Ewch i’r prif gynnwys
Aikaterini Chatzivasileiadi M.Arch, MSc, PhD

Dr Aikaterini Chatzivasileiadi

M.Arch, MSc, PhD

Uwch Ddarlithydd

Ysgol Bensaernïaeth

Email
ChatzivasileiadiA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70633
Campuses
Adeilad Bute, Ystafell T.15, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Uwch-ddarlithydd yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru ac yn Ddirprwy Gadeirydd BSc Blwyddyn 2 gydag arbenigedd mewn technolegau storio ynni trydanol mewn adeiladau. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae fy ymchwil wedi canolbwyntio ar ddefnyddio dulliau cyfrifiadurol mewn dylunio pensaernïol, efelychu perfformiad adeiladu a saernïo digidol gan ddefnyddio deunyddiau cynaliadwy. Rwy'n arweinydd modiwl / cyd-arweinydd Technoleg Bensaernïol 2, Egwyddorion a Dulliau Dylunio 2, Stiwdio Fertigol a goruchwyliwr traethawd hir ar y Meistr Gwyddoniaeth Pensaernïaeth a mis Mawrth.

Gweithgareddau allanol

Wrth eistedd ym mhwyllgor technegol IET, rwyf wedi bod yn cydweithio â'r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET), gan gyfrannu at ddatblygu Cod Ymarfer ar integreiddio technolegau storio batris mewn adeiladau, a gyhoeddwyd yn 2017. Yn ogystal, roeddwn yn olygydd y 6ed rhifyn o e-gylchgrawn ArchiDOCT,  Wedi'i neilltuo ar gyfer Eco-Architecture.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

Articles

Books

Conferences

Monographs

Thesis

Websites

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn rhychwantu'r meysydd canlynol:

 • Defnyddio ynni mewn adeiladau
 • Ynni adnewyddadwy
 • Storio ynni yn yr amgylchedd adeiledig
 • Efelychiad perfformiad adeiladu
 • Defnyddio dulliau digidol wrth ddylunio adeiladau, BIM

Yn hapus i oruchwylio myfyrwyr PhD yn y meysydd uchod.

Prosiectau cyfredol a diweddar

 • Gwella cynrychiolaeth gofod pensaernïol mewn amgylcheddau modelu 3D (Cydymaith Ymchwil, PI: Dr Wassim Jabi, Cyd-I: Dr Robert Aish, Cyd-I: Dr Simon Lannon). Cyllid: Ymddiriedolaeth Leverhulme (~ £ 300,000). Prifysgol Caerdydd a Choleg Prifysgol Llundain.
 • Crefft gyfrifiadurol: gweithgynhyrchu strwythurau cob gan ddefnyddio argraffu 3D a reolir yn robotig (a enwir yn Gydymaith Ymchwil, PI: Dr Wassim Jabi, Cyd-I: Dr Alejandro Veliz-Reyes). Cyllid: Popeth Cysylltiedig (Systemau Diwydiannol yn yr Oes Ddigidol) - Cyllid y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol drwy Brifysgol Nottingham (~ £73,000).  Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Plymouth.
 • Gweithredu Smart Rhanbarthau Ynni Carbon Isel (SOLCER) (Cynorthwy-ydd Ymchwil, PI: Yr Athro Phil Jones, Cyd-I: Dr Jo Patterson)
 • Canolfan Adnoddau Hyfforddiant a Chymhwyso Grid Smart (Canolfan GridSTAR) ( Ymchwilydd Ymweld, PI: Yr Athro David Riley). Prifysgol Pennwladwriaeth.
 • Dewis a goblygiadau pensaernïol technolegau storio batri mewn adeiladau preswyl (PhD Thesis, Prifysgol Caerdydd).
 • Ymchwilio i synergedd topoleg nad yw'n amrywiol a dysgu peirianyddol mewn datblygu dylunio yn BIM (Prif oruchwyliwr, cyllid a dderbyniwyd drwy'r cynllun CUROP ).
 • Gwella cynrychiolaeth endidau pensaernïol trwy topoleg nad yw'n manifold (Prif oruchwyliwr, cyllid a dderbyniwyd drwy'r cynllun CUROP ).
 • Brics cob modiwlaidd ar gyfer ffugio robotig ar raddfa fach: dylunio, gweithgynhyrchu a phrofi (Prif oruchwyliwr, cyllid a dderbyniwyd drwy'r cynllun CUROP ).
 • Potensial cymwysiadau topoleg nad ydynt yn amrywiol mewn dylunio pensaernïol: ceisiadau mewn rhesymu gofodol a dadansoddiad strwythurol (Prif oruchwyliwr, cyllid a dderbyniwyd drwy'r cynllun CUROP ).

