Ewch i’r prif gynnwys
Helen Brown

Dr Helen Brown

Darlithydd - Microbioleg (T & R)

Ysgol y Biowyddorau

Email
BrownH19@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 14560
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Ystafell W2/12, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n athro mewn Microbioleg. Fy niddordeb ymchwil yw ffurfio bioffilm fel mecanwaith ymwrthedd a pathogenicity. Mae fy ymchwil presennol yn canolbwyntio ar ryngweithio rhwng ffibroblastau a phathogenau manteisgar o fewn heintiau clwyfau cronig. Mae bacteria yn halogi ac yn ffurfio bioffilmiau o fewn clwyfau yn gynnar yn y broses iacháu ac er ein bod yn gwybod bod mwyafrif y clwyfau yn cynnwys bioffilmiau, dim ond is-adran o'r cymunedau hyn sy'n mynd ymlaen i achosi heintiau symptomatig. Rwy'n gobeithio deall sut y gall rhyngweithiadau gwesteiwr-microbaidd a microbaidd ddylanwadu ar wella clwyfau a'r cyfle i heintiau symptomatig ffurfio. Rwy'n canolbwyntio'n bennaf ar bathogenau manteisgar, fel Staphylococcus aureus, sy'n aml yn rhan o'r amgylchedd lleol neu'n cynnal cymunedau microbaidd, ond yn yr amodau cywir gallant achosi heintiau. Cyn dechrau ar fy PhD, gweithiais am chwe blynedd yn y diwydiant fferyllol, gan ddefnyddio profion celloedd mamalaidd i asesu diogelwch a nerth biolegol cyffuriau.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2015

2014

2013

Erthyglau

Ymchwil

Rhyngweithiadau cynnal bacterial:

  • Rhyngweithio rhwng ffibroblastau (a'u cydrannau cyfrinachol) a'u dylanwad ar bathogendod Staphylococcus aureus
  • Deall sut mae cymunedau bacteriol rhywogaethau cymysg yn ymateb i'r secretome lletyol

Rhyngweithio bacteriol-bacteriol:

  • Deall sut y gall y cydadwaith rhwng canmoliaeth a phathogenau opportunistic yrru pathogenicity a dyfalbarhad
  • Defnyddio'r gymuned microbiome clodwiw i reoli pathogenau manteisgar.

Ymyriadau therapiwtig newydd ar gyfer clwyfau cronig:

  • Defnyddio microdonnau i ysgogi iachâd clwyfau dermol a datrys heintiau clwyfau cronig
  • Strategaethau therapiwtig gwrthficrobaidd / gwrthfioffilm newydd gan ddefnyddio'r secretome cynnal

Addysgu

Rwy'n dysgu ar y modiwlau canlynol:

Sgiliau BI1001 ar gyfer Gwyddoniaeth
Organebau BI1003 a'r Amgylchedd
Cysyniadau BI2332 o Glefyd
BI3155 Bioleg heintiau ac Epidemioleg

Rwyf hefyd ar gael i oruchwylio myfyrwyr BSc, MSc ac MRes

Bywgraffiad

2022: Darlithydd mewn Microbioleg, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd

2019 - 2022: Ymchwilydd Ôl-ddoethurol, Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

2018 - 2019: Ymchwilydd Ôl-ddoethurol, Ysgol  Meddygaeth Milfeddygol, Prifysgol Surrey

2016 - 2018: Ymchwilydd Ôl-ddoethurol, Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

2015 - 2016: Ymchwil Ôl-ddoethurol, Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

2011 - 2015: Myfyriwr PhD, Institue of Food Research/University of East Anglia

2004 - 2011: Swyddog Arbrofol, Is-adran Bioddiogelwch, Labordai Covance Cyf

Anrhydeddau a dyfarniadau

2013: Gwobr Allgymorth Cymdeithas Microbioleg Gyffredinol

2013: Gwobr Newydd-ddyfodiad Allgymorth Prifysgol East Anglia (CUE EAST)

Aelodaethau proffesiynol

2012 ymlaen - Aelod o'r Gymdeithas Microbioleg

Pwyllgorau ac adolygu

2020 ymlaen: Golygydd Mynediad Microbioleg

Arbenigeddau

  • Gofal iechyd oed
  • Bacterioleg feddygol
  • Microbioleg meddygol
  • Microbioleg