Ewch i’r prif gynnwys
Clarice Bleil De Souza PhD, MSc, BArch

Yr Athro Clarice Bleil De Souza

(Mae hi'n)

PhD, MSc, BArch

Cadeirydd mewn Gwneud Penderfyniadau Dylunio

Ysgol Bensaernïaeth

Email
BleildeSouzaC@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75969
Campuses
Adeilad Bute, Ystafell Room T.09, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Clarice yn Athro yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru sy'n gweithio ym maes rhyngddisgyblaethol gwneud penderfyniadau yn yr amgylchedd adeiledig.

Mae ganddi ddiddordeb mewn archwilio agweddau rhyngddisgyblaethol ar wneud penderfyniadau gan gynnwys modelau a modelu a gymhwysir i feysydd dylunio confensiynol, dylunio cynaliadwy a dylunio adfywiol. Mae hi wedi gwneud gwaith helaeth mewn efelychu perfformiad adeiladu sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr a'i integreiddio trwy gydol y broses ddylunio yn ei haddysgu a'i hymchwil. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn gwneud penderfyniadau ar gyfer adfywio trefol, gwneud penderfyniadau mewn argyfwng, rheoli trychinebau a rhyddhad ar ôl trychineb yn ogystal â gwneud penderfyniadau wrth ddylunio ar gyfer hinsoddau llym a gwneud penderfyniadau mewn prosesau dylunio cyfranogol gan gynnwys cymunedau incwm isel. Mae ei gwaith yn rhyngddisgyblaethol iawn, ac mae'n cydweithio ag academyddion eraill ym meysydd Cyfrifiadureg, Peirianneg Sifil a Mecanyddol, Cynllunio Trefol a Busnes.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2013

2012

2009

2008

2007

2006

2001

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Other

Thesis

Websites

Ymchwil

Diddordebau ac arbenigedd

Mae gan Clarice ddiddordeb mewn archwilio agweddau rhyngddisgyblaethol ar wneud penderfyniadau yn yr amgylchedd adeiledig.

Mae ei diddordebau ymchwil yn y meysydd canlynol:

 • Gwneud penderfyniadau seiliedig ar dystiolaeth gyfrifiadurol wrth adeiladu a dylunio a datblygu trefol
 • Defnyddio offer digidol ar gyfer gwneud penderfyniadau mewn adeiladau Adfywiol a Chynaliadwy a dylunio trefol
 • Gwneud penderfyniadau mewn dulliau dylunio
 • Adeilad defnyddiwr-ganolog ac efelychiadau trefol a'u hintegreiddio yn y broses ddylunio
 • Archwilio'r defnydd o Ddysgu Peiriant wrth wneud penderfyniadau
 • Gwneud penderfyniadau mewn argyfwng, rheoli trychinebau a rhyddhad ar ôl trychineb
 • Gwneud penderfyniadau mewn prosesau dylunio cyfranogol a chyd-ddylunio
 • Gwneud penderfyniadau wrth ddylunio ar gyfer hinsoddau llym a chymunedau incwm isel
 • Gwneud penderfyniadau a dadlau mewn cydweithrediadau technegol rhyngddisgyblaethol

Mae gan Clarice broffil ymchwil rhyngddisgyblaethol: Mae'n cydweithio ag academyddion eraill ym meysydd Cyfrifiadureg, Peirianneg Sifil a Mecanyddol, Cynllunio Trefol, Daearyddiaeth a Chynllunio, Gwyddorau Cymdeithasol a Busnes.

Mae ganddi brofiad o ddefnyddio gwahanol ddulliau ymchwil yn bennaf o'r Gwyddorau Cymdeithasol (dadansoddiad thematig, theori sail, ymchwil gweithredu cyfranogol, ac ati), Peirianneg 'Clasurol' (efelychu, dylunio arbrofol, ac ati) a Rhyngweithio Cyfrifiadurol Dynol (arolygon, dyddiaduron, ac ati).

