Ewch i’r prif gynnwys
Pj Blount

Dr Pj Blount

Darlithydd

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
BlountPJ@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 11835
Campuses
Adeilad y Gyfraith, Ystafell 1.10, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Dr. P.J. Blount (Ph.D., M.S., Materion Byd-eang, Prifysgol Rutgers; LL.M., Coleg y Brenin Llundain; JD, Prifysgol Mississippi; Mae B.A./A.B.J., Prifysgol Georgia) yn Ddarlithydd yn y Gyfraith yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hefyd yn ysgolhaig gwadd ym Mhrifysgol Mae Fah Luang yn Chiang Rai, Gwlad Thai. Yn flaenorol, gwasanaethodd fel athro atodol ar gyfer y LLM yn y Gyfraith Awyr a Gofod ym Mhrifysgol Mississippi Ysgol y Gyfraith, ymchwilydd Ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Lwcsembwrg, athro atodol ym Mhrifysgol Talaith Montclair, ac yn Ysgolhaig Ymweld yn Ysgol Technoleg y Gyfraith Sefydliad Beijing.  Cwblhaodd gymrodoriaeth ddiwydiannol hefyd a noddir gan Gronfa Ymchwil Genedlaethol Lwcsembwrg lle rhannodd ei amser rhwng SES a Prifysgol Lwcsembwrg ymchwilio i faterion seiberddiogelwch sy'n berthnasol i'r diwydiant gofod.

Prif feysydd ymchwil Blount yw cyfraith ofod ryngwladol gyda ffocws ar ddiogelwch gofod a chyfraith a llywodraethu seiberofod. Mae wedi cyhoeddi a chyflwyno'n eang ar bwnc cyfraith gofod ac mae wedi rhoi tystiolaeth arbenigol ar reoli traffig gofod gerbron Is-bwyllgor Tŷ'r Cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau ar Space. Cyhoeddwyd ei lyfr, Reprogramming the World: Cyberspace and the Geography of Global Order, fynediad agored gyda e-International Relations Press yn 2019.

Mae'n olygydd Proceedings of the International Institute of Space Law ac yn flaenorol bu'n Brif Olygydd y Journal of Space Law. Ar hyn o bryd mae'n gwasanaethu fel Ysgrifennydd Gweithredol Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod ac mae'n atwrnai trwyddedig gyda Bar y Wladwriaeth Georgia (UDA).

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn y gyfraith, technoleg a diogelwch rhyngwladol. Mae gen i arbenigedd eang ym maes cyfraith gofod rhyngwladol, ond rwyf wedi canolbwyntio'n bennaf ar ffurfio norm o amgylch materion diogelwch gofod, megis arfau a rheoli traffig gofod.  Rwyf hefyd yn astudio technolegau rhwydwaith a digfital. Mae'r ymchwil hon yn mynd i'r afael ag effeithiau'r technolegau hyn ar lywodraethu rhyngwladol yn ogystal â mater cynyddol seiberddiogelwch.    

Cyhoeddiadau

Llyfrau

 • Mahulena Hofmann, PJ Blount, Gabriel Leterre, Antonino Salmeri, a Laetitia Zarkan, Deddfwriaeth Ofod Lwcsembwrg: Sylwebaeth (Kluwer 2022)
 • P.J. Blount, Ailraglennu'r Byd: Cyberspace a Daearyddiaeth Trefn Fyd-eang (Gwasg Cysylltiadau Rhyngwladol 2019)

 

