Ewch i’r prif gynnwys
Hannah Chandler

Miss Hannah Chandler

Research Associate

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth

Email
ChandlerHL1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74000 ext 20057
Campuses
Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Crynodeb ymchwil

Mae'r ymennydd yn gofyn am gyflenwad cyson o egni, lle mae angen coreograffu llif y gwaed trwy rwydwaith cymhleth o bibellau gwaed i ateb gofynion ynni meinwe. Mae fy ymchwil wedi datgelu bod unigolion ifanc sydd â mwy o risg genetig ar gyfer clefyd Alzheimer (AD) wedi lleihau llif gwaed yr ymennydd yn sylweddol sy'n parhau i fod yn gyson ar draws y rhychwant oes, lle mae mynegiant genynnau risg AD rhanbarthol uwch yn gysylltiedig â llai o lif gwaed yr ymennydd. Mae fy ymchwil ynghyd ag eraill ym maes dementia wedi dangos bod dadansoddiad yn rheoleiddio system fasgwlaidd yr ymennydd yn un o'r newidiadau cynharaf y gellir eu canfod yng nghlwy'r clefyd Alzheimer. Felly, gall targedu system fasgwlaidd yr ymennydd ar gyfer strategaethau ataliol helpu i liniaru dysregulation fasgwlaidd yn y rhai sydd mewn perygl, ac oedi dilyniant pathoffisioleg sy'n gysylltiedig ag AD.

Rwyf wedi cefnogi dilysu dulliau MRI newydd sydd â chyfleustodau clinigol ar gyfer diagnosio dysregulation fasgwlaidd mewn clefydau. Rwyf bellach yn cymhwyso'r dulliau delweddu MRI newydd hyn i nifer o garfannau clinigol gan gynnwys sglerosis ymledol, dementia, epilepsi, ac arthritis gwynegol. Mae fy ngwaith hefyd yn cynnwys defnyddio methodolegau delweddu PET i asesu ffisioleg yr ymennydd.  Fel ECR mewn delweddu PET, rwyf wedi ymuno â Dr Mattia Veronese a'r Athro Federico Turkheimer yng Ngholeg y Brenin, Llundain, lle gwnaethom gyd-sefydlu Partneriaeth PET y DU (PPUK). Datblygwyd y PPUK i alluogi cydweithrediadau ar raddfa fwy ledled y DU a thu hwnt i fynd i'r afael â chwestiynau ymchwil pwysig wrth astudio clefydau. Mae hefyd yn darparu adnodd i ECR ddod o hyd i gymorth gyda dylunio astudiaeth ddelweddu PET, casglu a dadansoddi data.

Ar gyfer PPUK gweler: https://petpartnershipuk.com

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

Cynadleddau

Erthyglau

Gwefannau

Ymchwil

Cyllid

ESRC - Cyllid PhD

MRC - Hyder mewn Cysyniad.

Grŵp ymchwil

MRI dulliau datblygu a chymhwyso mewn iechyd a chlefydau.

Cydweithredwyr ymchwil

Mewnol:

 • Yr Athro Julie Williams (UK DRI)
 • Yr Athro Neil Harrison (CUBRIC)
 • Yr Athro Christopher Marshall (PETIC)
 • Yr Athro Kevin Murphy (CUBRIC/Ffiseg)
 • Yr Athro Ernest Choy (Clinigydd Ymgynghorol, Rheumatoleg)
 • Dr Chineze Ivenso (Seiciatrydd Ymgynghorol yn Aneurin Bevan, UHB)

Allanol:

 • Yr Athro Felix Wehrli (Prifysgol Pennsylvania, UDA)
 • Yr Athro Xiang He (Prifysgol Stony Brook, Efrog Newydd, UDA)
 • Yr Athro Federico Turkheimer a Dr Mattia Veronese (Coleg y Brenin, Llundain, y DU)
 • Yr Athro Alexander Hammers (Coleg y Brenin, Llundain)
 • Yr Athro Andy Jones (Prifysgol Caerwysg, y DU)
 • Dr Thomas Lancaster (Prifysgol Caerfaddon)
 • Yr Athro Clive Ballard a Dr Byron Creese (Prifysgol Caerwysg, y DU).
 • Dr Axel Montagne (UK DRI, Caeredin).
 • Yr Athro Richard Wise (Prifysgol Chieti-Pescara, Yr Eidal)

Addysgu

BSc Seicoleg - Dulliau Ymchwil ac Ystadegau

MSc Niwroddelweddu - MRI / fMRI dulliau a dadansoddiad

MSc Niwroddelweddu - sesiynau ymarferol MRI.

MSc Niwroddelweddu - Clybiau cyfnodolion

Bywgraffiad

Addysg israddedig

 • Seicoleg gyda Niwroseicoleg (Anrhydedd Dosbarth Cyntaf)

Addysg ôl-raddedig

 • M.Sc niwroddelweddu (gwahaniaethu)
 • Ph.D Niwrowyddoniaeth Gwybyddol a niwroddelweddu

Cyflogaeth

 • Ariannwyd MRC-CiC Cyswllt Ymchwil (Rhagfyr 2017 - Ebrill 2018)
 • Gwobr Strategol Ymddiriedolaeth Wellcome Prifysgol Caerdydd Cyswllt ymchwil ôl-ddoethurol (Ebrill 2018- presennol)