Ewch i’r prif gynnwys
Alix Beeston

Dr Alix Beeston

Uwch Ddarlithydd

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Email
BeestonA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75412
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell 1.21, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Uwch-ddarlithydd mewn Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae fy ngwaith yn rhyngddisgyblaethol o ran cwmpas a ffeministaidd o ran ymagweddau, gan ganolbwyntio ar ffilm, ffotograffiaeth a llenyddiaeth yr ugeinfed ganrif a'r unfed ganrif ar hugain, yn enwedig yn yr Unol Daleithiau. Mae gen i ddiddordeb ym mhotensial moesegol cynrychioliadau menywod mewn ysgrifennu a diwylliant gweledol, yn ogystal ag yn hanes llafur creadigol menywod.

Rwy'n awdur In and Out of Sight: Modernist Writing and the Photographic Unseen (Oxford University Press, 2018; clawr papur 2023) a'r cyd-olygydd, gyda Stefan Solomon, o Incomplete: The Feminist Possibilities of the Unfinished Film, sydd newydd gael ei ryddhau gan Wasg Prifysgol California. Ym mis Tachwedd 2022, cyd-guradodd Stefan a minnau Unfinished: Women Filmmakers in Process, gŵyl ffilm a chyfres o weithdai a gynhaliwyd yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd.

Ar hyn o bryd rwy'n gorffen llyfr masnach ysgolheigaidd newydd, dan y teitl petrus The Image Encounters: Photography and the Feminist Art of Being Seen, sydd o dan gontract gyda MIT Press. Cyd-olygais, gyda Pardis Dabashi, fforwm Gweledol rheolaidd ar lwyfan ar-lein Moderniaeth/moderniaeth ac rwyf hefyd yn eistedd ar fwrdd golygyddol y gyfres llyfrau Ffilm a Theledu heb ei wneud yn Intellect a bwrdd cynghori Rhwydwaith Modernaidd Cymru. Gyda Katherine Fusco a John Hoffmann, rwy'n arwain Grŵp Diddordeb Arbennig newydd mewn Astudiaethau Ffilm yn y Gymdeithas Astudiaethau Modernaidd, a lansiwyd ym mis Hydref 2023.

Yng Nghaerdydd, fi yw Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, yn ogystal ag aelod sefydlol a chyd-gynullydd Gweithiau Delwedd: Ymchwil ac Ymarfer mewn Diwylliant Gweledol, sy'n darparu cyd-destunau arloesol i academyddion a myfyrwyr sy'n gweithio ar ddiwylliant gweledol i gysylltu ag artistiaid ac ymarferwyr.

Cyflwyniadau diweddar ac sydd ar ddod:

 • Siaradwr gwadd, Finnish Radio, 18 Rhagfyr 2022
 • Siaradwr gwadd, BBC Radio Wales Arts Show, "Merched Creadigol," 10 Mawrth 2023
 • Trefnydd a chyfranogydd y bwrdd crwn, "The Dial Is Broken!: Sianelu Archifau Ffilm Ffeministaidd anghyflawn a heb ei orffen, Cynhadledd Hanes Ffilm a Theledu i Fenywod, Prifysgol Sussex, 14–16 Mehefin 2023
 • Cyflwynydd, Chwilio am Léontine, Canolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd, 18 Mehefin 2023
 • siaradwr gwadd, Film Dadwneud: Elfennau o Sinema Segur, Silent Green a Kino Arsenal, Berlin, 20–23 Gorffennaf 2023
 • Siaradwr gwadd, Rhwydwaith Llyfrau Newydd: podlediad ffilm , 2 Awst 2023
 • siaradwr gwadd, podlediad Gorffen, Medi 2023
 • Darlith westeion, "Encounters Delwedd a Ffeministiaeth Ffotograffiaeth," Galeri Penn Cinema and Media Studies Coloquium, Prifysgol Pennsylvania, Philadelphia, 25 Hydref 2023
 • Cyfranogwr y bwrdd crwn, "The Modernist Nude," a chadeirydd, "Bwrdd Rownd Ffeministaidd," Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Astudiaethau Modernaidd, Brooklyn, 26–29 Hydref 2023