Erthyglau Cyfnodolyn

 • P.J. Blount, "Yn dechnegol: UNCOPUOS a Llywodraethu Technegol Gofod," Adolygiad Indiaidd o Gyfraith Awyr a Gofod, v. 1, t. 1-12  (2023, erthygl arweiniol rhifyn agoriadol)
 • P.J. Blount a Laetitia Cesari Zarkan, "Cydfodoli mewn orbit Isel-Ddaear: cytserau mawr a llywodraethu seiberddiogelwch," Air & Space Law v. 48(2023) t. 137-154
 • P.J. Blount, "Dyfodol PAROS: Adeiladu fframwaith i Leihau Risg Strategol," Annals Cyfraith Awyr a Gofod v. XLVII (2023) t. 93-130
 • P.J. Blount, "Cydgysylltu Traffig Gofod: Datblygu Fframwaith ar gyfer Diogelwch a Diogelwch mewn Gweithrediadau Lloeren," Gofod: Gwyddoniaeth a Thechnoleg v. 2021 , 1-10 (AAAS Science Partner Journal 2021)
 • P.J. Blount, "The Shifting Sands of Space Security: The Politics and Law of the Peaceful Uses of Outer Space," 17 Indonesian Journal of International Law 1 (2020)
 • P.J. Blount, "Diogelwch Gofod a Chyfraith Cydweithredu Rhyngwladol," VIII-IX Indian Journal of Air and Space Law 1 (2020)
 • P.J. Blount, "Gofod Allanol a Daearyddiaeth Ryngwladol: Erthygl II a Siâp Gorchymyn Byd-eang," 52 Adolygiad Cyfraith Lloegr Newydd 95 (2019, erthygl arweiniol mater symposiwm)
 • PJ Blount, "Rheoli Traffig Gofod: Safoni Ymddygiad Ar-orbit," 113 AJIL Heb rwymo 120 (Gwasg Prifysgol Caergrawnt 2019)
 • Mahulena Hofmannand P.J. Blount, "Defnyddiau masnachol Eginol o Ofod: Rheoliad Lleihau Risgiau," 19 Journal of World Investment and Trade 1001-1023 (2018)
 • P.J. Blount a Michael Dodge, "Defnyddio Data Seiliedig ar Ofod ar gyfer Achosion Dyngarol," Ystafell: The Space Journal, v. 3(17) (2018)
 • P.J. Blount, "Ni all geiriau byth yn brifo mi: technolegau seiber, llif gwybodaeth lloeren, ac atebolrwydd ar gyfer gweithgareddau gofod," Yearbook of Space Law 2017
 • P.J. Blount a Jake Fussell, "Southern Music and Constructing the Space Age," 2 Journal of Astrosociology 121 (2017)
 • P.J. Blount, "Dim ond peth ar Rhyngrwyd Pethau yw lloeren," 42/3 Cyfraith Awyr a Gofod 273-294 (2017)
 • P.J. Blount a C.J. Robison, "Un cam bach: Effaith Deddf Cystadleurwydd Lansio Gofod Masnachol yr Unol Daleithiau 2015 ar Fanteisio ar Adnoddau mewn Gofod Allanol," 18 North Carolina Journal of Law and Technology 162 (2016)
 • P.J. Blount, "Targedu mewn Gofod Allanol: Agweddau Cyfreithiol ar Weithredoedd Milwrol Gweithredol yn y Gofod," Harvard National Security Journal Online (2012)
 • P.J. Blount, "Adnewyddu Gofod: Dyfodol Cyfraith Ofod Ryngwladol," 40 Denver Journal of International Law and Policy 515 (2012)
 • P.J. Blount, "The Pre-operational Legal Review of Cyber Capabilities: Ensuring the Legality of Cyber Weapons," 39 Northern Kentucky Law Review 211 (2012)
 • P.J. Blount, "Datblygiadau mewn Diogelwch Gofod a'u Goblygiadau Cyfreithiol," 44/2 Y Gyfraith / Technoleg 18 (2011)
 • P.J. Blount, "Os ydych chi'n deddfu fe ddônt: defnyddio deddfwriaeth sy'n seiliedig ar gymhelliant i ddenu'r diwydiant gofod masnachol," Air & Space Lawyer, v. 22/3 (2009)
 • P.J. Blount, "Cydsyniad gwybodus v. ITAR: Gwrthdaro Rheoleiddio a allai gyfyngu hedfan gofod dynol masnachol," Acta Astronautica, v. 61 (2009)
 • P.J. Blount, "Y Cytundeb ITAR a'i Goblygiadau i Bolisi Archwilio Gofod yr Unol Daleithiau a'r Diwydiant Gofod Masnachol," 73 Journal of Air Law and Commerce 705 (2008)
 • P.J. Blount, "Awdurdodaeth yn y Gofod Allanol: Heriau Unigolion Preifat yn y Gofod Allanol," 33 Journal of Space Law 299 (2007)

