Ewch i’r prif gynnwys
Domiziana Rossi

Miss Domiziana Rossi

Myfyriwr ymchwil

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Trosolwyg

Rwy'n fyfyriwr doethurol sy'n canolbwyntio ar Drefolaeth Sassanaidd a'r canfyddiad o fannau trefol ar ôl y goncwest Arabaidd-Mwslimaidd. Mae fy niddordebau ymchwil yn rhychwantu Archaeoleg a Hanes Persia Cyn-Islamaidd. 

Cefndir Academaidd:

BA, Archeologia e culture dell'Oriente e dell'Occidente, La Sapienza Università di Roma (2009-2013) 

MA, Ricerca, Documentazione e Tutela dei Beni Archeologici, Alma Mater Studiorum Università di Bologna (2013-2016)

MA, Hanes yr Henfyd, Prifysgol Caerdydd (2018-2019)

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil:

- Brenhinllin Sasanaidd (224-650 OC)

- Hanes a Diwylliant Iran

- Ymerodraeth Persiaidd Hynafol

- Archaeoleg y Dirwedd

Cyhoeddiadau:

Persia e Roma, due visioni differenti sulla sconfitta di Giuliano l'Apostata" (Persia a Rhufain, dau gysyniad gwahanol am orchfygiad Julian yr Apostate) yn Forma Urbis, n. 10 Hydref, 2016, XXI: 23-26.

"A road to Fīrūzābād" yn EX NOVO, Journal of Archaeology, Cyf. 3, Rhagfyr 2018: 75-96.

Cynadleddau

Cynhadledd Ôl-raddedig Sefydliad y Clasuron a Hanes yr Henfyd Prifysgolion yng Nghymru 'Naratifau Pŵer', Prifysgol Abertawe (Tachwedd 2019) - Teitl papur : Brenhinoedd Sasanian fel Penderfynwyr: Ail-lunio'r Ērānshahr. 

Y Bedwaredd Gynhadledd Ddwyflwydd ar Astudiaethau Iran, Symposia Iranica, Prifysgol Saint Andrews (Ebrill 2019) - Teitl papur : Rhesymau y tu ôl i'r weithred sylfaen; myfyrdodau ar ddiwylliant Sasania.

Cynhadledd Ôl-raddedig Sefydliad y Clasuron a Hanes yr Henfyd Prifysgolion yng Nghymru 'Sgyrsiau gyda'r Arall', Prifysgol Caerdydd (Tachwedd 2018) - Teitl papur : Llais merched Achaemenid

Cyngres Ganoloesol Ryngwladol, Prifysgol Leeds (Gorffennaf 2018) - Teitl papur : Myfyrdod ar safbwynt gorffennol Sasanian trwy ffynonellau Islamaidd.

IV rhifyn o gynhadledd Anthropoleg ac Archeoleg, Antropologia e Archeologia dell'Amore (Mai 2017) - Teitl papur : Khosrow e Shirin, ovvero la rilettura di edifici storici in chiave amorosa .

Cynhadledd Flynyddol Archaeoleg Myfyrwyr, Prifysgol Caergrawnt (Medi 2016) - Teitl papur : Dinas Sasanid yn newid drwy'r oesoedd.Addysgu

Goruchwylwyr

Eve Macdonald

Dr Eve Macdonald

Uwch Ddarlithydd mewn Hanes yr Henfyd (Absenoldeb Astudio 2022/3)

External profiles