Cyhoeddiadau diweddar ac sydd ar ddod:

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Articles

Book sections

Books

Websites

Ymchwil

I mewn ac allan o'r golwg

Cyhoeddwyd fy llyfr cyntaf, In and Out of Sight: Modernist Writing and the Photographic Unseenfel rhan o'r gyfres Llenyddiaeth a Diwylliant Modernaidd yng Ngwasg Prifysgol Rhydychen yn 2018; Rhyddhawyd fersiwn clawr meddal yn 2023. Gan dynnu ar waith mewn astudiaethau diwylliant gweledol sy'n pwysleisio'r cydadwaith rhwng delweddau llonydd a symudol, mae'r llyfr hwn yn rhoi cyfrif newydd o'r berthynas rhwng ffotograffiaeth a llenyddiaeth fodern—llenyddiaeth yr ystyriwyd ers amser maith i olrhain, yn ei arbrofi ffurfiol, ddylanwad technolegau gweledol modern. Ymddangosodd gwaith o ac wrth ymyl y prosiect hwn yn PMLA®, Moderniaeth / Moderniaeth, ac Arizona Quarterly.

Yn The Year's Work in English Studies, canmolodd Shawna Ross fethodoleg arloesol a rhyngddisgyblaethol In and Out of Sight, gan ddweud mai'r llyfr "may be the most thrilling offering of 2018." Adolygwyd In and Out of Sight hefyd mewn Moderniaeth / moderniaeth fel astudiaeth "treiddgar, celfyddydol, a gwreiddiol" sydd, yn ei fethodoleg o "montage beirniadol," "yn gofyn cwestiynau pwysig ar gyfer dyfodol astudiaethau modernaidd." Galwodd yr adolygydd ar gyfer Hanes Llenyddol Americanaidd y stori yn "bwerus a pherswadiol," "un o sawl adroddiad cyffrous ac arloesol am y berthynas rhwng llenyddiaeth a ffotograffiaeth i ymddangos yn ystod y blynyddoedd diwethaf," tra bod yr adolygydd ar gyfer MFS: Astudiaethau Ffuglen Fodern Fe'i disgrifiwyd fel "llyfr cyntaf beiddgar, "effeithiol," a "thrawiadol [sydd] yn gwneud cyfraniadau sylweddol nid yn unig at ddarllen moderniaeth lenyddol a gweledol ond at ddealltwriaeth o ryw, hil, a dosbarth yn niwylliant America yr ugeinfed ganrif." Mae adolygiadau cadarnhaol pellach wedi ymddangos yn The Modern Language Review,  Y Adolygiad Modernaidd, NOFEL: Fforwm ar Ffuglen, ac Astudiaethau Modernaidd Ffeministaidd.

Delweddau Encounters

Ar hyn o bryd rwy'n gorffen llyfr masnach ysgolheigaidd newydd, o'r enw petrus Image Encounters: Photography and the Feminist Art of Being Seen, sy'n cynnig hanes cyfoethog a chreadigol o fenywod mewn ffotograffiaeth. Yn cynnwys microessays beirniadol-greadigol rhyng-gysylltiedig sy'n ystyried delweddau penodol o fenywod a merched o bob rhan o hanesion ffotograffiaeth, mae Image Encounters yn cofleidio'r hyn y mae'n ei ddamcaniaethu, sef y ffotograff fel gwrthrych sy'n ymyrryd, safle o gyfarfod: o hunan ac eraill, gwyliwr a gweld; o'r gorffennol a'r presennol, yma ac mewn mannau eraill; o feddwl a theimlad, arsylwi a dychymyg. Yn y cyfarfyddiadau delwedd hyn, rwy'n dadlau, mae egni ffeministaidd a allai droi gweld a chael ei weld yn gelfyddyd dragwyddol, ryddfrydol.  Image Encounters dan gytundeb gyda MIT Press. 

