Ewch i’r prif gynnwys
Victoria Basham

Yr Athro Victoria Basham

Athro Cysylltiadau Rhyngwladol a Phennaeth Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
BashamV@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74360
Campuses
Adeilad y Gyfraith, Ystafell 3.10, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Trosolwyg

Mae fy niddordebau ymchwil ym maes Astudiaethau Milwrol Beirniadol (www.criticalmilitarystudies.org) ar groestoriadau cysylltiadau rhyngwladol ffeministaidd, geowleidyddiaeth feirniadol a chymdeithaseg wleidyddol ryngwladol. Mae fy ngwaith yn ceisio archwilio sut mae rhyfel, a pharodrwydd rhyfel, yn siapio bywydau beunyddiol pobl a sut y gall bywyd bob dydd, yn ei dro, ddylanwadu a hwyluso rhyfel a chanlyniadau geopolitical eraill. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn sut mae rhywedd, hil, ethnigrwydd, rhywioldeb a dosbarth cymdeithasol yn siapio blaenoriaethu, defnyddio a chyflawni grym milwrol, yn enwedig mewn cymdeithasau democrataidd rhyddfrydol.

Yn 2015, deuthum yn Brif Olygydd y cyfnodolyn Critical Military Studies (Taylor & Francis) a gyd-sefydlwyd gennyf hefyd (http://www.tandfonline.com/loi/rcms20).

Rwy'n gyd-olygydd cyfres lyfrau Gwasg Prifysgol Caeredin, Advances in Critical Military Studies, gyda Dr Sarah Bulmer ym Mhrifysgol Caerwysg (https://edinburghuniversitypress.com/series-advances-in-critical-military-studies.html).

Roeddwn hefyd yn Llywydd Cymdeithas Astudiaethau Rhyngwladol Ewrop (http://www.eisa-net.org/) rhwng 2017 a 2019. Yn 2017 bûm yn Gadeirydd Rhaglen (gyda Dr Cemal Burak Tansel ym Mhrifysgol Sheffield) yn 11eg Cynhadledd Pan-Ewropeaidd yr EISA ar Gysylltiadau Rhyngwladol, a gynhaliwyd yn Barcelona, Sbaen (http://www.paneuropeanconference.org/2017/).

 

Cyhoeddiad

2023

 • Basham, V. 2023. War and socio-political orders. In: Guillaume, X. and Grayson, K. eds. Security Studies: Critical Perspectives. Oxford: Oxford University Press, pp. 104-120.

2022

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2013

2011

2009

2008

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

I am currently working on an ESRC-Ministry of Defence grant with Dr Sergio Catignani at the University of Exeter on a project titled, Sustaining Future Reserves 2020: Assessing Organisational Commitment in the Reserves. The project considers those factors that shape and influence the commitment of volunteer reservists to serving in the British Army Reserves and what issues might motivate them to continuing serving or restrict them from doing so. It pays particular attention to the influence of family life and the pressures of civilian employment on the decisions that reservists make about their commitment to serving and intentions to remain in the Reserves, because the Army is becoming increasingly reliant on reservists at a time when changes to employment patterns and family life may also be placing greater pressure on them and their families.

Addysgu

I currently teach on the level 2 module, Gender, Sex and Death and in 2017/2018 I will be teaching on the level 3 modules, The Politics of Violence and Killing and War and Society. 

I am also happy to supervise research students in the following areas:

 • Critical military studies
 • Critical approaches to war and peace
 • Militarism and militarization
 • Ddiscourse analysis, ethnography and qualitative interview research pertaining to critical military studies and critical security studies

Bywgraffiad

Prior to joining Cardiff (in January 2016), Victoria worked at the University of Exeter (from September 2009) and before that, spent several years at the University of Bristol obtaining her undergraduate degree in Social Policy and Politics (2002), completing her PhD on gender, race and sexuality in the British Armed Forces (2007), and carrying out an ESRC Postdoctoral Fellowship (2007-2008), during which she was also a Visiting Fellow at the York Centre for International and Security Studies (YCISS), Toronto, Canada.

Meysydd goruchwyliaeth

 • Astudiaethau milwrol critigol
 • Dulliau beirniadol o ryfel a heddwch (ffeministaidd, ôl-drefedigaethol ac IPE)
 • Militariaeth, milwriaeth ac ansicrwydd
 • Sgandal ac ymddygiad Miitary
 • Plant mewn Cysylltiadau Rhyngwladol
 • Curadu a diwylliannau rhyfel a militariaeth
 • Dadansoddiad o ddisg, ethnograffeg ac ymchwil cyfweliad ansoddol sy'n ymwneud ag astudiaethau milwrol beirniadol ac astudiaethau diogelwch critigol

Goruchwyliaeth gyfredol

Claire Thurlow

Claire Thurlow

Myfyriwr ymchwil

Nicola Lester

Nicola Lester

Myfyriwr ymchwil

Vicky Sutch

Vicky Sutch

Myfyriwr ymchwil

Hannah Richards

Hannah Richards

Myfyriwr ymchwil