Gwaith diweddar

 • UE HE-MSCA-PF-2022 Host ar gyfer y gymrodoriaeth prosiect PENDERFYNIAD: Dadgodio dinasoedd ar gyfer gwneud penderfyniadau gwybodus: dull deublyg digidol ar gyfer monitro gwahaniaethau tiriogaethol a gwella bywoliaeth drefol.
 • Deiliad grant CHANSE / ESRC yr UE ar gyfer y prosiect Smart(ening up the modern) Home: Ailgynllunio dynameg pŵer trwy ddigideiddio gofod domestig. 
 • Deiliad grant EPSRC i gynrychioli'r DU yn Atodiad IEA EBC 79: Dylunio a gweithredu adeiladau sy'n canolbwyntio ar ymddygiad preswylwyr
 • Llysgennad ar gyfer porth ADEILADU'R UE - Porth gwe Prosiect Ewropeaidd ar gyfer Effeithlonrwydd Ynni mewn Adeiladau.
 • Aelod newydd IEA Annex 91 Open BIM ar gyfer Adeiladau Ynni Effeithlon
 • Aelod o Rwydwaith Cynghrair Reserach Ewropeaidd Dinasoedd Smart (EERA JPSC)
 • Aelod o Ardaloedd Ynni Pepesitive Gweithredu COST yr UE (PED-EU-NET) - CA19126
 • Aelod o'r IEA Annex 79 Meddiannydd Ymddygiad-Ganolog Dylunio a Gweithredu - a orffennwyd yn ddiweddar

 

Addysgu

Addysgu          cyfredol

        ·goruchwyliwr PhD ac arholwr PhD

        ·MSc Goruchwyliwr ac Arholwr MSc

        ·Cynllunydd cwrs ac arweinydd BSc Technoleg Pensaernïaeth 1 (20 ECTS)

Cyfrifoldebau addysgu yn y gorffennol

 • modiwl traethawd hir MSc (arweinydd modiwl)
 • MSc Modiwl Ymchwil Gwyddoniaeth Bensaernïol (Dulliau Ymchwil) (arweinydd modiwl)
 • BSc Technoleg Bensaernïol 1a - arweinydd modiwl (hanfodion dysgu ffiseg adeiladu, dadansoddi safleoedd ac adeiladu adeiladau)
 • BSc Technoleg Bensaernïol 3 – arweinydd modiwl (sylfeini dysgu systemau cydgysylltu modiwlaidd, strwythurau wedi'u fframio, adeiladu ffiseg thermol ac adeiladu adeiladu trwy ennyn diddordeb y myfyrwyr mewn gweithgaredd dylunio, wedi'i deilwra'n benodol iddynt arbrofi gyda'r cysyniadau a ddysgwyd)
 • MSc Archwilio mewn Modelu – arweinydd modiwl (ymgymryd ag ymarfer ymchwil bach i 'feddwl y tu allan i'r bocs' ac archwilio agwedd fodelu sydd naill ai o bosibl yn rhoi cipolwg ar ddatblygiadau pellach ar y maes hwn neu'n dangos dull gwreiddiol o ddatrys problem ymarferol)
 • MSc addysgu Modelu Perfformiad Adeiladu – Cyd-arweinydd (hanfodion dysgu modelu thermol deinamig a'u cymhwyso i ymarfer ailwampio dylunio rheoledig)
 • BSc Stiwdio Dylunio Addysgu Blwyddyn 3