Image Encounters yn ailddychmygu ac yn ymestyn prosiect digidol cynharach ar Instagram o'r enw Merched Gwrthrych: A History of Women in Photography. Wedi'i lansio ym mis Mawrth 2018, ac yn gwneud defnydd o gasgliadau Amgueddfa George Eastman, roedd y prosiect hwn yn cynnwys delweddau o ffotograffiaeth gynnar i'r presennol, ynghyd â microtraethodau yn archwilio cynrychiolaeth menywod. Gallwch ddarllen y traethawd rhagarweiniol yma ac erthygl arall am y prosiect ar flog Gwasg Prifysgol RhydychenTrafodwyd Object Women hefyd yn yr erthygl hon o Gynhadledd Cymdeithas Astudiaethau Modernaidd 2018; Yn 2020, adlewyrchais ar y prosiect yn y nodwedd hon ar gelf gyfoes ac Instagram yn ASAP / J.

Anghyflawn

Gyda Stefan Solomon (Prifysgol Macquarie, Sydney), coolygais y casgliad traethodau Incomplete: The Feminist Possibilities of the Unfinished Film, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2023 fel rhan o'r gyfres lyfrau Feminist Media Histories yng Ngwasg Prifysgol California. Mae'r casgliad diffiniol maes hwn yn sefydlu prosiectau ffilm anorffenedig—wedi'u gadael, eu torri, eu colli, neu eu gorffen-agored—fel adnoddau cyfoethog a thanbrisio ar gyfer astudiaethau ffilm a chyfryngau ffeministaidd. Mewn cyfres o benodau a ymchwiliwyd yn ddwfn ac a luniwyd yn greadigol, mae ysgolheigion yn ymuno ag ymarferwyr ffilm i agosáu at y ffilm anorffenedig fel safle delfrydol ar gyfer datgelu profiadau byw, amodau ymarferol, a realiti sefydliadol cynhyrchu ffilmiau menywod ar draws cyfnodau hanesyddol a ffiniau cenedlaethol. Mae anghyflawn yn adfer prosiectau ac arferion sydd ar y cyrion mewn diwydiannau ffilm ac ysgolheictod fel ei gilydd, tra hefyd yn dangos sut mae gwneuthurwyr ffilm ffeministaidd wedi meithrin anghyflawn fel strategaeth esthetig.

Yn ddiweddar, rwyf wedi rhoi cyfweliadau am y prosiect hwn ar Finnish Radio, BBC Radio Wales, podlediad y Rhwydwaith Llyfrau Newydd a'r podlediad Gorffen. Ym mis Tachwedd 2022 yng Nghaerdydd, bu Stefan a minnau yn cyd-guradu gŵyl ffilm a chyfres o weithdai mewn cysylltiad â'r gwaith hwn, a oedd yn cynnwys ymarferwyr ffilm ac ysgolheigion o bob cwr o'r byd. Cyflwynwyd yr ŵyl mewn partneriaeth â Chanolfan Gelfyddydau Chapter ac fe'i hariannwyd gan grant a ddyfarnwyd gan gronfa Arloesi i Bawb Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd. Mae rhaglen yr ŵyl, sy'n cynnwys traethodau gennyf i, Stefan, Hannah Hamad, Mathilde Rouxel a Karen Redrobe, ar gael i'w gweld yma. Ymddangosodd erthyglau am yr ŵyl ar Wales Arts Review a chylchlythyr y Gymdeithas Astudiaethau Ffeministaidd.

Darlithoedd a chyllid gwahoddedig

Rwyf wedi cael gwahoddiad i roi darlithoedd sy'n gysylltiedig â'm hymchwil ym Mhrifysgol Rhydychen, Prifysgol Oxford Brookes, Prifysgol Caerwysg, Prifysgol Efrog, Coleg Prifysgol Dulyn, Prifysgol Harvard, Prifysgol Stanford, Prifysgol Michigan, y Ganolfan i Raddedigion ym Mhrifysgol Dinas Efrog Newydd, Prifysgol Pennsylvania, Prifysgol Ca'Foscari Fenis, Prifysgol Ca'Foscari Fenis, Canolfan Ymchwil y Gymdeithas ac Ysgrifennu ym Mhrifysgol Gorllewin Sydney, ac mewn mannau eraill.

