Ewch i’r prif gynnwys
Lucy Bennett BA (Cardiff), MA (Cardiff), PhD (Cardiff)

Dr Lucy Bennett

(hi/ei)

BA (Cardiff), MA (Cardiff), PhD (Cardiff)

Darlithydd mewn Cynulleidfaoedd Cyfryngau (Addysgu ac Ymchwil)

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Email
BennettL@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10789
Campuses
Sgwâr Canolog, Ystafell Room, Caerdydd, CF10 1FS
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n ddarlithydd yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, gyda diddordebau ymchwil ac arbenigedd mewnCerddoriaeth opular P aF andom a Fan Cultures. Rwyf hefyd yn gyfarwyddwr cwrs ar gyfer y radd BA yn y Cyfryngau, Newyddiaduraeth a Diwylliant.

Rwy'n addysgu a chynllunio'r modiwlau gradd israddedig sy'n rhedeg yn JOMEC, Prifysgol Caerdydd:

Cerddoriaeth boblogaidd, Cyfryngau a Diwylliant 

Ffantom  Cyfryngau

Rwyf hefyd yn addysgu ar fodiwl BA blwyddyn gyntaf graidd Hanes Cyfathrebu Torfol a Diwylliant , gan ganolbwyntio ar y Diwydiant Cerddoriaeth Boblogaidd ddoe a heddiw.

Rwyf wedi gwneud gwaith ymgynghori ar gyfer YouTube yng Nghaliffornia, gan gynghori a chynhyrchu ymchwil ar gefnogwyr a ffans digidol. Rwyf wedi ymddangos ar BBC Radio 4 yn siarad am fy ymchwil ar ffandom cerddoriaeth boblogaidd ac yn ddiweddar rwyf wedi rhoi mewnbwn i'r Academi Recordio/The Grammies ar gerddoriaeth boblogaidd, cyfryngau cymdeithasol a dilysrwydd. Rwyf wedi ymddangos yn y cyfryngau rhyngwladol yn gwneud sylwadau am ffandom cerddoriaeth, ffanyddol cyfryngau, a cherddoriaeth boblogaidd yn ehangach. Cefais fy nghyfweld yn ddiweddar am erthyglau yn Dazed Media/Dazed & Confused on live music fan behaviour  and another article on concert fan camping culture. Siaradais hefyd yn ddiweddar â The Economist am ddarn ar ddiwylliant ffanyddol stan cerddoriaeth a Inside Hook am ddarn ar TikTok, y diwydiant cerddoriaeth a ffandom cerddoriaeth. Cefais fy nghyfweld hefyd gan The Daily Beast ar gyfer darn ar How TikTok and Tech Gave Kylie Minogue the Song of the Summer, a Newsweek ar gyfer yr erthygl Ie, You Can Sing Along yn y Taylor Swift Eras Concert Film. Hefyd, mae fy sylwadau i'w gweld trwy gydol erthygl newydd yn Architectural Digest: Inside the Homes Where Passionate Fandoms Come to Life, ac ar fandom Taylor Swift ym mhapur newydd Ffrainc 20 Minutes: Ond pam mae cymaint o ddamcaniaethau cynllwyn am Taylor Swift?

Mae fy nisgwyliad ar ymddygiad ffans cerddoriaeth ac moesau mewn cyngherddau cerddoriaeth fyw wedi cael sylw mewn amrywiaeth o erthyglau rhyngwladol: BBC World News 'Adele yn codi llais yn erbyn cynulleidfaoedd yn taflu gwrthrychau ar lwyfan' BBC News : Lil Nas X: Pam mae cefnogwyr yn taflu pethau ar lwyfan?, The Washington Post:  'Pam mae cefnogwyr yn torri cantorion ac yn taflu lludw ar y llwyfan yn 2023',  The Guardian: Mae ymddygiad drwg mewn cyngherddau yn dod yn normaleiddio, meddai arbenigwyr, Correio Braziliense, l'édition du soir par Ouest-France, New Zealand Herald: 'Zeitgeist: Please stop throwing stuff at people', The Washington Informer: Music Artists Battle Risky Trend of Object-Throwing at Concerts, United News of Bangladesh: Pam fod cefnogwyr yn taflu gwrthrychau at hoff gerddorion ar y llwyfan? Adele yn siarad allan, a BFMTV Ffrainc.  Cefais gyfweliad ar Newsbeat, BBC Radio Jersey, a NBC National TV News ar y pwnc. Cafodd fy sylwadau hefyd eu crynhoi ar BBC Radio Two. Gofynnwyd i mi hefyd gymryd rhan mewn dadl Pleidlais i Ysgolion ar y pwnc, lle pleidleisiodd dros 20,000 o blant ysgol y DU ar ddigwyddiadau a rheolau cerddoriaeth fyw, ac ymatebais iddynt mewn fideo. 

