Ewch i’r prif gynnwys
Haroon Ahmed

Dr Haroon Ahmed

Uwch Ddarlithydd Clinigol mewn Epidemioleg. Cyfarwyddwr, Cynllun Cymrodyr Academaidd

Yr Ysgol Meddygaeth

Trosolwyg

Rwy'n Ddarllenydd Clinigol mewn Epidemioleg ac yn Gyfarwyddwr y Cynllun Cymrodyr Academaidd yn yr Is-adran Meddygaeth Boblogaeth, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, ac yn feddyg teulu gweithredol yng Nghanolfan Gofal Sylfaenol Tredeler, Caerdydd.

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar atal, diagnosis, triniaeth, ac effeithiau ehangach heintiau cyffredin. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn sut mae haint a thriniaeth gwrthfiotig yn effeithio ar bobl â chyflyrau hirdymor penodol (e.e. clefyd cardiofasgwlaidd), neu amlforbidrwydd. Mae'r rhan fwyaf o'm hymchwil yn defnyddio dulliau casgliadau achosol a data iechyd a gesglir yn rheolaidd ar raddfa fawr, ond mae gen i brofiad hefyd o dreialon clinigol aml-ganolfan fawr.

Rwyf wedi cynnal Cymrodoriaethau gefn wrth gefn o'r NIHR [Doethuriaeth, 2014-2019 ac Uwch 2020-2023].

Rwy'n cydweithio â chydweithwyr o UKHSA a sefydliadau academaidd ledled y DU.

Rwy'n  cyd-arwain y pecyn gwaith Heintiau ar gyfer Canolfan Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Cymru a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (Canolfan PRIME Cymru).

Mae gennyf ddiddordeb sylweddol mewn cefnogi hyfforddeion academaidd clinigol. Fi yw Cyfarwyddwr y Cynllun Cymrodyr Academaidd, cynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n recriwtio, cefnogi a mentora meddygon teulu sydd newydd gymhwyso am ddwy flynedd ac sy'n darparu cyfleoedd ar gyfer ymchwil, addysgu ac astudiaethau ôl-raddedig. Rwyf hefyd yn cyd-arwain carfan Caerdydd o raglen WCAT a mentor Hyfforddiant Academaidd Meddygon Teulu.

Mae fy rolau addysgu yn cynnwys modiwlau dysgu ar sail achosion, cyd-arwain modiwl heintiau'r BSc Rhyng-gyfrifedig Iechyd Poblogaeth, a goruchwylio prosiectau MPH, SSC, a BSc rhyng-gyfrifedig.

 

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2013

2012

Erthyglau

Bywgraffiad

Cymwysterau  

2019                 PhD, Prifysgol Caerdydd

2012                 Epidemioleg PGD, Hylendid Ysgol Llundain a Meddygaeth Drofannol. (gwahaniaethu).

2012                 MRCGP, Aelodaeth, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol.

2008                 MRCS, Aelodaeth, Coleg Brenhinol Llawfeddygon Caeredin.

2003                 MB BCh, Prifysgol Cymru, Coleg Meddygaeth.

Grantiau Ymchwil fel Prif Ymchwilydd

Gwella canlyniadau i bobl hŷn sydd â haint ar y llwybr wrinol mewn gofal sylfaenol, Cymrodoriaeth Ddoethurol NIHR, £360,000, Medi 2014 - Medi 2019.

Rhagnodi Triniaeth Gwrthfiotig yn Fwy Diogel ar gyfer Heintiau mewn Defnyddwyr Meddyginiaeth Gwrth-coaguLant (SPATIAL), Cymrodoriaeth Uwch NIHR, £380,000, Mehefin 2020 - Mai 2023.

Infarction myocardaidd a strôc Haint llwybr troeth tO URInary dilynol (MISSOURI), Grant Ymchwil BHF, £220,000, Mai 2021 - Ebrill 2024.

Grantiau Ymchwil fel Cyd-ymchwilydd

Rheoli gofal sylfaenol dynion â symptomau llwybr wrinol is: Datblygu cymorth diagnostig a gwneud penderfyniadau (PriMUS), NIHR HTA, £1.5M, Ebrill 2017 – Mai 2020.

Canolfan Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys Cymru (PRIME), Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, £1.8M, Ebrill 2018 – Mawrth 2020, ac yna ad-dalwyd £4.8M rhwng Ebrill 2020 a Mawrth 2025.

Beta-atalyddion ar gyfer proffylacsis amrywiadau oesoffageal (BOPP), NIHR HTA, £2.2M, Ionawr 2019 – Mehefin 2024.

IMtesting Prophylactic Defnydd gwrthfiotig ar gyfer UTI Rheolaidd, Cymrodoriaeth Ddoethurol NIHR ar gyfer Leigh Sanyaolu, Cyd-oruchwyliwr, £650,000, Medi 2021-Awst 2025.