Gweithgareddau ERASMUS

 • Deiliad gwobr ar gyfer cyfnewid staff gydag Ysgol Peirianneg Graddedig CESI La Rochelle (Ffrainc) am 2 flynedd
 • Deiliad gwobr ar gyfer cyfnewid staff gyda Phrifysgol DESTEC Pisa (Yr Eidal) am 4 blynedd
 • Cyfranogwr i'r cytundeb Symudedd Credyd Rhyngwladol gydag Ysgol Uwch Economeg Moscow HSE (Ffederasiwn Rwsia)
 • Hoster ar gyfer Chioni, C. myfyriwr MSc o Brifysgol Pisa (Yr Eidal)
 • Cyn-gydlynydd ac implementer ar gyfer cyfnewid myfyrwyr gyda ENSA Paris Belle-Ville (Ffrainc)
 • Cyn-gydlynydd a gweithredu ar gyfer cyfnewid myfyrwyr gyda KU Leuven (Gwlad Belg)
 • Cydlynydd blaenorol ar gyfer cyfnewid myfyrwyr â Phrifysgol Madrid (Sbaen)
 • Cydlynydd blaenorol ar gyfer cyfnewid myfyrwyr gyda Technische Universität München TUM (Yr Almaen)
 • Cydlynydd blaenorol ar gyfer cyfnewid myfyrwyr â Phrifysgol Stuttgart (Yr Almaen)
 • Cydlynydd blaenorol ar gyfer cyfnewid myfyrwyr â Phrifysgol Gwyddorau Cymhwysol Stuttgart (Yr Almaen)

Bywgraffiad

Mae Clarice yn Athro yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd. Cyn hyn, bu'n gweithio fel ymchwilydd yn y DU ac fel ymarferydd ac ymgynghorydd amgylcheddol ym Mrasil. Mae ganddi PhD mewn gwyddorau pensaernïol (Prifysgol Caerdydd - y DU), MSc mewn peirianneg sifil (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS- Brasil) ac mae'n bensaer cymwysedig (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS- Brasil). Mae'n goruchwylio ac yn archwilio myfyrwyr PhD ac MSc ac mae wedi cymryd rhan mewn prosiectau a ariennir gan y Comisiwn Ewropeaidd, yr EPSRC (Engineering and Physical Science Research Council UK) a'r BRE (Building Research Establishment UK).

Mae hi'n ymchwilio, addysgu a goruchwylio myfyrwyr PhD ac MSc ym maes gwneud penderfyniadau rhyngddisgyblaethol yn yr amgylchedd adeiledig gan ddefnyddio modelau digidol aml-barth mewn dylunio confensiynol, dylunio cynaliadwy a dylunio adfywiol. Mae ganddi fwy na 70 o gyhoeddiadau a adolygir gan gymheiriaid sy'n ymdrin â meysydd efelychu perfformiad adeiladu sy'n canolbwyntio ar ddefnyddwyr a'i integreiddio trwy gydol y broses ddylunio, gwneud penderfyniadau digidol wrth reoli trychinebau a rhyddhad ar ôl trychineb, gwneud penderfyniadau wrth ddylunio ar gyfer hinsoddau llym ac mewn prosesau dylunio cyfranogol, ac ar ddefnyddio technegau dysgu peiriant i gynorthwyo gwneud penderfyniadau dylunio.

