Ewch i’r prif gynnwys

Mr Darren Cameron

Cydymaith Ymchwil, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
CameronD@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad Hadyn Ellis, Ystafell 2.01 - Desg 46, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ

Cyhoeddiad

2024

2023

2021

2019

2018

2017

2016

Articles

Thesis

Websites

Bywgraffiad

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar ddadansoddi a dehongli data genomeg celloedd sengl a'u hintegreiddio â data o anhwylder niwroseiciatrig GWAS i nodi'r mathau o gelloedd a'r mecanweithiau moleciwlaidd sy'n cyfryngu risg ar gyfer anhwylderau ymennydd cymhleth.