Cefnogwyd fy ymchwil gan nifer o grantiau, gan gynnwys Grant Ymchwil y Gymdeithas Hanes Celf yn 2023, Grant Ymchwil Franklin Cymdeithas Athronyddol America yn 2020, Grant Teithio a Chymorth Cyhoeddi Academi Awstralia y Dyniaethau yn 2017, Grant Teithio Ymchwil y Gymdeithas Astudiaethau Modernaidd yn 2016, a Chymrodoriaeth Lillian Gary Taylor mewn Llenyddiaeth Americanaidd ym Mhrifysgol Virginia yn 2012. 

Addysgu

In the 2017-18 Spring Semester, I will be teaching a new second-year module in English Literature, "Object Women in Literature and Film." This module draws on key theories in feminist studies—including the notions of the male gaze and of female masquerade, as well as newer theories that connect issues of gender to issues of race, sexuality, ethnicity, and class—in examining a series of literary and visual texts, mostly from the turn of the century to the 1960s. Uncovering various tropes of the objectified woman, this module will also consider how female characters might challenge or circumvent their objectification. The final two weeks of the course will be given over to discussion of two contemporary texts that have elicited heated debate for their representations of women: Beyoncé’s Lemonade: The Visual Album (2016) and George Miller’s Mad Max: Fury Road (2015).

Bywgraffiad

I was born and educated in Sydney, Australia. At the University of Sydney, I earned a Bachelor of Arts (Media and Communications) with Distinction, before going on to postgraduate study in the Department of English, where I took First Class Honours in 2009 and the PhD in 2015.

Following the completion of my studies, I taught widely in twentieth and twenty-first century literature and film in this same department, as well as in the Department of Art History at the University of New South Wales. From 2016-2017, I was a Postdoctoral Research Fellow at the United States Studies Centre at the University of Sydney, before moving to Cardiff in October 2017 to assume the post of Lecturer in Modern and Contemporary Literature, with additional expertise in visual culture and gender studies.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Research fellowships and grants

 • Australian Academy of the Humanities (AAH) Research Travel Grant, 2017
 • AAH Publication Subsidy for In and Out of Sight: Modernist Writing and the Photographic Unseen, 2017
 • Anglican Deaconess Ministries Senior Research Fellowship (AUD 80,000), 2017
 • Department of English Grant for Publication, University of Sydney, 2016
 • Modernist Studies Association (MSA) Travel Grant for Annual Conference, 2016
 • MSA Research Travel Grant, 2016
 • MSA Travel Grant for Annual Conference, 2015
 • Lillian Gary Taylor Fellowship in American Literature, University of Virginia, 2012
 • Pacific Ancient and Modern Languages Association (PAMLA) Graduate Student Scholarship for Annual Conference, 2012
 • Postgraduate Travel Grant Award, University of Sydney, 2012
 • Postgraduate Support Scheme Funding, University of Sydney, 2012
 • Australian Postgraduate Award for duration of PhD candidature, 2010

Teaching awards and training

 • Faculty of Arts and Social Sciences (FASS) Student Teaching Commendations for “Transatlantic Negotiations” and “Imagining America,” University of Sydney, 2016
 • FASS Student Teaching Commendations for “Literature and Cinema,” “Imagining America,” and “Novel Worlds,” University of Sydney, 2015
 • FASS Student Teaching Commendations for “Imagining America,” University of Sydney, 2014
 • FASS Dean’s Citation for Excellence in Teaching, University of Sydney, 2012
 • Certificate of Completion, Teaching Development Program, University of Sydney, 2011