Mae'n eistedd ym myrddau golygyddol y Journal of Building Performance Simulation (Taylor & Francis), Sustainable Design and Construction (Frontiers in Built Environment journal) yn ogystal ag ym mwrdd IBPSA England ar wahân i lawer o bwyllgorau cynhadledd wyddonol ryngwladol, gan gynnwys y prif gynadleddau Efelychu Adeiladu (IBPSA – BS). Mae hi'n adolygydd gweithredol ar gyfer nifer o gyfnodolion Elsevier a Taylor & Francis ac yn aelod o goleg y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC – UK), gan asesu ceisiadau am grantiau ymchwil ar gyfer rhaglenni ymchwil peirianneg Llywodraeth Prydain. Mae hi wedi bod yn arholwr allanol PhD ac wedi cael gwahoddiad i ddarlithio mewn sawl Prifysgol yn y DU, yr UE a Rwsia, gan gynnwys Coleg Prifysgol Llundain (UCL - DU), y École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL - Y Swistir), Moscow Higher School of Economics (Rwsia), Prifysgol Pisa (Yr Eidal) ymhlith eraill ac wedi bod yn ymwneud â rhaglenni mawreddog, megis ADFER Gweithredoedd Cost yr UE (CA16114), APPLY (CA17132), PED-EU-NET (CA19126), Cynghrair Reserach Ewropeaidd Rhaglen ar y Cyd Dinasoedd Smart EERA JPSC, IEA Annex 79 Meddiannu Ymddygiad-Ganolog Adeiladu Dylunio a Gweithredu yn ogystal â'r IEA Annex 91 BIM Agored ar gyfer Ynni Effeithlon Adeiladau. Mae hi hefyd yn Llysgennad ar gyfer Porth Adeiladu'r UE, y Prosiect Ewropeaidd ar gyfer Effeithlonrwydd Ynni mewn Dylunio a Gweithredu Adeiladu. 

Anrhydeddau a dyfarniadau

   · Cyhoeddwyd yn Atlas Natur Trefol yr UE (https://una.city/nbs/agege/building-community-driven-vertical-gardens), a ddatblygwyd fel rhan o'r prosiect Naturvation a ariennir gan yr UE ac sy'n cynnwys mwy na 1100 o enghreifftiau o ddinasoedd Ewropeaidd a thu hwnt (www.una.city): Akinwolemiwa, O., Bleil de Souza, C., De Luca, L. M., Gwilliam, J. 2018. Adeiladu systemau gwyrddu fertigol sy'n cael eu gyrru gan y gymuned i bobl sy'n byw ar lai na £ 1 y dydd: astudiaeth achos yn Nigeria. Adeiladu a'r Amgylchedd 131, tt. 227-287.   (10.1016 / j.buildenv.2018.01.022) 

      · Cyhoeddwyd gan adroddiad World Bank Global Program on Nature-Based Solutions, "A Catalogue of Nature Based Solutions for Urban Resilience" (https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36507): Akinwolemiwa, O., Bleil de Souza, C., De Luca, L. M., Gwilliam, J. 2018. Adeiladu systemau gwyrddu fertigol sy'n cael eu gyrru gan y gymuned i bobl sy'n byw ar lai na £ 1 y dydd: astudiaeth achos yn Nigeria. Adeiladu a'r Amgylchedd 131, tt. 227-287.   (10.1016 / j.buildenv.2018.01.022) 

     ·Cyhoeddwyd yn llwyfan rhannu gwybodaeth fyd-eang Swyddfa'r Cenhedloedd Unedig ar gyfer Lleihau Risg Trychinebau (UNDRR): Pezzica, C., Cutini, V., Bleil de Souza, C. 2020. Mind the gap: cyflwr y celf ar wneud penderfyniadau sy'n gysylltiedig â chymorth tai ôl-drychineb. International Journal of Disaster Risk Reduction Jan 2020 (#openaccess #DRR #decisionmaking #UN # 10.1016 / j.ijdrr.2020.101975)

    · Enwebiad gwobr ar gyfer y papur Dylunio Axiomatic gorau 2019-2021 gan y Sefydliad Ymchwil Dylunio Axiomatic (ADRF) i'w gyhoeddi: Dunichkin, I.V., Bleil de Souza, C. 2020. Datrysiad integredig i systemau rheoli gwastraff trefol a môr: defnyddio Dylunio Axiomatic i drafod risgiau datblygu trefol. Cynhadledd Dwyrain Pell – Aml-gynhadledd Ryngwladol ar Beirianneg Ddiwydiannol a Thechnolegau Modern, Vladivostok, Rwsia, 1-4 Hydref 2019, Cyf. 459. Cyf. 5. IOP Publishing Ltd. tt. 62084., (10.1088/1755-1315/459/6/062084)

     · BS Cairo 2019 – gwobr papur gorau 2019 ar gyfer y cyhoeddiad: Alsaadani, S. and Bleil De Souza, C. 2019. Addysgu BPS i benseiri: Clos er edrych ar y paradeim hyfforddi 'defnyddiwr' a 'pherfformiwr' efelychu perfformiad adeiladu. Cyflwynwyd yn: BS Cairo 2019: Efelychu ar gyfer amgylchedd adeiledig cynaliadwy, Cairo - yr Aifft, 28 - 30 Tachwedd 2019.

