Ewch i’r prif gynnwys
Erminia Calabrese

Yr Athro Erminia Calabrese

Dirprwy Gyfarwyddwr Ymchwil
Grŵp Offeryniaeth Seryddiaeth
Grŵp Seryddiaeth
Canolfan Caerdydd ar gyfer Ymchwil a Thechnoleg Astroffiseg

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Email
CalabreseE@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75031
Campuses
Adeiladau'r Frenhines, Ystafell N/0.27, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Trosolwyg

Rwy'n cosmolegydd sy'n defnyddio arsylwadau o'r golau creiriau o'r Glec Fawr, y cefndir microdon cosmig (CMB), i gyfyngu ar briodweddau'r Bydysawd.

Yma yng Nghaerdydd, rwy'n Athro sy'n gweithio rhwng y Seryddiaeth ac Astroffiseg a grwpiau Offeryniaeth Astonomy.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Articles

Conferences

Monographs

Websites

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn cyfuno gwaith damcaniaethol â dadansoddi data ystadegol i ateb cwestiynau sylfaenol am y bydysawd. Rwy'n arwain gwaith ar nodweddu data microdon aml-amledd CMB, ar gyfuno data o arbrofion lloeren a daear, ac ar echdynnu'r signal CMB primordial sylfaenol sy'n cario argraffnod ffiseg y Bydysawd cynnar, gan arwain at gyfyngiadau o'r radd flaenaf ar ffiseg niwtrino, chwyddiant, mater tywyll a ffiseg ynni tywyll.

Rwy'n aelod o lawer o arbrofion CMB: Rwy'n aelod gwyddoniaeth hirsefydlog o Delesgop Cosmoleg Atacama, yn Wyddonydd cenhadaeth Planck, ac yn aelod llawn o Arsyllfa Simons yr wyf yn cadeirio'r Pwyllgor Theori a Dadansoddi ar ei gyfer ac yn arwain datblygu piblinell ar gyfer nodweddu data ar raddfa fach. Rwy'n aelod llawn o'r fenter LiteBIRD a gynigir, dan arweiniad Japan, yr wyf hefyd yn gwasanaethu fel cydlynydd cenedlaethol y DU a Dirprwy Llefarydd Ewropeaidd ar gyfer LiteBIRD-Europe.

Rwyf hefyd yn aelod llawn o Gydweithrediad Gwyddoniaeth Ynni Tywyll LSST, ac yn aelod o'r Cydweithrediad Euclid, yn edrych ar sut i gyfuno data low-redshift gyda'r CMB.

Bywgraffiad

Trosolwg Gyrfa

 • 2019 dyddiad    Athro a Dirprwy Gyfarwyddwr Ymchwil - Prifysgol Caerdydd (DU)
 • Darlithydd 2017-2019   - Prifysgol Caerdydd (DU)
 • 2017-2022   STFC Ernest Rutherford Cymrawd - Prifysgol Rhydychen (DU) / Prifysgol Caerdydd (DU)
 • 2015-16       Lyman Spitzer Jr. Cymrawd - Prifysgol Princeton (UDA)
 • 2014-15       Cymrawd Beecroft - Prifysgol Rhydychen (DU)
 • 2011-14       PDRA mewn astroffiseg a chosmoleg - Prifysgol Rhydychen (DU)

Addysg

 • 2008-11     PhD  mewn Seryddiaeth - Sapienza, Universita' di Roma (Ita)
 • 2006-08     Meistr (MSc) mewn Seryddiaeth ac Astroffiseg - Sapienza, Universita' di Roma (Ita)
 • 2003-06     Baglor (BSc) mewn Ffiseg ac Astroffiseg - Sapienza, Universita' di Roma (Ita)

Dyfarniadau

 • Gwobrau UKRI / STFC 2022    ar gyfer SO:UK
 • Medal a Gwobr Sefydliad Ffiseg Fred Hoyle 2022   , Medal Dillwyn Cymdeithas Ddysgedig Cymru a Gwobr am STEMM
 • 2021    H2020 Grant consortiwm Marie Sklodowska-Curie Actions Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
 • 2019    Grant Cychwyn y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd
 • Gwobr Giuseppe a Vanna Cocconi 2019    ar gyfer Tîm Planck
 • Gwobr Gruber 2018    mewn cosmoleg fel aelod o dîm Planck
 • Gwobr Cyflawniad Grŵp Cymdeithas Seryddol Frenhinol 2018    ar gyfer Tîm Planck
 • Gwobr Marcel Grossman 2018    i gydweithrediad gwyddonol Planck
 • 2016    Cymrodoriaeth Ernest Rutherford STFC
 • 2012    Cymrodoriaeth Ymchwil Iau (nad yw'n gyflogedig), Coleg Wolfson, Rhydychen
 • Gwobr Tito Maiani 2011    am draethawd ymchwil mewn ffiseg

