Ewch i’r prif gynnwys
Isabella Centeleghe   BSc (Hons), MRes, PhD

Ms Isabella Centeleghe

BSc (Hons), MRes, PhD

Cynorthwy-ydd Ymchwil Ôl-ddoethurol

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Email
CentelegheI@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad Redwood , Ystafell Ystafell 1.50, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Trosolwyg

Ar hyn o bryd rwy'n gynorthwyydd ymchwil sy'n ymgymryd â phrosiect sy'n edrych ar ledaenu ymwrthedd gwrthficrobaidd mewn bioffilmiau draen ledled ystod o amgylcheddau, gan gynnwys: gofal iechyd, cartref a milfeddyg. Fy maes ymchwil o ddiddordeb yw atal a rheoli heintiau, gyda ffocws ar ddiheintyddion a bioffilmiau. Y tu allan i fy ymchwil labordy, rwy'n llysgennad STEM ac yn ymwneud â gweithgareddau allgymorth gwyddonol, yn ogystal â Hyrwyddwr Cymdeithas Microbioleg.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2018

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Bywgraffiad

Cwblheais fy ngradd israddedig mewn Bioleg Forol ym Mhrifysgol Newcastle cyn mynychu Prifysgol Caerdydd ar gyfer gradd Meistr Ymchwil yn Ysgol y Biowyddorau. Yn dilyn hyn, ymunais â'r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol lle cwblheais fy PhD ar Bioffilmiau Arwyneb Sych (DSB) gyda nawdd gan ddiwydiant. Canolbwyntiodd fy PhD ar sut y gallwn symud ymlaen i frwydro yn erbyn DSB mewn cyfleusterau gofal iechyd. Er fy mod yn bennaf  yn y labordy, cynhaliais arolygon a chyfweliadau hefyd i gynorthwyo yn ein dealltwriaeth gyfredol o wybodaeth gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ar gyfer fy PhD.