Ewch i’r prif gynnwys
Kaisa Pankakoski

Dr Kaisa Pankakoski

Myfyriwr ymchwil

Ysgol y Gymraeg

cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

Ar ôl cwblhau gradd israddedig mewn Astudiaethau Ewropeaidd ym Mhrifysgol Portsmouth enillais radd Meistr mewn Newyddiaduraeth Ryngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd. Roedd fy nhraethawd hir o'r enw Ewroscepticism in Britain and Finland: attitudes and print media since accession (2005) yn edrych ar hanes a chymdeithasau gwahanol y ddwy wlad gan arwain at wahanol ddiwylliannau o ewrosceptigiaeth mewn dadansoddiad cymharol yn yr oes cyn Brexit. Sbardunodd fy nhraethawd hir, a ddyfarnwyd rhagoriaeth, fy niddordeb mewn ymchwil.

Treuliais ddeng mlynedd yn gweithio fel ymchwilydd, newyddiadurwr, awdur a chyfieithydd llawrydd yng Nghymru, y Ffindir a Chile cyn dychwelyd i'r byd academaidd yn 2015. Rwyf bellach yn ymgeisydd PhD yn Ysgol y Gymraeg. Mae fy ymchwil presennol yn canolbwyntio ar ideolegau a phrofiadau teuluoedd amlieithog yn y Ffindir a Chymru.

Anrhydeddau a gwobrau

Rwy'n ddiolchgar iawn am y cyllid PhD a ddyfarnwyd i:

Erthyglau am fy mhrosiect ymchwil

Ar hyn o bryd rwy'n hyfforddi i redeg Hanner Marathon Caerdydd nesaf i godi arian ar gyfer ymchwil niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl.

Ymchwil

Amlieithrwydd, teiieithrwydd, dwyieithrwydd, sosioieithyddiaeth, ieithyddiaeth, ieithyddiaeth, cymdeithaseg iaith, caffael ail iaith, triieithrwydd plant, caffael ail iaith neu drydedd iaith gynnar, caffael iaith gyntaf tairieithog, agweddau, anghenion arbennig, awtistiaeth

Erthyglau gwyddonol a adolygir gan gymheiriaid

Pankakoski, K. (2020). Astudiaeth gymharol o deuluoedd tairieithog yn ardaloedd Helsinki a Chaerdydd: profiadau trosglwyddo iaith rhwng y cenedlaethau, ffactorau dylanwadol ar gyfer datblygu ieithoedd lleiafrifol a safbwyntiau plant. Papurau Byr mewn Iaith ac Ieithyddiaeth, Gaeaf 2020(1), tt.6-7.

Arvola, O., Pankakoski, K., Reunamo J., & Kyttälä, M. (2020). Cyfranogiad a rolau cymdeithasol plant amrywiol yn ddiwylliannol ac yn ieithyddol yn Addysg Plentyndod Cynnar y Ffindir - yn chwarae rhan gyffredin? Datblygiad a Gofal Plant Cynnar, DOI: 10.1080/03004430.2020.1716744.

Cyhoeddiadau ar-lein a fwriedir ar gyfer cymunedau proffesiynol a'r cyhoedd yn gyffredinol

Pankakoski, K. (2021). Polisïau iaith teuluoedd amlieithog. Familia.

Pankakoski, K. (2021). Pedwar rheswm dros fagu plentyn amlieithog. Familia.

Pankakoski, K. (2019). Potensial polyglots. Blog Ysgol y Gymraeg.

Pankakoski, K. (2019). Geiriau doethineb ar gyfer ymchwilwyr ôl-raddedig newydd: Rhan un. Blog yr Academi Ddoethurol.

Arfon, E., Jepson, E, and Pankakoski, K. (2019). Amlieithrwydd ac aml-hunaniaethau yng Nghymru: ymagwedd greadigol at flog cynadleddau ymchwil ac ymarfer. 

Pankakoski, K. (2017). Teuluoedd tairieithog mewn prifddinasoedd dwyieithog. Blog y Gymdeithas Athronyddol.

Erthyglau mewn ieithoedd eraill

Pankakoski, K. (2021). Monkielisen lapsen aaltoileva kielten kehitys. Perhe maailmalla.

Pankakoski, K. (2020). Lapsiperhearkea kolmella kielellä. Vähäisiä lisiä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran blogi. ISSN 2341-7285

Pankakoski, K. & Pietikäinen, S. (2020). Kieli kasvaa lasta kuuntelemalla. Perhe maailmalla.

Pankakoski, K. (2019). Potensial pobl amlieithog. Blog Ysgol y Gymraeg.

Ymgysylltu, papurau a chyflwyniadau

CyflwyniadAstudiaeth gymharol o deuluoedd amlieithog yn Helsinki a Chaerdydd: ideolegau iaith rhieni.Dyddiau Ieithyddiaeth XLVII. 5-7 Mai 2021. Prifysgol Tampere, Y Ffindir.

Cyflwyniad ffotograffiaeth ac enillydd gwobr gyntaf: Myfyrdodau rhyngwladol yn ystod y Pandemig.Delweddau o
Arddangosfa ymchwil. 11 Rhagfyr 2020. Prifysgol Caerdydd, Cymru.

Cyflwyniad: Cat o'r enw Kedi a sut i godi polyglot. Tri munud Thesis. 30 Mehefin 2020. Academi Ddoethurol Prifysgol Caerdydd, Cymru.

Trefnu Amlieithrwydd ac aml-hunaniaethau yng Nghymru: cynhadledd greadigol ar gyfer ymchwil ac ymarfer gyda dau gydweithiwr doethurol Elin Arfon ac Eira Jepson. Cyllid a ddyfernir gan Amlieithrwydd  Creadigol. 6 Tachwedd, 2019, Prifysgol Caerdydd, Cymru.

Cyflwyniad poster: Astudiaeth gymharol o deuluoedd tairieithog yn Helsinki a Chaerdydd: dulliau trosglwyddo iaith rhwng y cenedlaethau. Cynhadledd Ymwybyddiaeth Amlieithog ac Arferion Amlieithog. 22-24 Tachwedd 2018. Prifysgol Tallinn, Estonia.

Cyflwyniad: Strategaethau iaith teuluoedd tairieithog. Seminar ESRC Gŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd . 9 Tachwedd 2017. Prifysgol Caerdydd, Cymru.

Cyflwyniad: Kolmikieliset lapset Helsingissä . 17 Awst 2017. Adran Ieithoedd Modern, Prifysgol Helsinki, Y Ffindir.

I gael rhestr lawn o ymrwymiadau a phrofiad y cyhoedd, anfonwch e-bost ataf.

Gosodiad

Astudiaeth gymharol o deuluoedd amlieithog yn y Ffindir a Chymru: safbwyntiau plant, ideolegau rhieni, a phrofiadau trosglwyddo iaith rhwng cenedlaethau

Goruchwylwyr

Jonathan Morris

Jonathan Morris

Senior Lecturer