Ewch i’r prif gynnwys
Damian Carney PhD(Sheffield), Barrister (Inner Temple), LLB(Hons) (London)

Dr Damian Carney

PhD(Sheffield), Barrister (Inner Temple), LLB(Hons) (London)

Uwch Ddarlithydd Cyfraith y Cyfryngau (Addysgu ac Ymchwil)

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Email
CarneyD@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10078
Campuses
Sgwâr Canolog, Ystafell 1.21, Caerdydd, CF10 1FS
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Dr Carney is Senior Lecturer in Media Law. He previously taught at the universities of Portsmouth, Buckingham and Sheffield. He is a qualified barrister who has published extensively in the area of Media Law and Ethics. He also writes on access to justice issues and whilst at Portsmouth established an Innocence Project, a debt and money advice clinic and a consumer clinic to provide legal advice and support for those who could not afford to pay for it.

He is currently on the editorial board of the British Journal of American Legal Studies, and was formerly case correspondent/legal editor of the Police Journal.

Cyhoeddiad

2018

2017

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

1998

 • Carney, D. and Fine, P. 1998. Negligent hypnosis. New Law Journal 148(6866), pp. 1766-1774.

1997

1996

1995

Articles

Book sections

Conferences

Monographs

Ymchwil

Dr Carney is currently completing a monograph Journalists, Anonymous Sources and the Law: A Theoretical, Comparative and Critical Approach (Routledge 2016) and has written extensively in the area of Media Law and Ethics. He had an article in the first volume of the prestigious Journal of Media Law, and wrote the first academic article on phonehacking (see ‘Self-regulation of unlawful newsgathering techniques’ (2008) 13(3)Communications Law 76-81. Dr Carney has also written articles on environmental law, discrimination and human rights, and access to justice.

Research Interest

Dr Carney is interested in media law, media ethics, media regulation, access to justice and legal literacy. He has a special interest in the law and ethics regarding journalists’ use of anonymous sources, and internal accountability structures within media organisations. He would be interested in research students who wish to engage in comparative research into any area of media law, media ethics or regulation.

Addysgu

Mae Damian yn dysgu Cyfraith a Moeseg y Cyfryngau ar draws portffolio israddedig, ôl-raddedig a phroffesiynol cyrsiau yn JOMEC.

Bywgraffiad

Mynychodd Damian Ysgol Economeg a Gwyddorau Gwleidyddol Llundain lle cafodd LLB (Anrh). Cymhwysodd fel bargyfreithiwr yn 1992 a chafodd ei alw i'r Bar yn 1993. Cwblhaodd PhD mewn cyfraith amgylcheddol ym Mhrifysgol Sheffield.

Bu'n gweithio yn ysgolion y gyfraith am 20 mlynedd, gan gynnwys prifysgolion Portsmouth, Buckingham a Sheffield.

Aelodaethau proffesiynol

 • Inner Temple, non-practising barrister
 • Society of Legal Scholars
 • Association of Law Teachers
 • Clinical Legal Education Organisation
 • Institute of Communication Ethics

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr yn y meysydd canlynol:

 • Cyfraith y Cyfryngau (gan gynnwys difenwi, preifatrwydd, adrodd llysoedd, ffynonellau newyddiadurwyr a dirmyg)
 • Rheoliad y Cyfryngau (gan gynnwys hunanreoleiddio'r cyfryngau print yn y DU, rheoleiddio darlledu, rheoleiddio'r rhyngrwyd, gwrthdaro buddiannau, cywirdeb)
 • Moeseg y Cyfryngau (damcaniaethol ac ymarferol)
 • Addysg Gyfreithiol Gyhoeddus a Mynediad at Gyfiawnder - edrych yn benodol ar sut y gellir defnyddio dulliau i ddarparu gwybodaeth i unigolion i honni neu wybod eu hawliau (gan gynnwys defnyddio Technoleg Gyfreithiol [gan gynnwys defnyddio apiau], Streetlaw, llythrennedd cyfreithiol amd theatr gyfreithiol)

Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn ymchwil gymharol yn yr holl feysydd hyn.

Ymgysylltu

Rwyf wedi bod yn ymddiriedolwr Cyngor ar Bopeth Pen-y-bont ar Ogwr ers 2019, ac rwy'n gyfrifol am ymchwil ac ymgyrchu. Rwyf hefyd wrthi'n dod yn Gadeirydd elusen newydd sy'n gweithredu cylch chwarae cyfrwng Cymraeg ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cyn ymuno â Chaerdydd, llwyddais i gael cyllid i roi'r Sefydliad Addysg Gyfreithiol Glinigol (corff ar gyfer academyddion yn ysgolion y gyfraith sy'n rhoi profiad cyfreithiol ymarferol i'w myfyrwyr megis rhedeg canolfannau cynghori).