Aelodaethau proffesiynol

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2017-present: Lecturer in English, School of English, Communication and Philosophy, Cardiff University
 • 2016-2017: Postdoctoral Research Fellow, United States Studies Centre, University of Sydney
 • 2016: Sessional (Adjunct) Lecturer, Department of Art History, University of New South Wales
 • 2014-2016: Sessional (Adjunct) Lecturer, Department of English, University of Sydney

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Cyflwyniadau ac ymddangosiadau gwahoddedig:

 • siaradwr gwadd, Film Dadwneud: Elfennau o Sinema Segur, Silent Green a Kino Arsenal, Berlin, 20–23 Gorffennaf 2023
 • Cyfranogwr gwadd, Gweithdy Ôl-45-DU, Prifysgol Maynooth, 27–28 Mehefin 2022
 • Siaradwr gwadd, "The Photographic Nude: Surface, Skin, Flesh," Cyfres Seminar Rhyw a Thechnoleg, Ysgol Saesneg ac Ieithoedd Modern, Prifysgol Oxford Brookes, 17 Chwefror 2022 (ar-lein)
 • Siaradwr gwadd, "Kathleen Collins... Ar ôl ei farwolaeth," Gweithgor mewn Diwylliant Llenyddol a Gweledol, Prifysgol Stanford, 17 Tachwedd 2021 (ar-lein)
 • Darlith westai, "Kathleen Collins... Ar ôl ei farwolaeth, Cyfres Seminarau Ymchwil yr Ugeinfed a'r Unfed Ganrif ar Hugain, Adran Astudiaethau Saesneg, Prifysgol Durham (ar-lein), 4 Tachwedd 2021
 • Ymatebydd gwadd ar gyfer Ann Tartsinis, "Torrwch n' Pastwn i'r gwrthwyneb: Darllen Llyfrau Lloffion George Platt Lynes," Gweithgor ar gyfer Diwylliant Llenyddol a Gweledol, Prifysgol Stanford (ar-lein), Dydd Mercher 26 Mai 2021
 • Darlith westeion, "The Photographic Nude: Surface, Skin, Flesh," gydag Anne Anlin Cheng yn ymatebydd, Seminar Rhyngwladol: Ymchwil Newydd mewn Rhyw a Rhywioldeb," Ca' Prifysgol Foscari Fenis (ar-lein), 29 Ionawr 2021 
 • Darlith westai, "Ffotograffiaeth Fama: Gertrude Käsebier a Llinell Golwg Mamol," Sefydliad y Dyniaethau a'r Adran Saesneg, Drama a Ffilm, Coleg Prifysgol Dulyn (ar-lein), 7 Hydref 2020 
 • Cyfranogwr gwadd, "Astudiaethau Llenyddol Digidol yng Nghaerdydd: Trafodaeth gyda Katherine Bode," Rhwydwaith Diwylliannau Digidol Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, 29 Mai 2019
 • Darlith westai, "Frozen in the Glassy, Bluestreaked Air: John Dos Passos's Photographic Metropolis," Canolfan Ymchwil Ysgrifennu a Chymdeithas, Prifysgol Gorllewin Sydney, Awstralia, 26 Ebrill 2019
 • Darlith westai, "The Watch-Bitch Now: Reassessing the Natural Woman in Han Kang's The Vegetarian," a chyfranogwr y bwrdd crwn, "New Artistic Practices: Instagram as (Plat)Ffurflen," Canolfan Astudiaethau Modern, Prifysgol Efrog, 28 Chwefror 2019
 • Darlith westai, "Frozen in the Glassy, Bluestreaked Air," Seminar Ymchwil Llenyddiaeth Saesneg, Prifysgol Caeredin, 18 Ionawr 2019
 • Darlith westai, "Wedi'i rewi yn y Glassy, Bluestreaked Air," ac ymatebydd bwrdd crwn, "Cyfarwyddiadau Newydd mewn Astudiaethau Modernaidd," Seminar Ymchwil yr Ugeinfed Ganrif, Canolfan Graddedigion, Prifysgol Dinas Efrog Newydd, 2 Tachwedd 2018
 • Darlith westai, "Frozen in the Glassy, Bluestreaked Air," Seminar Ymchwil Llenyddiaeth America, Prifysgol Rhydychen, 11 Hydref 2018
 • Cyfranogwr gwadd yn y brif bord gron, "Rhyw ar groesffordd," ac arddangosfa ddigidol, "Merched Gwrthrychol: Hanes Menywod mewn Ffotograffiaeth," Rhyw mewn Cynhadledd Crossroads, Prifysgol Caerdydd, 16 Mai 2018
 • Darlith westeion, "Delweddau mewn Argyfwng: Arbrofion yn y Ffotograffig Anweledig," a chyflwynydd gweithdy, "O Archif i Erthygl," Gweithdy Astudiaethau Modernaidd, Prifysgol Michigan, 11–12 Ionawr 2018