      · Journal of Building Performance Simulation (Taylor & Francis) - gwobr papur gorau 2014-15 ar gyfer y cyhoeddiad: Bleil De Souza, C. and Tucker,  S. 2015. Allbynnau meddalwedd efelychu thermol: model data cysyniadol o gyflwyniad gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau dylunio adeiladu. Journal of Building Performance Simulation 9(3), tt. 227-254.  (10.1080/19401493.2015.1030450)   

Aelodaethau proffesiynol

 • Bwrdd yn Gyfarwyddwr Mawr Cymdeithas Efelychu Perfformiad Adeiladu Rhyngwladol (IBPSA) o 2021.
 • Aelod Bwrdd y Gymdeithas Efelychu Perfformiad Adeiladu Rhyngwladol - IBPSA England
 • Aelod o Fwrdd Pwyllgor Gweithredol Cymdeithas Ryngwladol Dylunio Axiomatic (IAAD).
 • Aelod o fwrdd golygyddol Dylunio ac Adeiladu Cynaliadwy, Ffiniau mewn Amgylchedd Adeiledig
 • Aelod o fwrdd golygyddol Journal of Building Performance Simulation, Taylor & Francis
 • Aelod o Goleg Adolygu Cyfoed Cyswllt EPSRC (eistedd ar baneli ac adolygu ceisiadau am gyllid).
 • Aelod o fwrdd golygyddol y cylchgrawn Brasil 'Ambiente Construído' Revista da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído ANTAC - Brasil.
 • Golygyddol aelod o fwrdd y cylchgrawn Brasil 'PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção' Departamento de Arquitetura e Construção da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) – Brasil.
 • Aelod o bwyllgorau gwyddonol Cynadleddau Efelychu Perfformiad Adeiladu Rhyngwladol (IBPSA), Cynadleddau Efelychu ac Optimeiddio Adeiladu (BSO), Ynni Trefol mewn Byd Sero Net (uSIM), Cynhadledd Ryngwladol ar Ddylunio Axiomatic (ICAD), FFURFLEN-2019 a chynadleddau 2020.
 • Adolygydd ar gyfer: Automation in Construction (Elsevier), Journal of Building Performance Simulation (Taylor & Francis), Building and Environment (Elsevier), Ynni ac Adeiladau (Elsevier), Adolygiad Gwyddoniaeth Bensaernïol (Taylor & Francis), Dinasoedd a Chymdeithas Gynaliadwy (Elsevier), Peirianneg Uwch a Gwybodeg (Elsevier).
 • Cymrawd Cymdeithas Efelychu Perfformiad Adeiladu Rhyngwladol (IBPSA).
 • Cymrawd Academi Addysg Uwch y Deyrnas Unedig.

 

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

        ·Pezzica, C., Bleil de Souza, C., Marchesi, M., gan gymhwyso dylunio axiomatic mewn pensaernïaeth. Gweithdy a gyflwynir yn y 'Productive Disruptive', Cynhadledd Cymdeithas Addysgwyr Pensaernïol. Caerdydd, Gorffennaf 2023.

