Ewch i’r prif gynnwys

Trosolwyg

Graddiais o Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Caerdydd yn 2006. Ar ôl cwblhau blwyddyn cyn-gofrestru mewn fferylliaeth gymunedol, dychwelais i'r adran i gyflawni PhD, a’i gwblhau yn llwyddiannus ym mis Tachwedd 2011.

Rydw i bellach yn ddarlithydd yn yr Ysgol, ac mae fy ymchwil ym maes sepsis a heintiau, gyda ffocws arbennig ar offer datblygiad diagnosteg pwynt gofal i alluogi diagnosis cyflym, haenu cleifion a phersonoli therapïau.

Rwy’n mwynhau gweithio ar draws disgyblaethau ac rydw i wedi cydweithredu â pheirianwyr, ffisegwyr, academyddion clinigol a phartneriaid diwydiannol ledled y DU ac o fewn yr UE i gyflwyno ymchwil drosi ddylanwadol.

Cyhoeddiad

2022

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2006

Articles

Thesis

Addysgu

  • PH1121 Moleciwl i’r claf
  • PH1124 Systemau cyrff dynol
  • PH2203 Tueddiadau cyffuriau
  • PH3113 Clefydau a chyffuriau II
  • PH4116  Prosiect ysgoloriaeth neu ymchwil ym maes fferylliaeth
  • PH4117  Gwyddorau fferyllol, ymarfer fferyllol a’r boblogaeth
  • PH4118 Gwyddorau Fferyllol, Ymarfer Fferyllol a’r Claf