 Penodau Llyfrau

 • P.J. Blount, "The Discourse of Space Securitization," yn Pekkanen & Blount, eds., Oxford Handbook of Space Security (Gwasg Prifysgol Rhydychen 2024)
 • P.J . Blount, "Norm-Creu a Chydgysylltu Traffig Gofod," yn Pekkanen & Blount, eds., Oxford Handbook of Space Security (Gwasg Prifysgol Rhydychen 2024)
 • Saadia Pekkanen a P.J. Blount, "Theori Cysylltiadau Rhyngwladol ac Esblygiad Defnyddiau Heddychlon Gofod Allanol," yn Pekkanen & Blount, eds.,  Oxford Handbook of Space Security (Gwasg Prifysgol Rhydychen 2024)
 • P.J. Blount , "The Fragmentation of US Space Law," yn Brian Odom, gol., NASA and the Rise of Commercial Space (Palgrave MacMilllan 2024, yn y wasg)
 • P.J. Blount , "Cybersecurity and Space in the United States," yn Lesley Jane Smith, Ingo Bauman, a Susan-Gale Wintermuth, eds. The Routledge Handbook of Commercial Space Law (Routledge 2023) t. 503-514
 • P.J. Blount a Guilia de Rossi, "Blockchain a Chontractau Smart mewn Gweithgareddau Gofod," yn Lesley Jane Smith, Ingo Bauman, a Susan-Gale Wintermuth, eds. The Routledge Handbook of Commercial Space Law (Routledge 2023)
 • P.J. Blount, "Rhwydwaith o Lywodraethu," yn  PJ Blount a Mahulena Hofmann, Cyfraith Gofod mewn Byd Rhwydwaith (Brill 2023)
 • P.J. Blount, "Materion Cyfreithiol sy'n Gysylltiedig â Orbits Lloeren," yn Oxford Encyclopedia of Planetary Science (Gwasg Prifysgol Rhydychen 2022)
 • P.J. Blount , "Setlo mewn Gofod Allanol," yn Kai-Uwe Schrogl, Christina Giannopapa, a Ntorina Antoni, eds., Agenda Ymchwil ar gyfer Polisi Gofod (Edward Elgar 2021)
 • George S. Robinson a P.J. Blount, "Datblygiad Trawsddynol Cybernetig: Safbwyntiau Cyfreithiol o'r Gofod a Seiberofod," yn Marietta Benko a Kai-Uwe Schrogl, eds. Gofod Allanol – Dyfodol i Ddynoliaeth: Materion Cyfraith a Pholisi, Liber Amicorum George Robinson (Unarddeg Rhyngwladol 2021)
 • P.J. Blount, "The Benefit of All Humankind: The Ethical Foundation of Space Security," yn Cassandra Steer a Matthew Hersch, eds., Rhyfel a Heddwch yn y Gofod Allanol: Y Gyfraith, Polisi a Moeseg (Gwasg Prifysgol Rhydychen 2020)
 • Mahulena Hofmann a PJ Blount, "Datrys Anghydfod yn y Gofod," Max Planck Gwyddoniadur Cyfraith Gweithdrefnol Ryngwladol (Gwasg Prifysgol Rhydychen 2020)
 • P.J. Blount a David Molina, "Dod â Dynolryw i'r Lleuad: The Human Rights Narrative in the Space Age," yn Brian Odum a Stephen Waring, eds., NASA a'r Mudiad Hawliau Sifil Hir (Gwasg Prifysgol Florida 2019)
 • David Molina a P.J. Blount, "Dod â'r Lleuad i Ddynolryw: The Civil Rights Narrative in the Space Age," yn Brian Odum, a Stephen Waring, eds., NASA a'r Mudiad Hawliau Sifil Hir (Gwasg Prifysgol Florida 2019)
 • P.J. Blount , "Gwasanaethu ar orbit a Thynnu Falurion Gweithredol: Agweddau Cyfreithiol," yn Anja Peculjic & Matteo Tugnoli, eds., Hyrwyddo Cydweithrediad Cynhyrchiol Rhwng Cyfreithwyr Gofod a Pheirianwyr (IGI Global 2019)
 • P.J. Blount, "Defnyddiau Heddychlon o Ofod Allanol," yn Tanja Masson-Zwaan a Mahulena Hofmann, Cyflwyniad i Gyfraith Gofod (Kluwer 2019)
 • P.J. Blount a Sandra Alvarado Cabrera, "Synhwyro o Bell," yn Tanja Masson-Zwaan a Mahulena Hofmann, Cyflwyniad i Gyfraith Gofod (Kluwer 2019) 
 • P.J. Blount, Sandra Alvarado Cabrera, a Federico Bergamasco, "Systemau Lloeren Llywio Byd-eang," yn Tanja Masson-Zwaan & Mahulena Hofmann, Cyflwyniad i Gyfraith Gofod (Kluwer 2019)
 • P.J. Blount, "Cyfraith Diogelwch Gofod," Oxford Research Encyclopedia of Planetary Sciences (Gwasg Prifysgol Rhydychen 2018)
 • P.J. Blount , "Arloesi'r Gyfraith: Hanner can Mlynedd o'r Cytundeb Ofod Allanol," yn Mahulena Hofmann a P.J. Blount, eds., Arloesi yn y Gofod Allanol: Safbwyntiau Rhyngwladol ac Affricanaidd (Nomos Press 2018)
 • P.J. Blount , "Datrys Hunan-Amddiffyn yn y Gofod: Deall y Safbwyntiau Gwrthdaro ar Hunan-Amddiffyn yng Nghod Ymddygiad yr UE," yn Maria Manoli & Sandy Belle Habchi, eds. Cyfres Monograff IV - Gwrthdaro yn y Gofod a Rheol y Gyfraith (Montreal: McGill Prifysgol IASL 2018)
 • P.J. Blount , "Cyfraith synhwyro o bell: Trosolwg o'i Datblygiad a'i Daflwybr yn y Cyd-destun Byd-eang" yn Prassad Thenkabail, gol., Llawlyfr Synhwyro o Bell, cyf. 1 (Taylor & Francis 2015)