Gweithgareddau ymgysylltu cyhoeddus dethol:

 • Siaradwr gwadd, Rhwydwaith Llyfrau Newydd: podlediad ffilm , 2 Awst 2023
 • Cyflwynydd, Chwilio am Léontine, Canolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd, 18 Mehefin 2023
 • Siaradwr gwadd, BBC Radio Wales Arts Show, "Merched Creadigol," 10 Mawrth 2023
 • Siaradwr gwadd, Finnish Radio, 18 Rhagfyr 2022
 • Curadur a chyflwynydd, Unfinished: Women Filmmakers in Process, Chapter Arts Centre, 17–20 Tachwedd 2022
 • Cynnal Sgwrs Lyfrau Caerdydd ar seminar ar-lein Octavia Butler a gynhaliwyd gan Brifysgol Caerdydd, 3 Mawrth 2021
 • Trefnydd, gyda Jess Cotton, a'r siaradwr, The Masked Face, seminar ar-lein a gynhelir gan Image Works: Research and Practice in Visual Culture, Prifysgol Caerdydd, 25 Tachwedd 2020
 • Trefnydd, gwesteiwr, a siaradwr, Instagram: Symposiwm, a noddir gan Image Works, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, 29 Chwefror 2020
 • Darlith gyhoeddus, "The Awakening: Too Strong a Drink for Moral Babes" Kate Chopin , Clwb Llenyddol Casnewydd a Gwent, Casnewydd, 30 Hydref 2019
 • Beirniad gwadd, Diwrnod Rhyngwladol y Menywod a rhyddhau Capten Marvel, Good Evening Wales, BBC Radio Wales, 8 Mawrth 2019
 • Trefnydd a gwesteiwr, Parti Lansio ar gyfer Gwaith Delwedd: Ymchwil ac Ymarfer mewn Diwylliant Gweledol, yn cynnwys y ffotograffydd Clémentine Schneidermann, Canolfan Gelfyddydau Chapter, 21 Chwefror 2019
 • Panelydd gwadd, "Cynrychiolaeth Menywod Mwslimaidd mewn Ffotograffiaeth," Ffotogallery Cymru, Caerdydd, 18 Medi 2018
 • Cyfranogwr y Ford Gron, "The Problem With Rhondda Rips It Up", Wales Arts Review, 5 Gorffennaf 2018
 • Beirniad gwadd, The Review Show, BBC Radio Wales, 15 Mehefin 2018

Pwyllgorau ac adolygu

Gwasanaeth proffesiynol:

