Ewch i’r prif gynnwys
Thomas Payre

Mr Thomas Payre

(e/fe)

Myfyriwr ymchwil

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Trosolwyg

Ers mis Hydref 2022, rwy'n ymchwilydd doethurol llawn amser mewn athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwy'n mwynhau'r fraint o gael fy ngoruchwylio gan y Doctor Jonathan Mitchell a'r Athro Jonathan Webber.


Gan weithio ar hyd croestoriadau ffenomenoleg, athroniaeth Ffrangeg, astudiaethau llenyddol ac ieithyddiaeth, mae fy mhrosiect ymchwil yn archwilio pwysigrwydd ffordd o wneud ffenomenoleg yr ymarferwyr y byddaf yn eu galw'n 'ffenomenolegwyr llenyddol'.

Themâu ymchwil:
- Ffenomenoleg Ffrengig
- Ffenomenoleg Llenyddiaeth
- Astudiaethau Llenyddol ac Arddull

Peidiwch ag oedi cyn estyn allan os oes gennych ddiddordeb yn fy ymchwil – neu ar gyfer unrhyw ymholiad arall.

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn cynnwys dadansoddiad o'r berthynas agos rhwng dulliau llenyddol o fynegiant a dull ffenomenolegol yng ngwaith pedwar awdur: Marcel Proust, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty a Frantz Fanon. Y nod trosfwaol yw dadlau dros bwysigrwydd ffordd o wneud ffenomenoleg yr ymarferwyr y byddaf yn eu galw'n 'ffenomenolegwyr llenyddol'. Yn achos pob awdur, byddaf yn dogfennu'r problemau y maent naill ai'n eu manylu neu'n eu datgelu yn ymhlyg mewn dulliau disgrifiadol athronyddol traddodiadol, a'r ffordd benodol y maent yn ymgorffori'r ffordd wahanol hon o wneud ffenomenoleg, fel 'ffenomenolegwyr llenyddol'. Mae gen i ddiddordeb hefyd i weld sut mae'r ffordd unigryw hon o wneud ffenomenoleg yn effeithio ar ddadansoddiadau pendant o ffenomenau penodol (e.e., llif tymhorol profiadau, cymeriad penodol rhai mathau o brofiadau ar y cyd). Yn olaf, byddaf yn penderfynu a yw'r newid tybiedig hwn i 'lythrennol-ffenomenoleg' yn nodi trobwynt methodolegol mewn ffenomenoleg, neu a ellir dod o hyd i fersiynau o'r syniad hwn ar ffurf eginol mewn ffenomenolegwyr clasurol fel Husserl a Heidegger. 

Gosodiad

Llenyddol-ffenomenolegwyr. A yw ysgrifennu llenyddol ac arddull yn datgelu dull disgrifiadol newydd yn Phenomenoleg?

Addysgu

  • Semester yr Hydref 2022: Tiwtor Seminar y modiwl 'Athroniaeth Foesol a Gwleidyddol'.
  • Semester y gwanwyn 2023: Tiwtor Seminar y modiwl 'Meddwl, Meddwl a Realiti'.