Papurau Cynhadledd Cyhoeddedig

 • P.J. Blount, "Gwyddoniaeth Agored a Chyfrinachau Masnachol," Trafodion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2022 (Un ar ddeg Rhyngwladol 2023 )
 • P.J. Blount, "CYA: Persbectif Cyfreithiol ar Sut i Wneud Seiberddiogelwch yn y Gofod," Achosion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2020 (Un ar ddeg Rhyngwladol 2022)
 • P.J. Blount, "Dangos Ein Llaw: Yr Achos dros Ddata SSA Agored," Achosion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2019 (Un ar ddeg Rhyngwladol 2020)
 • P.J. Blount a Daniel Porras, "Cael eich dwylo budr oddi ar fy asteroid: blaenoriaeth a diogelwch mewn adnoddau gofod," Trafodion y Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2019 (Un ar ddeg Rhyngwladol 2020)
 • P.J. Blount, "Bod Cynyddodd yn gyflym: y Conundrum Cyber-ASAT," Achosion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2018 (Un ar ddeg Rhyngwladol 2019)
 • P.J. Blount, "Gweld pobl: Defnyddio lloerennau er budd pawb," Achosion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2017 (Un ar ddeg Rhyngwladol 2018)
 • P.J. Blount, "The Satellite and the Individual: The Legal Resolution of Remote Sensing," Achosion y Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2016 (Un ar ddeg Rhyngwladol 2017)
 • P.J. Blount, "Rheoli Traffig Gofod ac Amgylchedd Rhannu Data'r Unol Daleithiau," Trafodion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2015 (Unarddeg Rhyngwladol 2016)
 • P.J. Blount, "Siapio 'Dibenion Heddychlon': Yr hyn y gall gweithgareddau gofod Gogledd Corea ei ddweud wrthym am galon cyfraith diogelwch gofod," trafodion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2013  (Un ar ddeg Rhyngwladol 2014)
 • P.J. Blount, "Mynediad Dynol Preifat i Ofod a Rheoleiddio Seiliedig ar Gymhelliant yn yr Unol Daleithiau," Achosion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2011 (Un ar ddeg Rhyngwladol 2011)
 • P.J. Blount, "Cydweithrediad Rhyngwladol: Yr Allwedd i Diogelwch Gofod," Achosion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2010 (AIAA 2010)
 • P.J. Blount, "Datblygu normau rhyngwladol i wella cyfraith diogelwch gofod mewn byd anghymesur," Achosion y52nd Colloquium ar Gyfraith Gofod Allanol (AIAA 2009)
 • P.J. Blount, "Cyfyngiadau ar Arfau Gofod: Ymgorffori Cyfraith Rhyfel yn y Corpus Juris Spatialis," Achosion y51st Colloquium ar Gyfraith Gofod Allanol (AIAA 2008)

 

