Ewch i’r prif gynnwys
Lucy Brookes-howell

Dr Lucy Brookes-howell

Research Fellow - Qualitative

Yr Ysgol Meddygaeth

Trosolwyg

Rwy'n Uwch Gymrawd Ymchwil (Ansoddol) ac yn Bennaeth Ymchwil Ansoddol ar gyfer y Ganolfan Treialon Ymchwil, Coleg Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd, Prifysgol Caerdydd.

Dechreuais fy ngyrfa ymchwil yn y Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu mewn sosioieithyddiaeth ryngweithiol. Roedd fy ymchwil doethurol yn archwilio ansicrwydd diagnostig mewn geneteg a chymdeithas. Yn dilyn hyn, datblygais rwydweithiau rhyngwladol gydag ymchwilwyr disgwrs a chynorthwyais i lansio'r Cynadleddau Rhyngwladol Blynyddol ar Gyfathrebu, Meddygaeth a Moeseg a gweithredais fel Cyswllt Golygyddol ar gyfer y cyfnodolyn Cyfathrebu a Meddygaeth.

Symudais i Uned Treialon De Ddwyrain Cymru pan gafodd ei sefydlu gyntaf yn 2006, bellach yn Ganolfan Ymchwil Treialon Ymchwil. I ddechrau, canolbwyntiais ar ddefnyddio dulliau ansoddol mewn heintiau. Yna dechreuais ehangu fy mhortffolio ymchwil i gynnwys defnyddio dulliau ansoddol gyda grwpiau poblogaeth bregus, a phlant/pobl ifanc a rhianta, a defnyddio dulliau ansoddol gyda threialon.

Rwy'n gyd-ymgeisydd ar astudiaethau a ariennir gan NIHR (RAPID, SenITA, SWP), ESRC (DM MEWN GENETEG), HCRW Research for Patient and Public Benefit (PLACEMENT, TRIDENT), ac Charity Action for Children (MIST). Rwy'n goruchwylio myfyrwyr ar lefel Doethuriaeth a Meistr, ac rwy'n Gynghorydd Cymrodoriaeth.

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys:

 • Cyfathrebu iechyd
 • Lleisiau cleifion
 • Plant, pobl ifanc a rhieni
 • Heintiau
 • Defnyddio dulliau ansoddol gyda phoblogaethau bregus ac anodd eu cyrraedd
 • Dulliau a threialon ansoddol
 • Dylunio ymchwil ansoddol ar raddfa fawr, aml-wlad

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2006

2005

2004

2003

2001

Articles

Book sections

Conferences

Ymchwil

Grantiau Cyfredol

 • Teitl: Fframio taflwybrau gwneud penderfyniadau yng nghyd-destun profion genetig a genomig rhagfynegol a chyn-enedigol. Cyllidwr: Economic and Social Research Council £815691.74. Prif Ymchwilydd: Yr Athro Angus Clarke Cyd-ymgeiswyr: Dr Lucy Brookes-Howell et al.
 • Teitl: Dyluniadau TRIal ar gyfer DElivery o Therapïau Newydd ar gyfer Niwro-ddirywiad (TRIDENT). Cyllidwr: Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Ymchwil i Gleifion a Budd Cyhoeddus Cymru (RfPPB). £223,132.00. Prif Ymchwilydd: Yr Athro Ann Rosser. Cyd-ymgeiswyr: Dr Lucy Brookes-Howell et al.
 • Title: Hyd a arweinir gan fiomarciwr o Driniaeth Gwrthfiotig mewn Plant yn yr ysbyty gyda haint bacteriol wedi'i gadarnhau neu a amheuir (Treial BATCH). Cyllidwr: Rhaglen Asesu Technoleg Iechyd NIHR £1.4 miliwn. Prif Ymchwilydd: Yr Athro Enitan Carrol. Cyd-ymgeiswyr: Dr Lucy Brookes-Howell et al.
 • Teitl: Treial anesthetig lleol perineural Catheter after Major lower limb amputatioN Trial (LLEOLIAD). Cyllidwr: Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Ymchwil i Gleifion a Budd Cyhoeddus Cymru (RfPPB). £210, 552. Prif Ymchwilydd: Dr Chris Twine Cyd-ymgeiswyr: Dr Lucy BrookesHowell et al.
 • Teitl: Treial Rheoledig Bragmatig o Therapi Integreiddio Synhwyraidd yn erbyn gofal arferol ar gyfer anawsterau prosesu synhwyraidd mewn Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth mewn plant: effaith ar anawsterau ymddygiad, sgiliau addasol a chymdeithasu (SenITA). Cyllidwr: Rhaglen Asesu Technoleg Iechyd NIHR. £1,185,180. Prif Ymchwilydd: Dr Rachel McNamara. Cyd-ymgeiswyr: Dr Lucy Brookes-Howell et al.
 • Teitl: Treial rheoledig Pragmatic RAndomized o Raglen hunangymorth dan arweiniad sy'n canolbwyntio ar drawma yn erbyn Therapi Ymddygiad Gwybyddol sy'n Canolbwyntio ar Drawma Diriaethol ar gyfer Anhwylder Straen Ôl-drawmatig (RAPIDTFCBT). Cyllidwr: Rhaglen Asesu Technoleg Iechyd NIHR. £1,135,332.88. Prif Ymchwilydd: Yr Athro Jon Bisson Cyd-ymgeiswyr: Dr Lucy Brookes-Howell et al.
 • Gwerthusiad realaidd o'r gwasanaeth ymyrraeth amlddisgyblaethol Torfaen (MIST). Digwyddiad: Gweithredu dros Blant £30,292. Prif Ymchwilydd: Sue Channon. Cyd-ymgeiswyr: Dr Lucy Brookes-Howell et al.
 • Y Ganolfan Treialon Ymchwil, 2018-2020, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, £1,733,333.

Bywgraffiad

Cymwysterau

 • 2002 Cyfathrebu PhD, Prifysgol Caerdydd
 • 1998 PgradDip (Rhagoriaeth) Ymchwil Iaith a Chyfathrebu, Prifysgol Caerdydd
 • 1996 BA(Anrh) (Dosbarth Cyntaf) Iaith a Chyfathrebu, Prifysgol Caerdydd

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Cymrawd Ymchwil cyfredol 2006 (Ansoddol), Canolfan Ymchwil Treialon Prifysgol Caerdydd
 • 2004-2006 Cydlynydd Ymchwil, Canolfan Ymchwil Cyfathrebu Iechyd, Prifysgol Caerdydd
 • 2000-2004 Cydymaith Ymchwil, Canolfan Ymchwil Cyfathrebu Iechyd Prifysgol Caerdydd
 • 1998-2000 Cynorthwy-ydd Ymchwil, Canolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu, Prifysgol Caerdydd

External profiles