        ·O'brien, L., Berger, C., Bleil de Souza, C., Andrews, C., Gaetani, I., Tahmasebi, F., Agee, P., Gunay, B., Dyluniad adeiladu a gynorthwyir efelychiad sy'n canolbwyntio ar feddianwyr: Theori, cais ac astudiaethau achos. Lansio llyfrau UP yr UE webinar. Ar-lein - Mehefin 2023. https://build-up.ec.europa.eu/en/resources-and-tools/audio-visual-resources/webinar-book-launch-occupant-centric-simulation-aided

        ·Bleil de Souza, C., Pezzica, C. "Cyfuno sawl safbwynt ymchwil i wneud penderfyniadau integredig ar gyfer adfywio a gwydnwch." Prif araith Cymdeithas Ymchwil y Dyniaethau Pensaernïol - AHRA Symposiwm 'Ymchwil mewn Argyfwng' Ysgol Pensaernïaeth Cymru – Caerdydd – Ebrill 2023.  

        ·Bleil de Souza, C. "Ceisiadau Dylunio Axiomatic mewn Ardaloedd Ynni Cadarnhaol". Rhaglen Gweithredu'r UE PED-EU-NET Ardaloedd Ynni Cadarnhaol Ysgol Hyfforddi Rhwydwaith Ewropeaidd ar 'Offer defnyddiol ar gyfer nodweddu ac efelychu Ardaloedd Ynni Cadarnhaol (PED)' - Borlange, Sweden, Hydref 2022.

        ·Wagner, A., O'brien, L., Bleil de Souza, C., Abuimara, T., Rouleau, J., Gosselin, L. Sesiwn amserol: IEA Annex 79 yn y 5edCynhadledd Ryngwladol ar Ynni Adeiladu a'r Amgylchedd COBEEE 2022, siaradwr gwadd ar gyfer y pwnc 'Deiliaid yn y broses gwneud penderfyniadau dylunio' - Montreal, Canada, Gorffennaf 2022.

        ·Arch + Seminar Ymchwil #6 Gwneud penderfyniadau ar gyfer dylunio integredig: Tuag at adeiladu dyfodol adfywiol. Prifysgol Swydd Hertford (DU). Ebrill 2022.

        ·Bleil de Souza, C., McElroy, L., Pezzica, C., Hensen, J., Beausoleil-Morrison, I. JBPS Rhifyn Arbennig: Llifoedd gwaith efelychu aml-barth ar gyfer 'Dinasoedd a Chymunedau Cynaliadwy' (UN SDG 11). Gweminar hyrwyddo. Chwefror 2022 (https://www.youtube.com/watch?v=T22199IC_ZM)

        ·Gweminar Asiantaeth Ynni Rhyngwladol IEA Annex 79 ar 'Ddeiliaid yn y broses o wneud penderfyniadau dylunio adeiladu.' Cynhelir gan Labordy Cenedlaethol Lawrence Berkeley LBNL - UDA. Rhagfyr 2021 (https://www.dropbox.com/s/aeqhhwm1rjmw84j/Annex%2079%20ST3%20OB%20seminar1.mp4?dl=0).

        ·Charing yn y sesiwn Efelychu Adeiladu 2021 (BS2021) ar "Astudiaethau achos sy'n gysylltiedig â'r diwydiant ymarfer" & "Sicrhau efelychiadau o ansawdd uchel a BIM"

        ·Ricci, L., Tucci, F., Andreucci, M. B., Battisti, C., Brown, M., Marvuglia, A., Baltov, M., Heinonen, J., Bleil de Souza, C., Jimenez Pulido, C., Wahl, DC  – Gweminar "Ailfeddwl Cynaliadwyedd" ar gyfer lansio'r llyfr "Ailfeddwl Cynaliadwyedd Tuag at Economi Adfywio" Ed. Andreucci, MB, Marvuglia, A, Baltov, M & Hansen, P; Springer International, 2021. Noddwyd gan COST ADFER yr UE a gynhaliwyd yn Roma La Sapienza 30Mehefin 2021 (https://youtu.be/L_odmXRd20o).  