Gweithiais gyda'r platfform diwylliannol a cherddoriaeth Cymraeg AC ar ymchwil ar eu cynulleidfaoedd, yn ogystal â PYST®, hyrwyddwr label cerddoriaeth blaenllaw a dosbarthwr cerddoriaeth yng Nghymru. Yn ogystal, rwy'n gwneud ymchwil ar gerddorion a thrawsnewid digidol yn yr economi greadigol, cerddoriaeth Gymraeg a'r sîn gerddoriaeth Gymraeg ac yn cynnal dadansoddiad o gerddoriaeth a diwylliant ffan ar TikTok. 

Rwyf hefyd yn ymwneud â newyddiaduraeth gerddoriaeth, yn cynnal cyfweliadau gyda bandiau a cherddorion, ar gyfer cyhoeddi cerddoriaeth ar-lein God is in the TV. 

Yn ddiweddar, curadais restr chwarae fideo addysgol ar Gerddoriaeth Boblogaidd, Cyfryngau a Diwylliant ar gyfer Dysgu ar y Sgrin, y gallwch ei gyrchu yma: https://learningonscreen.ac.uk/bob-curated-playlists/popular-music-media-and-culture/

Rwyf ar fwrdd golygyddol y cylchgronau New Media & Society, The Journal of Fandom Studies , a Transformative Works and Cultures, Ar lefel fwy lleol, rwy'n angerddol am y sîn gerddoriaeth yng Nghaerdydd/Cymru ac rwyf ar reithgor Gwobr Cerddoriaeth Cymru, ac ar banel beirniadu Gwobrau Cerddoriaeth Caerdydd. 

Cyd-sefydlais a chyd-gadeirio (gyda Dr Tom Phillips) y Rhwydwaith Astudiaethau Fan (https://fanstudies.org/). Gan gynnwys cannoedd o aelodau ledled y byd, ers ei lansio yn 2012 mae'r rhwydwaith wedi meithrin cysylltiadau a chydweithrediadau newydd ffrwythlon rhwng academyddion yn y maes. 

Rwyf wedi cyhoeddi dau lyfr Crowdfunding the Future: Media Industries, Ethics and Digital Society (golygwyd gyda Bertha Chin a Bethan Jones, Peter Lang, 2015) a Seeing Fans: Representations of Fandom in Media and Popular Culture (golygwyd gyda Paul Booth, Bloomsbury, 2016). Mae fy ngwaith ar gerddoriaeth boblogaidd, diwylliant digidol a'r cyfryngau yn ymddangos mewn cyfnodolion fel New Media & Society, Transformative Works and Cultures, Celebrity Studies, The Journal of Fandom Studies, Social Semiotics, Discourse, Context & Media, Cinema Journal, Participations and Continuum: Journal of Media and Cultural Studies. 

Yn 2013 cefais fy amlygu fel un o bum 'llais newydd' mewn astudiaethau cyfryngau a diwylliannol gan Cinema Journal, cyfnodolyn y Society for Cinema and Media Studies.

Rwyf wedi gweithio ar amrywiaeth o brosiectau ymchwil yn y cyfryngau, gan gynnwys prosiect a ariannwyd gan GW4 yn archwilio camerâu mewn ystafelloedd llysoedd, ac roeddwn yn gynorthwyydd ymchwil ar y llinyn cyfryngau ar gyfer prosiect ymchwil ESRC Digital Citizenship and Surveillance Society: UK State-Media-Citizen Relations after the Snowden Leaks. Cyn hyn, roeddwn hefyd yn gydymaith ymchwil ar brosiect a ariannwyd gan UNHCR yn archwilio cynrychioliadau cyfryngau o ffoaduriaid yn y wasg Brydeinig, a chynhaliais ymchwil ar ail-osod astudiaethau'r cyfryngau. Bûm yn gweithio fel ymchwilydd ar nifer o brosiectau gwahanol yn yr ysgol, gan gynnwys pedwar adolygiad gan Ymddiriedolaeth y BBC, gan gynnwys adolygiad didueddrwydd amlwg Ymddiriedolaeth y BBC yn 2012 gan ganolbwyntio ar ehangder barn, y cyfrannais ohono at yr adroddiad a gyhoeddwyd terfynol. Cyn fy rôl bresennol yn JOMEC, yn ystod 2014 bûm yn arwain ac yn dylunio'r modiwl 'Deall Diwylliant' ar yr MSc yn yr Ysgol Cymdeithaseg, Gwleidyddiaeth ac Astudiaethau Rhyngwladol, Prifysgol Bryste.