Gwasanaethau proffesiynol

 • Bwrdd Adolygu/Golygyddol
  • Adolygydd ar gyfer PRD, PRL, JCAP, ApJ, MNRAS, A&a.
  • Adolygiad ar gyfer grantiau STFC, UKRI, y Gymdeithas Frenhinol.
  • Golygydd ar gyfer JCAP.
  • Aelod o'r Panel dros y Fundação para Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT), 4ydd argraffiad o 'Ysgogi Cyflogaeth Wyddonol, Galwad Cymorth Unigol'; adolygydd allanol ar gyfer yr Eidaleg 'Valutazione Qualita' Ricerca Italiana, Scienze Fisiche'
  • Mentor Rhaglen Mentora Arweinyddiaeth Rhwydwaith Datblygu Cymrodyr Arweinwyr y Dyfodol UKRI
 • Siarad Ymgysylltu
  • Rwy'n cael gwahoddiadau rheolaidd i roi seminarau, coloquia a sgyrsiau cynadledda/gweithdy. Dros y 10 mlynedd diwethaf rwyf wedi siarad yn Aachen, Rhufain, Tenerife, Royal Astronomical Society-London, Stockholm, Florence, Louvain, Kings College Llundain, Leiden, EPFL-Lausanne, UCL-Llundain, Lerpwl, Caerdydd, Portsmouth, Sussex, Caergrawnt, Queen Mary-London, Crete, Rhydychen, Imperial College-London, Durham, Manchester, Amsterdam, Bielefeld, Heidelberg, SISSA-Trieste, a Bonn yn Ewrop; BNL / Brookhaven, Ann Arbor-Michigan, Cornell, IAS-Princeton, a Chicago yn UDA; JAXA yn Tokyo, Japan. Yn 2022 roeddwn i'n siaradwr gwadd yn gweminarau Swyddfa Ymchwil y DU a Grant Cychwyn ERC Greenwich.
 • Aelodaeth o Gymdeithasau Gwyddonol
  • 2016-dyddiad     Aelod o'r Rhwydwaith Cosmoleg ac Astroffiseg ar gyfer Datblygiadau Damcaniaethol a Gweithredu Hyfforddiant (CANTATA) a gefnogir gan y Cydweithrediad Ewropeaidd mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • 2015 dyddiad     Aelod o'r Undeb Seryddol Rhyngwladol
 • Pwyllgorau
  • 2023          'ISAPP 2023: ffiseg Neutrino, astroffiseg a chosmoleg', Pwyllgor trefnu gwyddonol
  • 2022          'Cyfarfod cymunedol Simon Observaory:UK ', Pwyllgor trefnu gwyddonol
  • 2022          'O Planck i Ddyfodol y CMB', Pwyllgor trefnu gwyddonol
  • 2021 'Cosmo21          ', Cynnull sesiwn y CMB; 'Cyfarfod gwanwyn CMB-S4', Pwyllgor trefnu gwyddonol
  • 2021-dyddiad  aelod Bwrdd Rhaglen PhD Seryddiaeth, Astroffiseg a Gwyddoniaeth Gofod Rhufain
  • 2019         'Modd B o'r gofod', Munich (Yr Almaen), Pwyllgor trefnu gwyddonol; 'Cyfarfod LSST:UK all hands', Caerdydd (DU), Cyd-drefnydd
  • Llysgennad dyddiad  2018 ar gyfer y Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data, Prifysgol Caerdydd
  • Pwyllgor derbyn PhD 2018-19     , Seryddiaeth Caerdydd
  • 2018          'Cyfarfod Neuadd y Dref' CMB UK, y Gymdeithas Seryddol Frenhinol, Llundain (DU), Cyd-drefnydd
  • Pwyllgor derbyn PhD 2017          , Rhydychen Astroffiseg
  • 2016          Symposiwm ar 'foregrounds polareiddio CMB' yn EWASS 2016, Athen, Gwlad Groeg, Cyd-drefnydd
  • 2016          Aelod LOC o gyfarfod Cydweithio LSST DESC, Rhydychen
  • 2016          Cyd-drefnydd clwb cyfnodolion Astroffiseg, Rhydychen
  • 2014          Cyd-drefnydd Cyfarfod Cydweithio ACT, Rhydychen
  • 2012-13     Cyd-drefnydd y seminarau cosmoleg, Rhydychen
  • 2013          Gweithdy 'Synergetic Science with Euclid and the Square Kilometre Array', Rhydychen (DU), aelod o LOC

 • Allgymorth
  • 2023          BBC Science Cafe, podlediad cylchgrawn BBC Sky at Night
  • 2022          Sgwrs yng Nghymdeithas Seryddol Guilford
  • Podlediad 2019          ar gysonyn Hubble ar gyfer Seryddiaeth Pythagoraidd a BBC Cymru
  • 2019          Sgwrs yng Ngholeg Chweched Dosbarth Caerdydd ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch
  • 2018          Cyfweliadau ar gyfer Seryddiaeth Natur a chylchgrawn Gwyddonydd Newydd
  • Aelod Panel 2018          yn "Beyond Einstein: The Future of Physics", Gŵyl Wyddoniaeth Cheltenham, DU
  • Aelod Panel 2017          yn "The Universe: What Don't We Know", Gŵyl Wyddoniaeth Cheltenham, UK
  • Cyfweliadau 2015-17     ar gyfer Symmetry Magazine a New Scientist UK
  • 2011-15     Stargazing Rhydychen
  • 2013          Arddangosfa Wyddoniaeth Haf y Royal Societry, Llundain

Meysydd goruchwyliaeth

 • Hidde Jense, myfyriwr PhD yng Nghaerdydd (dyddiad 2020) --kSZ ac ail-ionization o ddata CMB
 • Charlotte Braithwaite, myfyriwr PhD yng Nghaerdydd (2019-presennol) -- cymeriad opteg Arsyllfa Simons.
 • Christiane Lorenz, myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Oxfrod (2016-2019) - cyfyngu ffiseg neutrino ac egni tywyll gyda data isel ac uchel-redshift.

Yn ystod 2013-2017 rwyf wedi gwasanaethu fel Cynghorydd i fyfyrwyr graddedig yng Ngholeg Wolfson, Rhydychen.

Goruchwyliaeth gyfredol

Marc Vina Bertran

Marc Vina Bertran

Myfyriwr ymchwil