        ·Charing yn y Gynhadledd Ryngwladol ar Ddylunio Axiomatic (ICAD 2021) sesiwn ar "Dylunio ar gyfer Diwydiant".

        ·Cynhadledd Efelychu Perfformiad Adeiladu ASHRAE De Brasil a IBPSA Brasil – Prif araith: "Efelychiadau ar gyfer gwneud penderfyniadau yn yr amgylchedd adeiledig" 31Mai & 1 Mehefin 2021 (https://attendee.gotowebinar.com/recording/7286359519016847618).     

        ·COST ADFER Cynhadledd Derfynol – Trafodaeth Panel: "Newid yn yr hinsawdd a dinasoedd, dull economi gylchol o ddinasoedd" (panelydd gwadd) Rhagfyr 2020.

        ·Gweminar Laird, A., Robinson, AM., Bleil de Souza, C., Godefroy, J., Swydd Gaer, D. AECOM / CIBSE gweminar "Y tu hwnt i Net-Zero" lansiad CIBSE: Canllaw Cynaliadwyedd L (gweminar a gyflwynwyd yn 2020 i gynulleidfa o fwy na 1200 o ymarferwyr diwydiant yn y DU a ledled y byd - https://cibse.org/GuideL-Launch-webinar) Medi 2020.

        ·Cadeirio yn y sesiwn Efelychu ac Optimeiddio Adeiladu (BSO 2020) ar "Dylunio Parametrig".

        ·Arwain Sesiwn Thematig "Gwneud penderfyniadau cyfrifiadurol sy'n seiliedig ar dystiolaeth" (rhan o'r Gynhadledd Ryngwladol ar Wyddoniaeth Gyfrifiadurol a'i Chymwysiadau - ICCSA 2020), Mewn cydweithrediad â Phrifysgol Pisa (yr Eidal) a Phrifysgol Brescia (yr Eidal).

        ·IBPSA Addysg, Cyfres Gweminar 2, 2019 (2 weminar a gyflwynwyd yn 2019 i gynulleidfa o tua 200 o bobl ledled y byd) (https://www.youtube.com/watch?v=o8Vguwsz4X8 a https://www.youtube.com/watch?v=b9yz7ss2H_0)  

        ·Darlithydd gwadd yn CESI LA Rochele (Ffrainc), 2023

        ·Darlithydd gwadd ym Mhrifysgol Pisa DESTEC (yr Eidal), 2018, 2019, 2022.

        ·Darlith gwestai ym Mhrifysgol Moscow State Peirianneg Sifil MGSU (Rwsia), 2019.

        ·Darlith gwestai ym Mhrifysgol y Wladwriaeth Rheoli Tir a Chynllunio (Rwsia), 2019.

        ·Darlith westai yn Ysgol Uwch Economeg Moscow – HSE (Rwsia), 2019.

        ·Siaradwr gwadd mewn Seminar Adeiladau Perfformiad Uchel – Prifysgol Plymouth (DU)

        ·Darlith gwestai yng Ngholeg Prifysgol Llundain (UCL) cwrs MSc EDE (DU)

        ·Darlith Gwadd yng Nghyfadran Pensaernïaeth a'r Celfyddydau, Prifysgol Hasselt, Gwlad Belg

        ·Darlithydd gwadd Cyfadran Pensaernïaeth a Chynllunio Trefol Prifysgol Ffederal Rio Grande do Sul UFRGS – Brasil

Pwyllgorau ac adolygu

Adolygiadau cymheiriaid:

 • Journal of Building Performance Simulation (Taylor & Francis)
 • Adeiladu a'r Amgylchedd (Elsevier)
 • Automation mewn Adeiladu (Elsevier)
 • Ynni ac Adeiladau (Elsevier)
 • Adolygiad Gwyddoniaeth Pensaernïol (Taylor & Francis)
 • Dinasoedd a Chymdeithas Gynaliadwy (Elsevier)
 • Ynni ac Adeiladau (Elsevier)
 • Peirianneg Uwch a Gwybodeg (Elsevier)

Pwyllgorau gwyddonol y gynhadledd:

 • Cynadleddau Efelychu Perfformiad Adeiladu Rhyngwladol (IBPSA),
 • Cynadleddau Efelychu ac Optimeiddio Adeiladu (BSO),
 • Egni Trefol mewn Byd Sero Net (uSIM)
 • Cynhadledd Ryngwladol ar Ddylunio Axiomatic (ICAD),
 • Cynadleddau Ffurf-2019 a 2020.

