyntio ar eu datganiadau argyfwng hinsawdd a'u diwylliant a'u harferion o fewn y sefydliadau, yn enwedig ynghylch cyfranogiad ymchwilwyr mewn gweithredu yn yr hinsawdd.

Rwyf hefyd yn gweithio ar brosiectau am arbrawf byw heb geir i leihau'r defnydd o geir.