Ewch i’r prif gynnwys
Sue Annetts  MSc MCSP SRP SFHEA

Mrs Sue Annetts

(Mae hi'n)

MSc MCSP SRP SFHEA

Uwch Ddarlithydd: Ffisiotherapi

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Trosolwyg

Research Interests

 • Assessment, Learning and Teaching
 • Ergonomic Seating
 • Manual Handling
 • Test of Incremental Respiratory Endurance (TIRE)

Cyhoeddiad

2019

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

I am a member of the musculoskeletal research team within physiotherapy.   I also conduct research as part of my role as the Department$acirc;  s assessment officer.

Addysgu

Mae'r rhan fwyaf o'm haddysgu a'm hasesiad ar y rhaglen BSc Ffisiotherapi (Anrh); Y pynciau rwy'n eu haddysgu a'u hasesu amlaf yw anatomeg (arweinydd modiwl), sgiliau cyhyrysgerbydol ffisiotherapi, dulliau ymchwil, a datblygiad personol a phroffesiynol. Rwy'n addysgu, asesu a goruchwylio myfyrwyr traethawd hir ar y rhaglenni MSc Ffisiotherapi (ôl-gofrestru a chyn-gofrestru.

Ym mis Chwefror 2022 deuthum yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Bywgraffiad

Rolau a chyfrifoldebau (presennol a'r gorffennol)

Cymhwysais fel ffisiotherapydd siartredig ym 1988 ac rwyf wedi gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau clinigol (gan gynnwys ymddiriedolaethau'r GIG, practis preifat / ysbytai a chlinigau chwaraeon) er gwaethaf y DU, gan arbenigo yn bennaf mewn anhwylderau cyhyrysgerbydol. Ym 1998, dechreuais gyflogaeth fel darlithydd ffisiotherapi ac, yn ogystal â chyfrifoldebau addysgu, rwyf wedi mwynhau amrywiaeth o rolau a chyfrifoldebau yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd.  Mae'r rhain yn cynnwys Arweinydd Modiwlau, Cyswllt Anabledd (ar gyfer y rhaglen ac ar gyfer yr Ysgol); Swyddog Asesu (ar gyfer y rhaglen ac ar gyfer yr Ysgol); Swyddog Arfer Annheg (ar gyfer y Rhaglen ac ar gyfer yr Ysgol); Cyfarwyddwr Cyswllt ar gyfer Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd; ac ar hyn o bryd rwy'n Arweinydd Modelu Llwyth Gwaith.  

 

 

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr (Enwebwyd), Prifysgol Caerdydd, 2019
 • Grant Ymchwil HCPC ar gyfer Prosiect Adborth Sain, 2013
 • Gwobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu yr Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd (Enillydd), Prifysgol Caerdydd, 2011

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod / Wladwriaeth HCPC Cofrestredig
 • Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi Aelodau
 • Aelod Gymdeithas Ymchwil Poen Cefn

Safleoedd academaidd blaenorol

Arweinydd Modelu Gwaith (Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd)

Pwyllgorau ac adolygu

 • Adolygydd ar gyfer y cyfnodolyn, "Innovation in Education and Teaching international"
 • Aelod o'r Pwyllgor Anabledd a Chynhwysiant a Chydraddoldeb yr Ysgol Gofal Iechyd

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n goruchwylio ystod o fyfyrwyr traethawd hir israddedig ac ôl-raddedig.

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Ffisiotherapi cyhyrysgerbydol