Yn 2020 deuthum yn gymrawd yr Academi Addysg Uwch. 

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Gwefannau

Llyfrau

Monograffau

Sain

Ymchwil

 • Digital culture, media and society: Lucy has been researching crowdfunding and digital ethics, co-editing a special issue of New Media & Society (2015) and a book for Peter Lang publishers 2015), on this subject. Both of these collections are the first to be published on this emerging topic. Lucy has also engaged in collaborative research with the Social Computing Research Centre at University of Lincoln, focusing on use of social media during music festivals, and also abuse of othered communities by second-screening audiences via Twitter. She has also published research on the 2011 England riots and how television viewership and social media have converged surrounding issues of power. In addition, in 2013 Lucy collaborated with Darren Kelsey to publish research examining surveillance, discipline and resistance on social media, focusing on the Paul Chambers ‘Twitter Joke Trial’.
 • Audiences and Fandom: Lucy researches how fandom and audiences are being impacted by technology and the implications that arise out of this. Her PhD thesis focused on an online community of R.E.M. fans and their negotiations of norms and standards online. She has published further on topics such as the use of technology during live music concerts, the use and implications of Twitter by fans, celebrities and producers, and Lady Gaga, social media and activism. In addition to her published work in this area, Lucy is on the editorial board of the Journal of Fandom Studies and has edited three special journal issues on fandom and digital culture: two for Participations and one for Transformative Works and Cultures.
 • Media Impartiality: Lucy has conducted research for the BBC Trust across three different projects in the school: (1) a 2007 project looking at ‘Accuracy and Impartiality in Coverage of the Four UK Nations’, which formed the King report and had impact in the news reporting of devolved issues. Lucy contributed to the final published report,  (2) the 2009 follow-up review, and (3) the 2012 BBC impartiality media review of breadth of opinion, which involved the analysis of a sample of BBC television, radio, online, Channel 4 news, and ITV news coverage. Lucy contributed to the published BBC Trust report.

Research Interests

Lucy’s research interests include the following:

 • Digital media: use, technology, ethics, and its impact on citizens and society
 • Audiences and fandom/fan cultures, including digital fandom
 • Use of technology by audiences at live events
 • Crowdfunding, media industries and digital ethics

Lucy is currently conducting research into the use of technology by audiences at live music concerts; representations of fandom in media and popular culture; social media use in responding to endings in music fan culture; and is conducting an examination into participatory media audiences for the CEDAR research network. She is also preparing to co-author a book with Bertha Chin on social media and fandom.

Addysgu

Rwy'n addysgu ac yn dylunio'r modiwlau gradd israddedig canlynol:

Cerddoriaeth boblogaidd, Cyfryngau a Diwylliant 

Ffantom Cyfryngau

Rwyf hefyd yn addysgu ar fodiwl BA blwyddyn gyntaf graidd Hanes Cyfathrebu Torfol a Diwylliant , gan ganolbwyntio ar y Diwydiant Cerddoriaeth Boblogaidd ddoe a heddiw. 

Rwyf hefyd wedi bod yn gyd-odinator modiwl ar gyfer y Traethawd Hir, a'r Modiwlau Cyfryngau a Rhywedd

Meysydd goruchwyliaeth

Byddai gennyf ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Cerddoriaeth boblogaidd
 • Cynulleidfaoedd ffandom/cyfryngau

Goruchwyliodd pynciau cyfredol myfyrwyr MPhil a PhD:

 • Arferion defnydd cerddoriaeth poblogaidd ar y rhyngrwyd
 • #MeToo yn y cyfryngau: cyfiawnder a disgwrs
 • "Peppa Pig: 'Dadi druan yn gorfod gweithio. Lwcus Mam, gallwch chi chwarae gartref trwy'r dydd!' Ymchwiliad i gynrychiolaeth rolau rhianta rhywedd mewn cyn-ysgol a theledu plant"

Goruchwylio prosiectau wedi'u cwblhau: 

 • Fandom yn hardd (ac eithrio pan nad yw'n): casineb, casau a gwenwyndra ar-lein

Goruchwyliaeth gyfredol

Laura Marie Sinclair

Laura Marie Sinclair

Myfyriwr ymchwil

Henry Morgan

Henry Morgan

Myfyriwr ymchwil