Ewch i’r prif gynnwys
Samuel Bigot PhD, MEng

Dr Samuel Bigot

(e/fe)

PhD, MEng

Darllenydd - Pennaeth Rhyngwladol Peirianneg Fecanyddol a Meddygol

Yr Ysgol Peirianneg

Email
BigotS@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75946
Campuses
Adeiladau'r Frenhines - Adeilad y Gogledd, Ystafell N0.55, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Dr Samuel Bigot yn Ddarllenydd yn Ysgol Peirianneg Caerdydd. Mae hefyd yn Bennaeth Rhyngwladol ar gyfer Astudiaethau Peirianneg Fecanyddol a Meddygol.

Datganiad personol :

Ers dechrau fy ngyrfa academaidd, rwyf wedi bod yn canolbwyntio fy ymchwil ar dechnolegau gweithgynhyrchu arloesol a datblygol ac yn benodol dysgu peiriannau, micro-weithgynhyrchu ac argraffu Ychwanegyn / 3D, gan eu cyfuno pan fydd yn berthnasol.

Mae hyn yn tynnu sylw at agwedd benodol ar fy ngweithgareddau ymchwil. Gellir ystyried y technegau dysgu peiriant yr wyf yn eu datblygu fel technolegau galluogi y gellir eu defnyddio ar gyfer modelu a darganfod gwybodaeth mewn meysydd ymchwil eraill, ond yn enwedig yn fy mhrif feysydd diddordeb eraill, micro-weithgynhyrchu a gweithgynhyrchu ychwanegion.

Ar yr un pryd, mae'r cadwyni proses micro-weithgynhyrchu yr wyf yn eu datblygu hefyd yn gweithredu fel technolegau galluogi ar gyfer maes ymchwil arall, megis ar gyfer datblygu dyfeisiau meddygol newydd neu mewn cymwysiadau thermo-hylifig.

Yn fwy diweddar, rwyf hefyd wedi bod yn edrych ar sut i integreiddio technegau argraffu 3D sy'n dod i'r amlwg i gadwyni prosesau gweithgynhyrchu mwy datblygedig a dibynadwy, megis trwy fonitro (gan ddefnyddio dysgu peiriannau) ac ôl-brosesu cydrannau ALM metel gan ddefnyddio ablaation laser neu drwy ddatblygu deunydd newydd ar gyfer argraffu 3D.

Adlewyrchir yr ystod eang hon o weithgareddau gan yr ystod o gyhoeddiadau ar y cyd y cyfrannais atynt a chan yr ystod o gyd-awduron sy'n dod o ddisgyblaethau ymchwil amrywiol y bûm yn gweithio gyda nhw ar amrywiol broject rhyngddisgyblaethol, fel cydlynydd ac fel cyd-ymchwilydd. Roedd y prosiectau hyn yn ymdrin ag agweddau gwahanol ar ddatblygu technolegau, o ymchwil sylfaenol i drosglwyddo technoleg a gweithgareddau rhwydweithio.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 • Bigot, S., Popov, K. B. and Ivanov, A. 2005. A study of the micro EDM electrode wear. Presented at: 4M 2005: 1st International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, Forschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe, Germany, 29 June - 1 July 2005 Presented at Menz, W. and Dimov, S. S. eds.Proceedings: 4M 2005: 1st International Conference on Multi-Material Micro Manufacture. Amsterdam: Elsevier
 • Pham, D. T., Dimov, S. S., Bigot, S., Ivanov, A. and Popov, K. B. 2005. Micro-EDM drilling: accuracy study, advances in integrated design and manufacturing in mechanical engineering. In: Bramley, A. et al. eds. Advances in Integrated Design and Manufacturing in Mechanical Engineering. Dordrecht: Springer, pp. 281-294.
 • Pham, D. T., Dimov, S. S., Bigot, S., Ivanov, A. and Popov, K. B. 2005. Micro EDM drilling: Accuracy study. Presented at: 5th International Conference on Integrated Design and Manufacturing in Mechanical Engineering, Bath, UK, 5- 7 April 2004 Presented at Bramley, A. et al. eds.Advances in Integrated Design and Manufacturing in Mechanical Engineering. Springer pp. 281-294.

2004

2003

2002

 • Pham, D. T., Dimov, S. S. and Bigot, S. 2002. A new pruning technique for inductive learning. Presented at: Proceedings of the 3rd CIRP International Seminar on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering(ICME 2002), Ischia, Italy. pp. 449-454.