Golygu Cyfrolau

 • Saadia Pekkanen a P.J. Blount, Oxford Handbook on Space Security (Gwasg Prifysgol Rhydychen 2024)
 • P.J. Blount a Mahulena Hofmann, Cyfraith Gofod mewn Byd Rhwydwaith (Brill 2023)
 • P.J. Blount, Rafael Moro-Aguilar, Tanja Masson-Zwaan, & Kai-Uwe Schrogl, Trafodion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2022 (Elen 2023)
 • P.J. Blount, Rafael Moro-Aguilar, Tanja Masson-Zwaan, & Kai-Uwe Schrogl, Trafodion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2021 (Elen 2022)
 • P.J. Blount, Rafael Moro-Aguilar, Tanja Masson-Zwaan, & Kai-Uwe Schrogl, Trafodion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2020 (Elen 2021)
 • P.J. Blount, Rafael Moro-Aguilar, Tanja Masson-Zwaan, & Kai-Uwe Schrogl, Trafodion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2019 (Elen 2020)
 • P.J. Blount, Rafael Moro-Aguilar, Tanja Masson-Zwaan, & Kai-Uwe Schrogl, Trafodion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2018 (Elen 2019)
 • Mahulena Hofmann a P.J. Blount, Arloesi yn y Gofod Allanol: Safbwyntiau Rhyngwladol ac Affricanaidd (Gwasg Nomos 2018)
 • P.J. Blount, Rafael Moro-Aguilar, Tanja Masson-Zwaan, & Kai-Uwe Schrogl, Trafodion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2017 (Elen 2018)
 • P.J. Blount, Rafael Moro-Aguilar, Tanja Masson-Zwaan, & Kai-Uwe Schrogl, Trafodion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2016 (Elen 2017)
 • P.J. Blount , golygydd-yn-prif, Journal of Space Law, vols. 40-41 (Prifysgol Mississippi 2016-2017)
 • P.J. Blount, Rafael Moro-Aguilar & Tanja Masson-Zwaan, Trafodion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2015 (Elen 2016)
 • P.J. Blount, Rafael Moro-Aguilar & Tanja Masson-Zwaan, Trafodion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2014 (Elen 2015)
 • P.J. Blount, Dogfennau Cyfraith Gofod 2013 (2014 )
 • P.J. Blount a Joanne Irene Gabrynowicz, Cyfraith Ofod: Dogfennau a  Ddewiswyd 2012 (Prifysgol NCRSASL Mississippi 2013)
 • Joanne Irene Gabrynowicz a PJ BlountSystemau Awyrennau Di-griw yn yr Unol Daleithiau Awyr Cenedlaethol: Dogfennau a Ddewiswyd (Prifysgol NCRSASL Mississippi 2012)
 • P.J. Blount a Joanne Irene Gabrynowicz, Cyfraith Ofod: Dogfennau a Ddewiswyd 2011 (Prifysgol NCRSASL Mississippi 2012)
 • P.J. Blount a Joanne Irene Gabrynowicz, Cyfraith Ofod: Dogfennau a Ddewiswyd 2010 (Prifysgol NCRSASL Mississippi 2011)
 • P.J. Blount a Joanne Irene Gabrynowicz, Cyfraith Ofod: Dogfennau a Ddewiswyd 2009 (Prifysgol NCRSASL Mississippi 2010)
 • P.J. Blount a Joanne Irene Gabrynowicz, Roced Cludwr Expendable Gogledd Corea, Unha-2: Dogfen Gyfreithiol a Ddewiswyd (Prifysgol NCRSASL Mississippi 2010)
 • P.J. Blount a Joanne Irene Gabrynowicz, Cyfraith Gofod: Dogfennau a Ddewiswyd 2008 (Prifysgol NCRSASL Mississippi 2009)
 • P.J. Blount a Joanne Irene Gabrynowicz, UDA-193: Dogfennau a Ddewiswyd (Prifysgol NCRSASL Mississippi 2009)

 

Darnau byr, adroddiadau, llyfryddiaethau, adolygiadau llyfrau

 

 • P.J. Blount, "Dibenion Heddychlon Gofod Allanol," IISL Gwybodaeth Constellation (2022) http://constellation.iislweb.space/pj-blount-peaceful-purposes/  
 • P.J. Blount, "Schrems II a'r Bwlch Gorfodi Diogelu Data," Blog Gorfodi'r Gyfraith yr UE (31 Awst 2021) https://eulawenforcement.com/?p=8062
 • Mahulena Hofmann a P.J. Blount, Adolygiad Llyfr: "Martha Mejia-Kaiser, Y Cylch Geosefydlog," Cyfraith Awyr a Gofod (2021)
 • Mohamed Amara a PJ Blount, "SPARC Briff: Emiradau Arabaidd Unedig," Space Policy & Research Center, Prifysgol Washington (2020) https://www.sparc.uw.edu/uae/
 • P.J. Blount ac yn ddienw, "Buddugoliaeth Pyrrhig Arall: Gorchymyn Gweithredol Diweddaraf y Tŷ Gwyn ar Fwyngloddio Gofod," spacewatch.global, Ebrill 2020, https://spacewatch.global/2020/04/another-pyrrhic-victory-the-white-houses-latest-executive-order-on-space-mining/
 • P.J. Blount a Christopher Hearsey, "Blwyddyn o Gerrig Milltir mewn Awyrofod," Awyrofod America (Ionawr 2017)
 • P.J. Blount, Adroddwyd, "Symposiwm 10th Eilene M. Galloway ar faterion critigol mewn cyfraith gofod: trwy edrych gwydr amser - yr hyn a gyflawnwyd a lle mae'n arwain," trafodion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2015 (2016 )
 • P.J. Blount, 9fed Eilene M. Galloway Symposiwm ar Faterion Critigol mewn Cyfraith Gofod: Gweithgareddau Ofod anhraddodiadol, Trafodion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2014 (2015)
 • P.J. Blount, Adroddwyd, "8fed Symposiwm Eilene M. Galloway ar Faterion Critigol mewn Cyfraith Ofod: Technolegau Gofod, Deddfau a Heddluoedd aflonyddgar (Newid Gemau), Trafodion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith y Gofod 2013 (2014 )     
 • P.J. Blount, Adolygiad Llyfr, "Michael C. Minero, Rheolaethau Allforio Technoleg Gofod a Chydweithrediad Rhyngwladol yn y Gofod Allanol (Springer 2012)," ZLW: Almaeneg Journal of Air and Space Law (2013)
 • P.J. Blount , "Bibliography on Aviation and Space Law," Journal of Space Law, cyfrolau 33/2-38/2 (2007-2013)
 • P.J. Blount, 7fed Eilene M. Galloway Symposiwm ar Faterion Critigol mewn Cyfraith Ofod: Sefydliadau Gofod Byd-eang a Rhanbarthol a'r Gyfraith," Trafodion Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Gofod 2012 (2013
 • P.J. Blount, Res Communis, blog o faterion cyfreithiol gweithgareddau awyrofod, Canolfan Genedlaethol ar gyfer Synhwyro o Bell, Cyfraith Awyr a Gofod, Prifysgol Mississippi (2007-2012)
 • P.J. Blount, "5th Eilene Galloway Symposiwm ar Faterion Critigol mewn Cyfraith Gofod ar Erthygl IX o'r Cytundeb Gofod Allanol a Dibenion Heddychlon: Materion a Gweithredu, Washington Rhagfyr 2, 2010," ZLW: Almaeneg Journal of Air and Space Law (2011)
 • P.J. Blount, Pedwerydd Symposiwm Eilene M. Galloway ar Faterion Critigol mewn Cyfraith Gofod: Cydweithrediad Rhyngwladol at Ddibenion Heddychlon," Trafodion y52nd Colloquium ar Gyfraith Gofod Allanol (2010)

