Ewch i’r prif gynnwys

Mr Paul Adamson

Darlithydd

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Trosolwyg

Rwy'n Ffisiotherapydd Arbenigol Clinigol sy'n gweithio i BIP Caerdydd a'r Fro.  Mae fy mhrif rolau'n cynnwys asesu a thrin pob cyflwr cyhyrysgerbydol mewn adran cleifion allanol brysur yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd (CRI).  Mae cwmpas fy ymarfer yn cynnwys gweithio gydag Ymgynghorwyr Orthopedig Arbenigol yn flaenorol yn ogystal ag asesu a thrin cleifion â chyflyrau pen-glin mewn lleoliad Gofal Sylfaenol.

Rwyf hefyd yn ymwneud â darparu addysgu a mentora ar gyfer holl staff clinigol CRI yn ogystal â darparu addysgwyr clinigol/rôl addysgu ar gyfer myfyrwyr BSc ac MSc o Brifysgol Caerdydd.  

Mae fy nghefndir yn cynnwys cwblhau gradd BSc (Anrh) Gwyddor Chwaraeon (1994-97), yn ogystal â BSc (Anrh) Ffisiotherapi (1998-2001).  Rwyf hefyd wedi cwblhau MSc mewn Ffisiotherapi Niwrogyhyrysgerbydol ac rwyf wedi bod yn aelod o'r MACP ers 2

Cyhoeddiad

2018

2016

2015

Cynadleddau

Erthyglau