Gwybodaeth ychwanegol

Rwyf wedi cyfrannu at ddatblygu cynigion cyllid ymchwil i EPSRC, y British Council ac Innovate UK. Rwyf wedi llwyddo i sicrhau cyllid ar gyfer y prosiect o'r enw "Computing craft: Manufacturing cob structures using robotically controlled 3D printing", lle roeddwn i'n ymchwilydd a enwir. Rwyf hefyd wedi derbyn cyllid gan y British Council drwy Gronfa Newton i gymryd rhan mewn gweithdai ymchwil sy'n gysylltiedig ag ynni adnewyddadwy a diogelwch ynni yn Nhwrci a Kazakhstan. Rwyf hefyd wedi llwyddo i dderbyn cyllid i gefnogi myfyrwyr israddedig i fynd ar drywydd lleoliadau ymchwil drwy gynllun Cyfleoedd Ymchwil Israddedigion Caerdydd.

Addysgu

Ar hyn o bryd yn arwain/cyd-arwain y modiwlau canlynol:

 • BSc Technoleg Bensaernïol 2 (BSc Blwyddyn 2)
 • BSc Egwyddorion a Dulliau Dylunio 2 (BSc Blwyddyn 2)
 • BSc Stiwdio Fertigol (BSc Blynyddoedd 1 a 2)

Fi yw'r Dirprwy Gadeirydd ar gyfer BSc Blwyddyn 2. Rwyf hefyd yn darparu darlithoedd technegol ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Mae fy rhestr lawn o weithgareddau addysgu ar hyn o bryd fel a ganlyn:

 • Tiwtor ar gyfer MSc Dylunio Amgylcheddol Adeiladau: Ôl-troed Carbon Isel a modiwlau Dylunio Goddefol
 • Tiwtor ar gyfer y MSc Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth: Cyflwyniad i Fodelu 3D a Dylunio Parametrig, a Dylunio ar gyfer modiwlau Perfformiad Adeiladu
 • Goruchwyliwr traethawd hir ar y Meistr Gwyddoniaeth Pensaernïaeth a MArch 5ed flwyddyn
 • Tiwtor ar gyfer modiwl Paratoi Ymchwil MArch 4 blynedd

Mae cyfrifoldebau addysgu blaenorol yn cynnwys gwasanaethu fel tiwtor yn y cwrs MSc Adeiladau Mega-Cynaliadwy yn 2015-16, arwain unedau Stiwdio Fertigol, a chyd-drefnu/addysgu yn Rhaglen Haf Pensaernïaeth Carbon Isel (LCASP) yn 2016. Rwyf hefyd wedi gwasanaethu fel darlithydd gwadd ar gyfer Dylunio Rhyngddisgyblaethol MSt ar gyfer yr Amgylchedd Adeiledig (IDBE) ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Bywgraffiad

Rwy'n Uwch-ddarlithydd yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA), Prifysgol Caerdydd, y DU. Mae gennyf PhD mewn Pensaernïaeth ac MSc mewn Dylunio Amgylcheddol Adeiladau, o WSA, Prifysgol Caerdydd, yn ogystal ag MArch o Brifysgol Aristotle Thessaloniki, Gwlad Groeg. Rwyf wedi ymarfer pensaernïaeth yn A. Tombazis a Associates Architects yng Ngwlad Groeg ac wedi gweithio ar brosiectau cenedlaethol a rhyngwladol.

