Ewch i’r prif gynnwys
Mark Connolly

Dr Mark Connolly

Uwch Ddarlithydd

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
ConnollyM4@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75097
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell Ystafell 2.26, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

I returned to Cardiff University in 2013 as a lecturer in education having been awarded my PhD here in 2007. This was an interdisciplinary study of culture and education in urban cultural regeneration and while I retain an interest in cultural policy, the main focus of my research and teaching relates to the sociology of education and educational policy. At present I am working on a range of educational projects such as: outdoor and Forest School learning; routes into teaching; teacher education and children's rights; children's use of school grounds out of school hours. With colleagues here at Cardiff I am, at present, editor of the British Educational Research Journal.

Cyhoeddiad

2023

2020

2019

2018

2017

2016

2013

2010

2009

2008

2007

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Gosodiad

Monograffau

Ymchwil

I have a diverse range of research interests in the area of education. My doctoral study related to the role of culture and learning in culture led urban regeneration projects. While I retain an interest in cultural policy my recent research interests relate education: I have written in motivations for adult learning; outdoor education and risk perception; children's rights and am, at present, working on projects looking into the routes into teaching in the UK and children's use of school grounds outside school hours.

Addysgu

I teach on various education related programmes at undergraduate, masters and doctoral level. The two undergraduate modules I am most closely involved in are first year introductory module Education and Society and the second year module Policy and Practice in Contemporary Education. As Masters' level I have worked as programme coordinator for the Masters in Educational Practice and oversee the assessment for this programme. At doctoral level I am module convenor for the Changing Modes of Professionalism module which is the introductory module in our professional doctorate programme.

Bywgraffiad

Uwch Ddarlithydd Addysg, 08/2013 i gyflwyno 

Prifysgol Caerdydd - Caerdydd, Cymru  

 Medi 2015 - Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig presennol ar gyfer Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. 

  • Cynullydd modiwl ar gyfer modiwl sylfaenol mewn Doethuriaeth Proffesiynol
  • Cadeirydd y Bwrdd Astudiaethau Israddedig
  • Cadeirydd y Pwyllgor Amgylchiadau Esgusodol
  • Ionawr 2014 - Medi 2015: Cydlynydd Rhaglen ar gyfer Blwyddyn Dau ac Arweinydd Asesu ar gyfer y Meistr mewn Ymarfer Addysgol .  
  • Gorffennaf 2013 - Ionawr 2014: Cydlynydd Asesu ar gyfer y Meistr mewn Ymarfer Addysgol . 

 Darlithydd mewn Astudiaethau Addysg, 09/2008 i 08/2013 

Prifysgol Metropolitan Caerdydd - Caerdydd, Cymru 

 

Ymchwilydd/tiwtor academaidd, 08/2007 i 09/2008 

 Prifysgol Caerdydd - Caerdydd, Cymru 

 Bûm yn gweithio fel tiwtor ar fodiwlau israddedig a meistr ac yn gweithio fel ymchwilydd ar 

prosiectau a noddir gan yr Scottish Executive a'r National Institute for Adult a 

Addysg gymunedol. 

 Darlithydd AB (PT) Coleg Glan Hafren Caerdydd 2003-2005 

Darlithydd yn EFL a TESOL 

Myfyriwr doethurol, 08/2003 i 12/2006 

Prifysgol Caerdydd - Caerdydd, Cymru 

Rhwng 2003 a 2006 astudiais ar gyfer fy nhraethawd doethurol ar gymrodoriaeth a ddarparwyd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol. 

 Ymchwilydd/awdur, 01/1999 i 09/2003 

Rough Guides - Llundain, Lloegr  

Ymchwilydd ac awdur i'r cwmni teithio Rough Guide sy'n gweithio ar rifynnau ar Ddulyn, Iwerddon ac Ewrop. 

 Pennaeth, 01/1996 i 12/2001 

Academi y Drindod - Tokyo, Japan  

Yn y swydd hon roeddwn yn bennaeth ysgol Saesneg fach yn Tokyo Japan. 

 Athro Saesneg/Hanes, 09/1994 i 07/1995 

Ysgol Uwchradd Sant Padrig - Ballymena, N.Ireland  

Dysgais Saesneg a Hanes mewn ysgol uwchradd fawr yn N.Ireland. 

Aelodaethau proffesiynol

Fellow of the Higher Education Academy, Member of the British Educational Research Association (from 2009-2012 I was the Welsh Representative on the council of the Association), Member British Sociological Association.

Safleoedd academaidd blaenorol

2007-2013 Lecturer in Education Cardiff Metropolitan University

Pwyllgorau ac adolygu

I represent the Masters in Educational Practice on SOCSI's Teaching and Learning Committee.

Meysydd goruchwyliaeth

Polisi addysgol

Ymarfer proffesiynol

Dysgu yn yr awyr agored

Perthnasoedd cartref/ysgol

Creadigrwydd

Addysg Bellach ac Uwch

Myfyrwyr presennol:

Ross Goldstone (50%) Y berthynas rhwng dosbarth cymdeithasol a chyfranogiad a phrofiadau mewn addysg bellach

Imran Mohammed (50%) Archwilio'r rôl addysgwr ymarfer esblygol yng Nghymru

Verena Stein (50%) Agweddau Cymdeithasol a Phedagogaidd Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar, Dadansoddiad Trafodaeth

Nikki Jones (50%) Gwerthusiad hydredol o'r Cyfnod Sylfaen: deng mlynedd o ddylunio a gweithredu'r cwricwlwm

Gill Ellis (50%) Dysgu Proffesiynol yn yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol.

Thomas Dunne (50%) Darpariaeth cerddoriaeth ysgol yng Nghymru

Andrea Beetles (50%): Archwiliad o effeithiau Tef ar hunaniaeth broffesiynol ac asiantaeth broffesiynol

Adam Pierce (50%): Y berthynas rhwng y Gymraeg a chyfranogiad addysg uwch

Yvonne Coffey (50%) Graddau Sylfaen: Ydyn nhw'n wir i'w gwreiddiau Llafur newydd a beth yw effeithiolrwydd astudio rhan-amser mewn perthynas â llwybrau amser llawn?

Maymouna Mohammed Rashid Al-Kalbaniya: Cynnwys Rhieni mewn Addysg Plant

Julia Holloway (50%) astudiaeth ansoddol o safbwyntiau'r holl randdeiliaid mewn itt newydd yng Nghymru gyda mwy o bwyslais ar ymchwil athrawon

Katie Spendiff:  Deddfiad Ymarferwyr Rheng flaen Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) (2011)