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

Contracts

TitlePeopleSponsorValueDuration
Access to nanoscience and nanotechnology equipment at CardiffHutchings GJ, Bigot S, Bowker M, Brousseau E, Karihaloo BL, MacDonald JEEngineering and Physical Sciences Research Council26928501/10/2008 - 30/09/2012
Astute - Advanced Sustainable Manufacturing TechnologyNaim M (CARBS), Setchi R, Bigot S, Brousseau E, Prickett P, Davies A, Bowen P, Packianather M, Grosvenor RI (with CARBS)WEFO190311701/05/2010 - 30/04/2015
Thermal contact resistance modelling for polymer processingBigot SEPSRC via Bradford University13233601/04/2011 - 31/03/2014
An advanced modelling approach for micro EDM wear analysisBigot SEPSRC9642601/03/2012 - 28/02/2013
Visiting Fellowship - Prof IH WittenBigot SRoyal Academy of Engineering440221/04/2012 - 20/05/2012
RCUK FellowshipsBigot SEngineering and Physical Sciences Research Council10219601/06/2005 - 31/05/2010
Upgrading the small equipment base for early career researchers in the Engineering and Physical SciencesHolford K, Whatling G, Lees J, Anderson P I, Brousseau E, Cipcigan L M, Pullin R, Bigot S, Theobald P, Simpson R N, Kawashita L F, Clarke AEPSRC49832601/11/2012 - 31/03/2013
Converging technologies for micro systems manufacturing - COTECHPrickett PW, Bigot SCommission of European Communities24511801/10/2008 - 30/09/2012
An advanced modelling approach for micro EDM wear analysisBigot S,EPSRC9642601/03/2012 - 28/02/2013
IMPRESS - Flexible Compression Injection Moulding Platform for Multi-Scale Surface StructuresBigot S, Lacan FACommission of European Communities27192701/05/2010 - 30/04/2013
 Bigot S, Setchi RA4B14837901/04/2014 - 31/12/2014
ECO-Laserfact-EC)-efficient LASER technology FACTories of the futureBigot S, Setchi RM, Brousseau E, Petkov P, Barrow DEuropean Commission12309101/05/2012 - 30/04/2015

Supervised Students

TitleStudentStatusDegree
Numerical Simulation And Optimisation Of Micro-EDM Using Geometrical Methods And Machine LearningSURLERAUX Anthony BenoitGraduatePhD
A Novel Rule Induction Algorithm With Improved Handling Of Contuinuous Valued AttributesPHAM Dinh TrungGraduatePhD
Grid Method Studies of the Geometrical Uncertainties in Free Form and Micro ProcessesMINEV EkaterinGraduatePhD
Machine Scheduling Using The Bees AlgorithmPHRUEKSANANT JanyaratGraduatePhD
AN EXPERIMENTAL AND MODELLING STUDY OF GAS TURBINE FUEL INJECTOR OPTIMISATIONALFAHHAM Mohammed Abdulridha HusseinCurrentPhD
Operational Research MethodsJONES RachelCurrentEngD

Addysgu

Tiwtor Blwyddyn 4 - MEng Rhaglen addysgu peirianneg fecanyddol a meddygol.

Pynciau Addysg Israddedig yn y gorffennol a'r presennol: Deunyddiau a Gweithgynhyrchu, Rhaglennu sy'n Canolbwyntio ar Wrthrychau, Mathemateg, Cymwysiadau Peirianneg (CAD, Dylunio a labordai), Labordy Mecanyddol, Rheoli Busnes, Dylunio Modurol.

Pynciau prosiectau PhD ac MSc: Gweithgynhyrchu Uwch, Dysgu Peiriant, gweithgynhyrchu micro, gweithgynhyrchu ychwanegyn / argraffu 3D

Bywgraffiad

 Astudiais MEng mewn peirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu yn yr Ecole National d'Ingénieur de Tarbes yn Ffrainc a chwblhau PhD mewn dysgu peirianyddol ym Mhrifysgol Caerdydd. Fy ffocws ymchwil cyfredol yw datblygu a nodweddu technolegau gweithgynhyrchu ychwanegion micro a metel, gan gynnwys defnyddio technegau dysgu peiriannau, ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion arloesol yn gost-effeithiol. Trwy gydol fy nghyflogwr academaidd, rwyf wedi bod yn gydlynydd ac yn cyfrannu at nifer o brosiectau ymchwil amlddisgyblaethol diwydiannol, cenedlaethol ac Ewropeaidd.

 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch
 • Aelod pwyllgor gwyddonol y gynhadledd a chadeirydd sesiwn rheolaidd ar gyfer 4 Cynhadledd Ryngwladol (4M, MIT slofenia, SDM, WCMNM)
 • Cadeirydd Gwyddonol ar gyfer Cyngres y Byd ar Micro a Nano Manufacturing 2018.
 • Aelod o'r Pwyllgor Gwaith Cymdeithas 4M (http://www.4m-association.org/).

Anrhydeddau a dyfarniadau

Derbyniwyd, gan Gymdeithas y Peirianwyr Gweithgynhyrchu (UDA), Gwobr Peiriannydd Gweithgynhyrchu Ifanc Eithriadol SME Kuo K. Wang 2007.

Derbyn cymrodoriaeth (2006-2010) a ariannwyd gan Gynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig i gynnal ymchwil ym maes Gweithgynhyrchu Arloesol.

Meysydd goruchwyliaeth

 • Gweithgynhyrchu Uwch
 • Micro Gweithgynhyrchu (Rhyddhau Laser, EDM micro, modelu / efelychu)
 • Gweithgynhyrchu Haen Ychwanegyn / Argraffu 3D
 • Dysgu peirianyddol / Deallusrwydd Artiffisial wedi'i gymhwyso i weithgynhyrchu

Goruchwyliaeth gyfredol

LÉopold Le Roux

LÉopold Le Roux

Myfyriwr ymchwil