Cyn dod yn Ddarlithydd, roeddwn yn Gydymaith Ymchwil yn y WSA. Roedd fy ymchwil yno yn canolbwyntio ar ddau brosiect; Roedd yr un cyntaf yn brosiect rhyngddisgyblaethol mewn cydweithrediad ag UCL ar wella cynrychiolaeth gofod pensaernïol mewn amgylcheddau modelu 3D. Fe'i hariannwyd gan Ymddiriedolaeth Leverhulme ac un o ganlyniadau'r ymchwil hon yw pecyn datblygu meddalwedd a ategyn sy'n galluogi cynrychiolaeth rhesymegol, hierarchaidd a thopolegol o ofodau ac endidau, o'r enw 'Topologic'. Edrychwch ar wefan y prosiect yma: www.topologic.app. Roedd yr ail brosiect, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Plymouth, ar argraffu 3D o ddeunyddiau pridd cynaliadwy, sef cob, ac fe'i ariannwyd gan yr EPSRC.

Roedd fy ymchwil PhD ar integreiddio technolegau storio batri mewn adeiladau preswyl. Yn unol â'm hymchwil ac eistedd yn y pwyllgor technegol IET, rwyf wedi bod yn cydweithio â'r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET), gan gyfrannu at ddatblygu Cod Ymarfer ar integreiddio technolegau storio batri mewn adeiladau, a gyhoeddwyd yn 2017. Yn ystod fy PhD, gweithiais hefyd ym mhrosiect Solcer ar ddadansoddi data monitro o anheddau ôl-osod gyda PV a thechnolegau storio batri integredig. Gweithiais hefyd fel ymchwilydd gwadd ym Mhrifysgol PennState, UDA, lle ymchwiliais i achos defnydd ymateb galw ar gyfer batri Li-ion yng nghartref ymchwil ynni net sero'r Ganolfan GridSTAR. 

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth Her Arloesedd, o fewn Prifysgol Caerdydd ac yn rhanbarthol, Menter Prifysgol Caerdydd (2013)
 • Rownd derfynol ranbarthol Cymru a De-orllewin Lloegr, FameLab (2013)
 • Y wobr gyntaf am y dyluniad olwyn ddŵr gorau, Cynhadledd Dyddiau Agored BRE PhD (2012)

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymrawd Cyswllt yr Academi Addysg Uwch
 • Aelod o Sefydliad Siartredig y Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu
 • Aelod o'r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg
 • Aelod o Gymdeithas Technoleg Ynni Cynaliadwy y Byd
 • Pensaer cofrestredig yn Siambr Dechnegol Gwlad Groeg

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2019 - presennol: Darlithydd, WSA, Prifysgol Caerdydd
 • 2016-2019: Cydymaith Ymchwil, WSA, Prifysgol Caerdydd
 • 2015 - 2016: Tiwtor, MSc Cynaliadwy Mega-adeiladau, WSA, Prifysgol Caerdydd
 • 2014 - 2015: Cynorthwy-ydd Ymchwil, WSA, Prifysgol Caerdydd
 • 2014: Ymchwilydd ymweliad, Prifysgol PennState, UDA

Pwyllgorau ac adolygu

 • Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET) Aelod Pwyllgor Technegol
 • Adolygydd cymheiriaid mewn Ynni ac Adeiladau
 • Adolygydd cymheiriaid mewn Adolygiadau Ynni Adnewyddadwy a Chynaliadwy
 • adolygydd cymheiriaid yn Adolygiad Gwyddoniaeth Pensaernïol

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD yn y meysydd canlynol:

 • Defnyddio ynni mewn adeiladau
 • Ynni adnewyddadwy
 • Storio ynni
 • Efelychiad perfformiad adeiladu
 • Defnyddio dulliau digidol yn y broses ddylunio adeiladu, BIM

External profiles