Ewch i’r prif gynnwys
Megan Wadon

Megan Wadon

(hi/ei)

Myfyriwr ymchwil

Yr Ysgol Seicoleg

Email
WadonM@caerdydd.ac.uk
Campuses
Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

Articles

Ymchwil

Mae fy ymchwil presennol yn canolbwyntio ar gwsg a'r cof, gyda phwyslais ar brosesau sy'n cyfrannu at greadigrwydd. Mae gennyf ddiddordeb arbennig yn y plastigrwydd niwral sy'n gysylltiedig â hyn a sut y gallwn ddefnyddio peirianneg cwsg i wella'r prosesau hyn. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn atgofion emosiynol a sut y gallem ddefnyddio peirianneg cwsg i wella symptomau seiciatrig. Yn flaenorol, rwyf wedi ymchwilio i'r cysylltiadau genetig rhwng anhwylderau geni cyn amser a niwroddatblygiadol a'r symptomatoleg seiciatrig sy'n gysylltiedig â dystonia.

Gosodiad

Peirianneg Cysgu i Hybu Datrys Problemau Creadigol

Addysgu

Darlithydd blaenorol ar gyfer Rhaglen Addysgu Hyfforddeion Uwch CAMHS