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n addysgu Cyfraith Ryngwladol Gyhoeddus, Cyfraith y Cyfryngau, Cyfraith Ryngwladol a Heriau Trawswladol, a'r Gyfraith, Technoleg a Chymdeithas. Yn y gorffennol rwyf wedi dysgu cyrsiau megis Cyfraith Diogelwch Gofod, Cyfraith Telathrebu Rhyngwladol, Cyfraith Hawliau Dynol, Cyfraith Ofod, Cyberlaw, Eiddo Deallusol, Polisi Tramor America, ac Ymchwil ac Ysgrifennu Cyfreithiol.  

Bywgraffiad

Addysg

 • 2024 - Ph.D., Llenyddiaeth Gymharol Prifysgol Lwcsembwrg 
 • 2016 - Ph.D., Materion Byd-eang , Prifysgol Rutgers
 • 2015 - M.S., Materion Byd-eang , Prifysgol Rutgers
 • 2007 - L.L.M., Cyfraith Ryngwladol Gyhoeddus, Coleg y Brenin Llundain, gyda theilyngdod
 • 2006 - J.D., Prifysgol Mississippi Ysgol y Gyfraith, cum laude
 • 2002 - B.A., Saesneg, Prifysgol Georgia / A.B.J., NEWYDDIADURAETH PRINT, PRIFYSGOL Georgia

Profiad Proffesiynol

 • 2023 - 2024 - Ysgolhaig Gwadd , Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Gwlad Thai
 • 2013 - 2022 - Athro Atodol, LLM mewn Cyfraith Awyr a Gofod, Ysgol y Gyfraith Prifysgol Mississippi
 • 2020 - 2021 - Cymrawd Ymchwil, Llywodraethu a Rheoleiddio Seiberddiogelwch, SES s.a./ Prifysgol Lwcsembwrg - Cronfa Ymchwil Genedlaethol Lwcsembwrg Cymrodoriaeth Ddiwydiannol, Teitl y Prosiect: Cyfraith seiberddiogelwch ar gyfer y Diwydiant Gofod 
 • 2018 - 2019 - Ymchwil Ôl-ddoethurol, Cyfadran y Gyfraith, Economeg, a Chyllid, Prifysgol Lwcsembwrg, Uned Ymchwil ar y Gyfraith
 • 2013 - 2019 - Athro Atodol, Adran Gwyddoniaeth Wleidyddol a'r Gyfraith, Prifysgol Talaith Montclair
 • 2017 - Ysgolhaig Ymweliad, Sefydliad Technoleg Beijing, Ysgol y Gyfraith
 • 2016 - Athro Adjunct, Prifysgol Dinas New Jersey
 • 2007 - 2013 - Cyngor Ymchwil a Hyfforddwr y Gyfraith, Canolfan Genedlaethol ar gyfer Synhwyro o Bell, Cyfraith Awyr a Gofod, Ysgol y Gyfraith Prifysgol Mississippi

Trwyddedau a chymwysterau proffesiynol

 • Twrnai Trwyddedig, Cymdeithas Bar Talaith Georgia 

 

