Ewch i’r prif gynnwys
Padraig Corcoran

Dr Padraig Corcoran

Cyfarwyddwr Ymchwil

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Email
CorcoranP@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76996
Campuses
Abacws, Ystafell 4.60, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Trosolwyg

Mae Dr Padraig Corcoran yn Ddarllenydd ac yn Gyfarwyddwr Ymchwil yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg (COMSC) ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ar ôl cwblhau ei PhD cafodd Dr Corcoran gymrodoriaeth ôl-ddoethurol Cyngor Ymchwil Iwerddon (IRC) hynod gystadleuol (IRC). Cyfrannodd hyn yn ei dro at ennill Cymrodoriaeth Allanfa Ryngwladol Marie Curie Ewropeaidd (IOF) ddwy flynedd yn ddiweddarach. Cymrodoriaethau Marie Curie yw'r gymrodoriaeth flaenllaw ar gyfer ymchwilwyr ifanc blaenllaw yn Ewrop. Cwblhaodd Dr Corcoran ei gymrodoriaeth IOF yn y Labordy Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial (CSAIL) yn Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT). Ar ôl cwblhau'r swyddi ôl-ddoethurol uchod, ymunodd Dr Corcoran â Phrifysgol Caerdydd fel darlithydd yn 2015.

Mae gan Dr Corcoran lawer o brofiad ac arbenigedd ym meysydd theori graff a thopoleg gymhwysol. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn cymwysiadau i barthau gwyddor gwybodaeth ddaearyddol a roboteg.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Articles

Book sections

Conferences

Ymchwil

Yn fras, mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar ddatrys problemau gofodol. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn cymwysiadau i barthau gwyddor gwybodaeth ddaearyddol a roboteg. Am restr gyfoes o gyhoeddiadau gweler fy mhroffil Google Scholar

Dolen i Broffil Google Scholar

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Lucy Maybury

Lucy Maybury

Myfyriwr ymchwil