Ewch i’r prif gynnwys
Mathilde Christensen

Dr Mathilde Christensen

Darlithydd mewn Daearyddiaeth Ddynol / Cynllunio

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Trosolwyg

Rwy'n ddaearyddwr dynol gyda diddordebau academaidd sy'n canolbwyntio ar themâu symudedd a sut mae symudedd yn cydblethu â chynaliadwyedd, bywydau a thechnolegau bob dydd. Rwy'n archwilio cwestiynau sy'n ymwneud â sut mae isadeileddau cymhleth symudedd, cyfathrebu symudol a chysylltiadau rhwydweithio yn rhyngweithio â- ac yn ail-lunio amgylcheddau trefol cyfoes. Mae fy man cychwyn dadansoddol wedi'i seilio ar arferion bob dydd, wrth i mi fynd i'r afael â chwestiynau am ddeinameg trefol a phrosesau economaidd-gymdeithasol.

Mae fy ngwaith diweddaraf yn archwilio sut mae perfformiadau cynnal Airbnb yn ailstrwythuro canfyddiadau presennol o gategorïau economaidd, diwylliannol a phreifat a sut mae perfformiadau o'r fath yn herio tirweddau trefol presennol a deddfwriaethau lleol ac yn creu dulliau newydd o symud.

Rwy'n gweithio'n chwilfrydig i ehangu fy mhortffolio ymchwil i'r cyfeiriad ar sut mae moeseg a chynaliadwyedd yn cael ei negodi mewn perthynas â dewisiadau symudedd. Yn benodol, rwy'n gweld bod y syniad o 'Flyskam' (cywilydd hedfan) yn ddiddorol, fel cynrychioli dull newydd o drafod ar effeithiau amgylcheddol arferion teithio a chwilio am ddewisiadau amgen i hedfan.

Rwyf hefyd wedi cynnal ymchwil i feysydd cynllunio trefol, bywyd trefol a symudedd.

Allweddeiriau: 

Symudiadau

Economïau Cydweithredol

Twristiaeth

Airbnb

Cyhoeddiad

2023

2022

2017

2015

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Ymchwil

Christensen, Mathilde Dissing. (2022). "Gwneud Disgyblaeth Ddigidol : Sut mae Airbnb Hosts Ymgysylltu â'r Llwyfan Digidol Gwneud Disgyblaeth Ddigidol : Sut mae Airbnb Hosts yn Ymgysylltu â'r Llwyfan Digidol." Symudedd 0 (0): 1-16. https://doi.org/10.1080/17450101.2022.2060756.

Christensen, Mathilde Dissing. (2022) "lletygarwch, boneddigeiddio, a chymheiriaid lleol" Derbyniwyd pennod lyfrau i'w chyhoeddi yn Handbook of Tourism Impacts and Impact Assessment Golygwyd gan Arie Stoffelen a Dimitri Ioannides. Llawlyfr Ymchwil Edward Elgar  ar gyfres Asesu Effaith.

Christensen, Mathilde Dissing. (2022) "Perfformio economi gyfoed-i-gymar: sut mae Airbnb yn llywio fframweithiau cymdeithasol-sefydliadol." yn Minoia, Paola a Jokela; Salle  "Twristiaeth wedi'i gyfryngu ar blatfform: Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraethu Trefol cyn ac yn ystod Covid-19" Routledge

Christensen, MD (2020). Perfformio economi gyfoed-i-gymar: sut mae Airbnb yn llywio fframweithiau cymdeithasol-sefydliadol. Journal of Sustainable Tourism, 0(0), 1–17. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1849231

Christensen, MD, & Koefoed, L. (2020). Cyfarfodydd symudol a mannau cyfarfod yn symud. Yn C. Lassen & L. H. Laursen (Eds.), Mobilizing Rheoli Lle (tt. 27–48). Llundain ac Efrog Newydd: Routledge.

Koefoed, L., Christensen, MD, & Simonsen, K. (2017). Cyfarfyddiadau symudol: bws 5A fel man cyfarfod traws-ddiwylliannol. Symudiadau, 12(5). https://doi.org/10.1080/17450101.2016.1181487

Meged, JW, & Christensen, MD (2017). Gweithio o fewn yr Economi Twristiaeth Cydweithredol: Crefftio cymhleth gwaith ac ystyr. Yn D. Dredge & S. Gyimóth (Eds.), safbwyntiau economi cydweithredol a thwristiaeth, gwleidyddiaeth, polisïau a rhagolygon. Springer. Larsen, J. , & Christensen, MD (2015). Bywydau ansefydlog beiciau: "unbecoming" gwrthrychau dylunio. Amgylchedd a Chynllunio A, 47(4), 922–938. https://doi.org/10.1068/a140282p

Addysgu

Fel myfyriwr, byddwch yn dod ar draws fi mewn gwahanol rolau, gwahanol fodiwl ac ar wahanol gyfnodau o'ch addysg. 

Rwy'n arweinydd modiwl ar gyfer 'Sylfeini Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol, gan gyflwyno Athroniaeth Gwyddoniaeth ar gyfer myfyrwyr Meistr a Ph.D. yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol. Rwyf hefyd yn cyfrannu at y cwrs mewn Geogrpahy Dynol trwy gyrsiau mewn Dulliau Ansoddol, Daearyddiaeth Drefol, Dychymyg Daearyddol a Dinasoedd Byw. Yn olaf, rwy'n cymryd rhan mewn goruchwylio traethodau hir ar gyfer myfyrwyr daearyddiaeth a chynllunio.

Bywgraffiad

2019

Ph.D. o'r rhaglen o Gymdeithas, Gofod a Thechnoleg, Prifysgol Roskilde a

Ph.D. Rhaglen Gyfathrebu, Diwylliant a'r Cyfryngau, Prifysgol Drexel

2012

Cand Soc. (MA)  mewn Daearyddiaeth a Chyfathrebu, Prifysgol Roskilde

2009

BSc (BA) mewn Cyfathrebu a Daearyddiaeth, Prifysgol Roskilde