Ewch i’r prif gynnwys

Trosolwyg

Rwy'n ddarlithydd ac yn ddirprwy arweinydd cwrs ar y Cwrs Hyfforddiant Bar (BTC) yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth. Ar ôl astudio'r Gyfraith yng Nghaerdydd, cefais fy ngalw i'r Bar ym mis Gorffennaf 2004, a chyn ymuno â'r Brifysgol ym mis Medi 2015 bu'n ymarfer yn y Bar hunangyflogedig a chyflogedig. Mae fy maes arbenigedd mewn ymgyfreitha sifil, ac yr wyf yn arwain ar y modiwl Ymgyfreitha Sifil y BTC ac arweinydd modiwl ar gyfer y modiwl Drafftio. Ochr yn ochr â'm cydweithiwr Sarah Waters, rwy'n gyfrifol am gydlynu'r ddarpariaeth ymryson israddedig yn Ysgol y Gyfraith. Yn ogystal â'm gwaith yn y Brifysgol, fe'm penodwyd gan y BSB yn Brif Arholwr Cynorthwyol Moeseg Broffesiynol, a fi yw'r Prif Arholwr Allanol Israddedigion ar gyfer rhaglenni'r Gyfraith ym Mhrifysgol Leeds Beckett.