 • Cyd-drefnydd, Grŵp Diddordeb Arbennig mewn Astudiaethau Ffilm yn y Gymdeithas Astudiaethau Modernaidd (MSA) (2023 yn parhau)
 • Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn, Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth (ENCAP) (2021 yn parhau)
 • Aelod, Pwyllgor Beirniadu Gwobr Llyfr Blynyddol yr MSA (2021)
 • Aelodau, Pwyllgor Recriwtio a Derbyn ENCAP (2019–2020)
 • Sefydlydd ac aelod sefydlu, Gwaith Delwedd: Ymchwil ac Ymarfer mewn Diwylliant Gweledol (2018 parhaus)
 • Aelod o'r Bwrdd Cynghori, Modernist Network Cymru (2018 parhaus)
 • Sylfaenydd a chynullydd, Gweithdy Modern a Chyfoes, ENCAP, Prifysgol Caerdydd (2017 parhaus)
 • Cynrychiolydd Gyrfa Cynnar, Pwyllgor Strategaeth Ymchwil ENCAP (2018–2020)
 • Cynullydd, gyda Catherine Laing, Sgwrs Lyfrau Caerdydd (2017–2019)
 • Aelodau, Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, ENCAP, Prifysgol Caerdydd (2017–2018)

Golygu ac adolygu:

 • Aelod bwrdd cynghori golygyddol, cyfres llyfrau Ffilm a Theledu Unmade yn Intellect (2020 parhaus)
 • Cyd-olygydd (gyda Pardis Dabashi), fforwm Visualities, Moderniaeth/moderniaeth Print Plus (2019 parhaus)
 • Adolygydd llawysgrifau, MIT Press (2023), Gwasg Prifysgol Caeredin (2020), Gwasg Prifysgol Rhydychen (2019), a Rowman & Littlefield (2018)
 • Adolygydd cyfnodolion, Llenyddiaeth yr ugeinfed ganrif, gwahaniaethau: A Journal of Feminist Cultural Studies, ELH: English Literary History, Astudiaethau Modernaidd Ffeministaidd, Moderniaeth/moderniaeth, Llenyddiaeth a Hanes, a Sociologica

Meysydd goruchwyliaeth

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio nifer o fyfyrwyr PhD y mae eu prosiectau'n datblygu dulliau ffeministaidd o ymdrin â llenyddiaeth, ffilm a chelf weledol. Mae gen i brofiad o oruchwylio PhD mewn ymchwil ac ymarfer creadigol ac rwyf wedi cefnogi sawl cais llwyddiannus am gyllid ôl-raddedig drwy Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol De a Gorllewin Cymru.

Byddwn yn falch o glywed gan ddarpar fyfyrwyr PhD sy'n ceisio cyllid o dan y cynllun DTP neu gan sefydliadau eraill mewn meysydd sy'n cysylltu â'm harbenigedd. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys:

 • llenyddiaeth fodern a chyfoes , yn enwedig yn yr Unol Daleithiau;
 • astudiaethau diwylliant gweledol (ffotograffiaeth, ffilm a theledu, gan gynnwys yn yr oes ddigidol);
 • rhyngfyfyrdod, h.y. y berthynas rhwng gwahanol ffurfiau cyfryngau;
 • astudiaethau rhywedd a ffeministaidd, a;
 • Astudiaethau Affricanaidd Americanaidd.

Goruchwyliaeth gyfredol

Josie Cray

Josie Cray

Myfyriwr ymchwil

Alaa Al Ghamdi

Alaa Al Ghamdi

Myfyriwr ymchwil

Beth Pyner

Beth Pyner

Myfyriwr ymchwil

Shaista Chishty

Shaista Chishty

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Ala'a Al Ghamdi, "Ysgrifennu Menywod Arabaidd-Americanaidd ar ôl 9/11" (traethawd ymchwil a basiwyd gyda mân gywiriadau, Gorffennaf 2023; goruchwyliaeth ar y cyd â Radhika Mohanram)

ReBecca Compton, "RPG: Rhywedd chwarae rôl: Effeithiau Cynrychioliadau o Ryw mewn Gemau Fideo ar y Byd Go Iawn" (traethawd ymchwil wedi'i basio gyda mân gywiriadau, Gorffennaf 2019; goruchwyliaeth ar y cyd ag Anthony Mandal)

Arbenigeddau

 • Astudiaethau llenyddol
 • Ffilm a theledu
 • Astudiaethau rhywedd
 • Astudiaethau ffotograffiaeth
 • Astudiaethau ffeministaidd