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

2024

 • "Y gofod llwyd digidol rhwng mesurau sy'n fyr o ryfel ac Erthygl 2(4)," Technolegau Chwyldroadol a Deddfau Esblygiadol: Heriau a Chyfleoedd, Prifysgol Mahindra, Hyderabad, India, ar-lein (1 Mawrth)
 • "Cybersecurity yn y Parth Ofod," Prifysgol Leiden, Yr Iseldiroedd, ar-lein (19 Chwefror)
 • "Datganiad IISL ar Ddrafft Sero y Cytundeb ar gyfer y Dyfodol," Gofod Allanol yn Drafft Sero Cytundeb y Dyfodol: Safbwyntiau a'r camau nesaf a gynhelir gan genhadaeth barhaol Gweriniaeth Ffederal yr Almaen i'r Cenhedloedd Unedig a Swyddfa Materion Allanol y Cenhedloedd Unedig (UNOOSA), Vienna Awstria, ar-lein (7 Chwefror) 
 • "Cyflwyniad i Gyfraith Ofod" a "Cyfraith seiberddiogelwch yn y Parth Ofod," Prifysgol Ofod Ryngwladol, Strasbwrg, Ffrainc (4-5 Ionawr)

2023   

 • "Atebolrwydd Gofod" a "Diogelwch Gofod," Coleg y Gyfraith y Fyddin, Prifysgol Savitribai Phule Pune, Pune, India, ar-lein (5 Rhagfyr)
 • "Space and Cybersecurity," UNIVERSEH, Prifysgol Lwcsembwrg, ar-lein (26 Hydref)
 • "Cyflwyniad i Gyfraith Ofod," Polisi Gofod a Cwrs y Gyfraith, Sefydliad Polisi a Chyfraith Gofod Llundain, ar-lein (23 Hydref)
 • "Pwy biau'r lleuad?" Darlith Blasu Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, y DU (21 Hydref)
 • Cynghorydd Tîm, Rheoli Cenhadaeth TTX Hackathon, Cynhadledd ASCEND AIAA, ar-lein (21 Hydref)
 • Panelwr, Sesiwn Arbennig ar Amddiffyniad Moon Farside, Cyngres Seryddol Rhyngwladol, Baku, Azerbaijan (6 Hydref)
 • Cyfranogwr y ddadl, "Boed yn ddatrys, bydd offerynnau nad ydynt yn gyfreithiol rwymol fel Cytundebau Artemis yn arwain at gysoni cyfraith y gofod allanol . . . Y Gyngres Seryddol Ryngwladol, Baku, Azerbaijan (6 Hydref)
 • "A Theory of Space Governance," International Astronautical Congress, Baku, Azerbaijan (4 Hydref)
 • "Ofod Deterrence Then, and Space Deterrence Now: The Rules on the Law's End," Cynhadledd Diogelwch a Diogelwch Gofod, Parc y Gofod Leicester, Y Deyrnas Unedig (28 Medi)
 • Trafodydd, Ph.D. Seminar Adborth Traethawd Ymchwil, Prifysgol Copenhagen, Copenhagen, Denmarc (21 Awst)
 • Darlithydd Gwadd, "Diogelwch Gofod," "Seiberddiogelwch," a "Cyfraith Ofod," Prifysgol Ofod Ryngwladol, Rhaglen Astudiaethau Haf, Sao Jose dos Campos, Bazil (25 Gorffennaf - 6 Awst)
 • "Reprogramming the World: Cyberspace and the Geography of Global Order," Prifysgol Genedlaethol a Kapodistrian Athen, ar-lein (15 Mehefin)
 • Panelwr, "Adnoddau Gofod – Cyfleoedd a Heriau Cyfreithiol," Prifysgol Fienna, Fienna, Awstria (6 Mehefin)
 • "Seattle Working Group on Space Safety," Prifysgol Washington, Seattle, UDA (26 Mai)
 • "Y Broses Ymchwil ac Ysgrifennu Cyfreithiol," Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Gwlad Thai (23 Ebrill)
 • "Safbwyntiau Cyfreithiol ar y Nexus Space-Cybersecurity," Prifysgol Washington, ar-lein (20 Ebrill)
 • "Creu norm ar gyfer STM a'r cyfle i gyflawni cydlynu traffig gofod," gweithdy ar lywodraethu ymwybyddiaeth sefyllfaol gofod a rheoli traffig gofod yn y dyfodol, Prifysgol Adelaide, ar-lein (4 Ebrill)
 • Darlithydd Gwadd, "Rheoli Allforio" ac "Arsylwi'r Ddaear," Prifysgol Leiden, Leiden, Yr Iseldiroedd (3-4 Ebrill)
 • "Seiberddiogelwch a Diogelwch Gofod," Canolfan Ragoriaeth Jean Monnet ar Lywodraethu Gofod yr Undeb Ewropeaidd, KU Leuvan, ar-lein (8 Mawrth)
 • Panelwr, "Cydweithrediad Gofod Rhyngwladol - Artemis, Civil-Space, a Phartneriaethau Gwladol," 3ydd Cynhadledd Gyfreithiol Reoli Gofod yr Unol Daleithiau, ar-lein (28 Chwefror)
 • Darlith Gwadd, "Seiberddiogelwch," Prifysgol Leiden, ar-lein (23 Chwefror)
 • Darlith Gwadd, "Seiberddiogelwch," International Space University, ar-lein (13 Chwefror)
 • "Cynaliadwyedd Gofod: Gwarchod amgylchedd y gofod allanol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol," Coleg Dewi Sant, Caerdydd, y DU (2 Chwefror)
 • Darlith Gwâd, "Rheolaethau Allforio," Prifysgol Ofod Ryngwladol, Strasbourg, Ffrainc (23 Ionawr)

