Ewch i’r prif gynnwys
Catherine Chabert

Dr Catherine Chabert

Darllenydd mewn Ffrangeg, Cyfarwyddwr Gweithredol Sefydliad Confucius

Ysgol Ieithoedd Modern

Email
ChabertC@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75836
Campuses
66a Plas y Parc, Ystafell 2.16, Cathays, Caerdydd, CF10 3AS
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Catherine Chabert, BA, MA, PhD, PGCE-HE, SFHEA

Mae cysylltiad cryf rhwng fy rolau ysgolheictod ac arweinyddiaeth â rhyngwladoli. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rwyf wedi gweithio gyda Phrifysgol Xiamen (fel Cyfarwyddwr Sefydliad Confucius Caerdydd), gyda chanolfannau iaith Ewropeaidd ar Bwyllgor Gweithredol CercleS, a chyda phartneriaid prifysgol sy'n siarad Ffrangeg, yn negodi ac yn curadu cysylltiadau ar gyfer ein myfyrwyr Blwyddyn Dramor.

Rhwng 2015 a 2019, bûm yn arwain ar ddylunio a gweithredu Ieithoedd i Bawb, rhaglen iaith gyntaf Prifysgol Caerdydd. Rhwng 2016 a 2022, roeddwn yn gadeirydd y cynllun ardystio ledled y DU, UNILANG.

Mae fy nysgeidiaeth, sy'n cynnwys dylunio, cyflwyno ac asesu, yn ogystal â dylunio a dilysu rhaglenni, yn cael ei dylanwadu'n ddwfn gan safonau Ewropeaidd a rennir a luniwyd gan y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd. 

Cyhoeddiad

2021

2020

 • Chabert, C. 2020. UNILANG workshop. Presented at: 21st AULC Annual Conference January 2020, Maynooth, Ireland, 9-10 January 2020.

2018

2017

 • Chabert, C. 2017. The political dimension of the CEFR. Presented at: 6th Bremen Symposium On Language Learning And Teaching At Universities, Bremen, Germany, 24-25 February 2017.

2016

2015

2014

2012

2010

2006

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

Mae fy niddordebau ysgoloriaeth yn cynnwys llunio polisi addysg uwch, prifysgolion rhithwir a meincnodi iaith. Ar hyn o bryd rwy'n edrych ar yr effaith y mae mesurau cloi wedi ei gael ar addysg ddigidol prifysgolion.

Addysgu

Some of the modules I have taught

 • High-level Proficiency in French Language (Final year UG)
 • French for Professional Purposes (Final year UG)
 • French for Professionals in the EU Context (Final year UG Business School)
 • Developing Oral and Aural Skills (Year 2 UG Business School)
 • Higher Intermediate B1 (Languages for All)
 • Advanced B2 (Languages for All)

Programmes I have developed and taken through Quality Assurance validation

 • Languages for All (in the first six languages, from A1 to B1)
 • Business School UG degrees with a minor in a Modern Language)
 • BA Chinese Studies (the language side from HSK1 to HSK5)

Other Quality Assurance roles

 • 2020: University of Sussex (External Academic on the Validation pannel for BA Languages and Intercultural Studies)
 • 2017: University of Liverpool (External Reviewer on the 3-Year Minor Subject Components in Chinese, French, German, Italian, Portuguese and Spanish)
 • 2016: University of Manchester (Periodic Review of the Faculty of Humanities, LEAP - Language Experience for All Programme)
 • 2014 and 2015: Aberystwyth University (Lead External Examiner at the School of Education and Lifelong Learning for Modern Languages, Humanities, Sciences and Arts)

Recent external examining roles

 • Technological University Dublin (2018-to present date) - BA (Hons) in International Business & Languages
 • University of Surrey (2018-to present date) - UWLP
 • University of Sheffield (2017-2018 ) – UWLP French
 • University of Manchester (2013-2017) - UWLP French
 • Aberystwyth University (2012-2017) - School of Education and Lifelong Learning, Modern Foreign Languages

Bywgraffiad

A graduate of Lyon (Licence and Maitrise) and Cardiff (PGCE-HE and PhD), I was appointed to the Cardiff University’s Language Centre in 1997. In 2012, I became Co-Dean of Lifelong Learning before moving to the newly created School of Modern Languages to become the Director of the Languages for All programme. In 2016, I was invited to become the Executive Director of the Cardiff University’s Confucius Institute. I was promoted to Reader in 2016.

Honours and awards

 • 2019 Xiamen University's Best Confucius Institute
 • 2016: I was awarded Xiamen University’s 2016 Confucius Institute Individual Performance Excellence Award from Hanban-Southern Base
 • 2016: Languages for All was shortlisted in the Outstanding Support for Students category for the Times Higher Education Awards
 • 2015: Languages for All was awarded the Cardiff University Celebrating Excellence Award for Outstanding Contribution to the University’s International Activities

Professional memberships

 • Chair of UNILANG (this is a recognition scheme which serves to help UK university students articulate and translate their language learning outcomes in terms of the CEFR)
 • Senior Fellow of the Higher Education Academy
 • Member of the AULC (Wales Representative)
 • Member of CercleS (Deputy Secretary General) until 2019
 • Member of the UCML (Wales Representative) until 2018
 • Accredited Assessor and Trainer for the French diplomas of the Common European Framework of Reference for Languages (DELF-DALF), A1 to C2 (Centre International d’Etudes Pédagogiques), three successive accreditations since 1999 (Current accreditation: 2015-2020)
 • Accredited Assessor for the Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris CCIP – DFP B2 (Diplôme de Français Professionnel B2)
 • Practical Leadership for University Management – ILM (2009)

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2019 Sefydliad Confucius Gorau Prifysgol Xiamen
 • 2016: Dyfarnwyd Gwobr Rhagoriaeth Perfformiad Unigol Sefydliad Xiamen 2016 gan Hanban-Southern Base
 • 2016: Roedd Ieithoedd i Bawb ar y rhestr fer yn y categori Cefnogaeth Ragorol i Fyfyrwyr ar gyfer Gwobrau Times Higher Education
 • 2015: Enillodd Ieithoedd i Bawb Wobr Dathlu Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd am Gyfraniad Eithriadol i Gweithgareddau Rhyngwladol y Brifysgol

Aelodaethau proffesiynol

 • Cadeirydd UNILANG (mae hwn yn gynllun cydnabyddiaeth sy'n helpu myfyrwyr prifysgol y DU i fynegi a chyfieithu eu canlyniadau dysgu iaith o ran y CEFR) tan 2022.
 • Aelod o bwyllgor gwaith AULC (Cynrychiolydd Cymru)
 • Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch
 • Aelod o bwyllgor gwaith Cercles (Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol) tan 2019
 • Aelod o bwyllgor gwaith y Cyngor Ymchwil (Cynrychiolydd Cymru) tan 2018
 • Asesydd Achrededig a Hyfforddwr ar gyfer diplomâu Ffrangeg y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (DELF-DALF), A1 i C2 (Canolfan Ryngwladol d'Etudes Pédagogiques), tri achrediad olynol ers 1999 (Achrediad cyfredol: 2022-2027)
 • Asesydd Achrededig ar gyfer y Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris CCIP - DFP B2 (Diplôme de Français Professionnel B2)
 • Arweinyddiaeth Ymarferol ar gyfer Rheoli Prifysgolion – ILM (2009)

Meysydd goruchwyliaeth

 • Gwneud polisi addysg rhyngwladol
 • Addysg gymharol
 • Safonau iaith (CEFR, ac ati)
 • Addysg rithwir, prifysgol rithwir