Meysydd goruchwyliaeth

Pynciau:

Meysydd gwneud penderfyniadau a modelu (graddfa urband ac adeiladu), gan gynnwys:

 • Gwneud penderfyniadau seiliedig ar dystiolaeth gyfrifiadurol wrth adeiladu a dylunio a datblygu trefol
 • Defnyddio offer digidol ar gyfer gwneud penderfyniadau mewn adeiladau Adfywiol a Chynaliadwy a dylunio trefol
 • Gwneud penderfyniadau mewn dulliau dylunio
 • Adeilad defnyddiwr-ganolog ac efelychiadau trefol a'u hintegreiddio yn y broses ddylunio
 • Archwilio'r defnydd o Ddysgu Peiriant wrth wneud penderfyniadau
 • Gwneud penderfyniadau mewn argyfwng, rheoli trychinebau a rhyddhad ar ôl trychineb
 • Gwneud penderfyniadau mewn prosesau dylunio cyfranogol a chyd-ddylunio
 • Gwneud penderfyniadau wrth ddylunio ar gyfer hinsoddau llym a chymunedau incwm isel
 • Gwneud penderfyniadau a dadlau mewn cydweithrediad technegol rhyngddisgyblaethol

Goruchwyliaeth gyfredol

Reem Okasha Okasha

Reem Okasha Okasha

Myfyriwr ymchwil

Shuye Wang

Shuye Wang

Myfyriwr ymchwil

Jue Zhou

Jue Zhou

Myfyriwr ymchwil

Monya Syam

Monya Syam

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Parlak, Gizem. Dylunio Archwilio: dull lled-awtomataidd i graffu ar gynnwys y gymuned mewn cynlluniau rheoli treftadaeth. Cyd-oruchwyliwr:  Dr. Federico Cerutti (Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg – Prifysgol Caerdydd).

Pezzica, Camilla. Tai Dros Dro a Threfoledd Trosiannol: Cynllunio ar gyfer adferiad cynaliadwy ar ôl trychineb o dan ansicrwydd Wedi'i oruchwylio ar y cyd â'r Athro Valerio Cuttini o Brifysgol Pisa (yr Eidal) dyfarnwyd 'Cum Laude'.  

Lorenz, Clara L. Archwilio dyluniad golau dydd gan ddefnyddio prosesau parametrig a rhwydweithiau niwral artiffisial. Cyfarwyddwyd gan yr Athro Benjamin Spaeth o Brifysgol Dechnegol Lubeck (Yr Almaen)

Donovan, E. (cydweithio – myfyriwr cyfnewid o Ysgol Pensaernïaeth Aarhus – Denmarc) Lluosogrwydd Pensaernïaeth Gynaliadwy: pontio'r bwlch rhwng theori ac ymarfer.  

Akinwolemiwa, O. (Cwblhawyd 2018) Datblygu systemau gwyrdd fertigol fforddiadwy, eu derbynioldeb defnyddiwr ac effaith ar gysur thermol ar gyfer grwpiau incwm isel yn Lagos, Nigeria.

Al-Saadani, S. (cwblhawyd 2013) Archwiliad dulliau cymysg o rwystrau annhechnegol mewn cydweithrediad ar gyfer adeiladu defnydd efelychu perfformiad wrth wneud penderfyniadau pensaernïol.