2022   

 • "Cynaliadwyedd Gofod," Cynhadledd y Gaeaf CELP Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd (7 Rhagfyr)
 • Keynote, "Cydweithrediad Cybersecurity," 8fed Fforwm Awyrofod Masnachol Rhyngwladol Tsieina, Wuhan, Tsieina, ar-lein (25 Tachwedd)
 • Darlithydd Gwadd, "Seiberddiogelwch" a "Moeseg," Meistr Gofod Rhyngddisgyblaethol, Prifysgol Lwcsembwrg (23 a 30 Tachwedd)
 • Panelydd, "Rheoli Traffig Gofod," CyFy 2022, Delhi, India (26 Hydref)
 • "Ffynonellau Cyfraith Ofod," Polisi Gofod a Chwrs y Gyfraith, Sefydliad Polisi a Chyfraith Gofod Llundain, ar-lein (24 Hydref)
 • "Pwy biau'r lleuad?" Darlith Flasu, Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, Cymru (22 Hydref)
 • Darlith Gwadd, "Seiberddiogelwch," UNIVERSEH, Prifysgol Lwcsembwrg, ar-lein (13 Hydref)
 • "Gwyddoniaeth Agored a Chyfrinachau Masnachol," International Astronautical Congress, Paris, Ffrainc (19 Medi)
 • Darlithoedd amrywiol, Rhaglen Astudiaethau Haf, Prifysgol Ofod Ryngwladol, Lisbon, Portiwgal (1-5 Awst)
 • "Cyfraith Gofod a Seiberddiogelwch," Podlediad Wythnosol Seiberddiogelwch (Gorffennaf)
 • "The Nexus of Liability and Concurrent Jurisdiction in Space," The Liability Convention in the 'New Space' Age Colloquium, Y Brifysgol Agored, ar-lein (26 Mai)
 • "An Introduction to Space Law," Sefydliad Hyfforddiant ac Ymchwil y Cenhedloedd Unedig, ar-lein (27 Ebrill)
 • "Ymwybyddiaeth Parth Data a Gofod Agored," Cwrs Gofod PT. 2: Yr Achos dros Ymwybyddiaeth Parth Gofod,"\ Cyfraith Gofod, Rhaglen Data a Pholisi, Prifysgol Washington, ar-lein (26 Ebrill)
 • "Cybersecurity", "Rheoli allforio", "Synhwyro o bell," Sefydliad Rhyngwladol Cyfraith Awyr a Gofod, Prifysgol Leiden (2 a 31 Mawrth, 1 Ebrill)
 • "Gofod a Seiberddiogelwch," Prifysgol Amsterdam am ddim, ar-lein (15 Mawrth)
 • Panelydd, Symposiwm: Goblygiadau Amgylcheddol Gweithgaredd Gofod Masnachol, Prifysgol Fordham, ar-lein (10 Mawrth)
 • Guest, Podlediad Darganfod, Prifysgol Washington (recordiwyd 15 Chwefror)
 • "Y Dyfodol: Rheoli Traffig Gofod," Cwrs Gofod: Y Problem gyda Falurion Orbital, Cyfraith Ofod, Rhaglen Data a Pholisi, Prifysgol Washington, ar-lein (8 Chwefror)

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Cyfraith Gofod
 • Y Gyfraith a Thechnoleg
 • Cyberlaw
 • Cyfraith Heddwch a Diogelwch Rhyngwladol
 • Cyfraith Ryngwladol

Goruchwyliaeth gyfredol

Arbenigeddau

 • Cysylltiadau rhyngwladol
 • Cyfraith ryngwladol gyhoeddus
 • cyfraith gofod
 • Cybersecurity
 • Cyberlaw