Ewch i’r prif gynnwys
Nicholas Bray

Yr Athro Nicholas Bray

Senior Lecturer, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
BrayN3@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88368
Campuses
Adeilad Hadyn Ellis, Ystafell 2.51, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

My research investigates molecular mechanisms through which genetic variation confers risk to neuropsychiatric disorders.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Erthyglau

Gwefannau

Ymchwil

Mae anhwylderau niwroseiciatrig, fel sgitsoffrenia, yn deillio o weithred miloedd o amrywiadau genetig ar y cyd â ffactorau amgylcheddol. Mae'r mwyafrif helaeth o loci genetig sy'n ymwneud yn gyffredin â'r anhwylderau hyn yn awgrymu rhanbarthau nad ydynt yn codio o'r genom ac felly credir eu bod yn effeithio ar reoleiddio genynnau (mynegiant genynnau a splicing). Mae fy ngrŵp yn cymhwyso amrywiaeth o dechnolegau genomig swyddogaethol i feinwe'r ymennydd dynol a chelloedd niwral i ymchwilio i effeithiau amrywiadau risg genetig ar reoleiddio genynnau a'u canlyniadau moleciwlaidd i lawr yr afon. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn beichiogrwydd fel cyfnod a allai fod yn bwysig ar gyfer bregusrwydd diweddarach i rai o'r anhwylderau hyn, ac yn ddiweddar rydym wedi cynhyrchu'r ymchwiliad genom cyntaf ledled y genom o effeithiau genetig ar fynegiant genynnau yn yr ymennydd cynenedigol dynol (O'Brien et al, 2018).

Addysgu

Rwy'n brofiadol mewn addysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig ac rwy'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Bywgraffiad

Yn dilyn BSc mewn Seicoleg (Llundain) ac MSc mewn Niwrowyddoniaeth (Llundain), enillais PhD (archwilio genynnau sy'n ymwneud â datblygu'r ymennydd fel ymgeiswyr ar gyfer tueddiad sgitsoffrenia) dan oruchwyliaeth Mike Owen yng Nghaerdydd. Roedd fy ymchwil ôl-ddoethurol, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd gyda Mick O'Donovan, yn canolbwyntio ar fynegiant genynnau fel cyfryngwr posibl o risg genetig ar gyfer anhwylderau seiciatrig. Cefais fy mhenodi'n Ddarlithydd yn y Sefydliad Seiciatreg, Coleg y Brenin Llundain, yn 2006 a chefais fy nyrchafu yn Uwch-ddarlithydd yn 2012. Dychwelais i Brifysgol Caerdydd yn 2015, lle rwyf bellach yn Athro ac yn Arweinydd Rhanbarthol ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig.